13 грудня 2019, 16:19
останні оновлення: 05 січня 2023

Грантові фонди

 

Перелік

міжнародних фондів та фінансових організацій,

які надають гранти та кредитні кошти за різними умовами співфінансування

 

№ п/п

Назва та мета проекту

Умови проведення конкурсу

Термін подання заявки на участь

Фінансування

Сайт

Економічний розвиток, міжнародна співпраця

 

Фонд Регіонального Співробітництва Чорного моря. Транскордонні ініціативи

1.       

Транскордонні ініціативи.

Мета конкурсу проектів - заохочення державної, приватної і некомерційної політики і суспільних об'єднань розвивати програми, які просувають регіональну співпрацю і стабільність. Напрямки проектних пропозицій: підготовка міжнародних діалогів серед урядових установ, громадських організацій і політичних інститутів, Спрощення обміну кращими практиками в економічних і урядових політичних сферах.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), державні структури, включаючи органи місцевого самоврядування, політичних інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрована. Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та опрацьовуються по мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання проекту.

Заявки на загальний конкурс приймаються постій-но, не існує кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим.

5 - 75

тис.дол., більшість грантів –

20 - 22 тис. дол., тривалість – до 12 місяців

http://goo.gl/d8WHxe

2.       

Східні зв'язки.

Мета конкурсу проектів - обмін досвідом і інформацією, яка є важливою в просуванні політичного, соціального, і економічного розвитку для тривалої стабільності в регіоні. Напрямки проектних пропозицій: Створення зв'язків між новими членами ЄС і країнами Чорноморського регіону, підтримка механізмів, які забезпечують інформаційний обмін, об'єднання існуючих знань і компетенцій в економічних реформах.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), державні структури, включаючи органи місцевого самоврядування, політичних інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрованих. Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та опрацьовуються по мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання проекту.

Заявки на загальний конкурс приймаються постій-но, конкурс є постійно діючим.

5 - 75

тис.дол., більшість грантів –

20 - 22 тис. дол., тривалість – до 12 місяців

http://goo.gl/8sRXCF

 

 

Фонд Східна Європа

3.       

Економічний та соціальний розвиток. Партнерство.

Місія Фонду Східна Європа – сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Фонд Східна Європа (ФСЄ) допомагає громадянам будувати власне майбутнє, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та сприяючи партнерству громади, влади та бізнесу.

Більшість грантів ФСЄ надає через конкурсні програми, які Фонд регулярно ініціює.

Інформація про нові конкурсні програми публікується в рубриках «Новини» та “Конкурси”, де до оголошення додаються рекомендації та вимоги з підготовки проекту та бюджету.

Оголошення про конкурси оновлюють систематично.

Суми грантів різні у межах кожної з програм

 

http://eef.org.ua/

 

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

4.       

Гранти малим та середнім підприємствам.

ЄБРР допомагає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес, та надає гранти (безповоротну фінансову допомогу) для часткової оплати послуг консультантів. Фінансування надає Європейський Союз та країни-донор.

Гранти надаються на такі види консультацій:

• Стратегія.

• Маркетинг.

• Бізнес-планування.

• Організаційна і операційна діяльність

• Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

• Інженерно-технічні рішення.

• Впровадження стандартів серії ISO та інших галузевих стандартів.

• Фінансовий аналіз та планування, перехід на МСФЗ.

• Енергоефективність та екологічний менеджмент та ін.

Конкурс є постійно діючим

7 000,0 тис.євро

e-mail: knowhowukraine@ebrd.com

 

 

сайт:

www.ebrd.com/knowhow

 

 

                                                                               Світовий банк                                                         

5.       

Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. Представництва Банку в різних країнах світу займаються реалізацією його програм, підтримують зв’язок з урядом і цивільним суспільством.

Подавати заявки можуть уряд, громадські організації, приватний сектор.

Діє на постійній основі

Суми різні

http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine

 

 

United States Agency for International Development, USAID

Агентство США з міжнародного розвитку

6.       

Економічне зростання. Охорона здоров’я. Гуманітарна допомога. Демократія.

Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії.

Подавати заявки можуть урядові та неурядові організації.

Конкурс є постійно діючим

Суми грантів різні для кожної програми.

https://www.usaid.gov/uk/ukraine

 

 

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION

ФОНД ЧАРЛЬЗА СТЮАРТА МОТТА

7.       

Напрямки роботи: громадянське суспільство, навколишнє середовище, освіта.

Україна є у фокусі роботи фонду. Спочатку Ви заповнюєте форму про організацію та проект, який подаєте на фінансування. За місяць отримуєте відповідь щодо подальших кроків. Подавати заявки можуть урядові та неурядові організації.

Конкурс є постійно діючим, заявки приймаються впродовж року

Суми грантів різні

https://www.mott.org/

 

 

Програма розвитку ООН

8.       

Відбудова і миротворення. Демократія. Екологія. Енергетика.

Підтримує стратегічні ініціативи, спрямовані на сталий людський розвиток та економічне зростання, а саме: відбудова і миротворення, демократичне врядування, екологія та енергетика.

Подавати заявки можуть урядові установи, організації громадянського суспільства.

Конкурс є постійно діючим

Суми грантів різні

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/overview.html

 

COSME — «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу»

9.       

Донор – Європейський Союз.

Цілі програми:

- поліпшення доступу до ринків, зокрема всередині ЄС, а також на глобальному рівні;

- покращити доступ МСП до фінансування;

- поліпшити умови для підвищення конкурентоспроможності та стабільності підприємств ЄС;

- сприяти розвитку підприємництва та підприємницької культури.

Фінансові ресурси будуть надаватися у вигляді грантів на фінансування проектів, які підтримують експортну та інноваційну діяльність МСБ.

Заявники: вітчизняний малий та середній бізнес; українські бізнес-асоціації; громадські організації; профспілки; кластери; освітні заклади;  установи; органи державної влади; агентства регіонального розвитку.

До 2020 р.

 

2,3 млрд. євро

https://eu-ua.org/cosme

Охорона здоров’я

 

Уряд Нідерландів. Фонд захисту людських прав

10.   

Здоров’я. Наука.

Метою проекту є стимулювання місцевого (клінічного) науково-дослідницького потенціалу через науково-дослідницьку діяльності в країнах, що розвиваються; підвищення обізнаності про нові продукти для запобігання ВІЛ-інфекції.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

2015-2020 роки

70 000,0євро

https://www.government.nl/topics/grant-programmes/documents/leaflets/2015/02/03/informal-information-session

 

Програма людської безпеки «Кусаноне»

(Посольство Японії в Україні)

11.   

Напрями діяльності: покращення медичних послуг в громадах.

Заходи: закупівля медичного обладнання для лікарень.

Заявники: лікарні, ФАП, неурядові українські організації (НУО).

Щорічно до 20 березня

До 70 тис дол. США

www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/ukraine_ua_oda_index.html

Освіта

 

Посольство Франції

12.   

Стипендії для навчання у магістратурі Вищої адміністративної школи

Вища адміністративна школа пропонує:

1. Короткострокові освітні програми (інтенсивні сесії підвищення кваліфікації від 1 до 4 тижнів за певною конкретною тематикою) – «Спеціалізований міжнародний цикл навчання держслужбовця» (CISAP), здебільшого ці курси проходять у Парижі.

2. Довгострокові освітні програми (від 8 до 16 місяців), загальні чи спеціалізовані, ці курси проходять у Страсбурзі:

- Міжнародний довгостроковий цикл (CIL – 16 місяців), який можливо доповнити однією з таких магістерських програм:

- магістерська програма професійного спрямування з загального державного адміністрування;

- магістерська програма професійного спрямування «Зв'язки з громадськістю у державних установах»;

- магістерська програма професійного спрямування «Державна діяльність у Європі».

- Міжнародні програми циклу підвищення кваліфікації (CIP - 8 місяців), який можливо доповнити магістерською програмою «Державне адміністрування», за спеціальністю «Адміністрування та міжнародні справи» або «Адміністрування та державні кошти».

- Міжнародні програми в регіональних інститутах адміністрації (CiIRA - 8 місяців).

Цикл вищих європейських студій (CHEE) розрахований на різні кадри (високопосадовців, депутатів, робітники підприємств) тривалістю у 9 місяців, які дають можливість продовжувати свою професійну діяльність.

Спеціалізована магістерська програма «Попередження ризиків та їх територіальне управління» (MPGTR) має на меті надавати освіту «Ризик-менеджера» у державному та приватному секторах.

Конкурс є постійно діючим

-

http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles

 

Гумбольдт-Клуб Україна

13.   

Стипендії на дослідження.

Фінансова підтримка наукових досліджень

 

Фонд має на меті розвиток академічного співробітництва між вченими з Німеччини та з інших країн.

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, конкурс є постійно діючим

Розміри грантів різні

www.humboldt.org.ua

 

 

 

Рамкова Програма ЄС для досліджень та інновацій ГОРИЗОНТ 2020

14.   

Дослідження. Інновації.

Є ініціативою ЄС, що виділяє кошти на конкурсній основі на підтримку розвитку і впровадження інновацій, в тому числі у підприємництві і промисловості.

Горизонт 2020 це найбільша європейська програма із досліджень та інновацій із приблизним бюджетом у €80 мільярдів, які будуть використані на протязі 7 років (2014 до 2020) – плюс приватні інвестиції, які притягне цей проект. Подавати проекти можуть громадські організації та органи державної влади.

Програма діє у 2014-2020 рр.

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

 

 

Науково-технічна програма EUREKA

15.   

Наука. Дослідження.

EUREKA мережеві проекти є транснаціональними, включають в себе ринкові механізми інноваційних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, EUREKA і за підтримки з боку державних установ і закладів державного фінансування, які представляють EUREKA в кожному зі своїх 40+ країн-членів.

Подавати заявки можуть громадські організації та органи державної влади.

конкурс є постійно діючим

 

http://www.eurekanetwork.org

 

Культура

 

Фонд Елізабет Гріншилдс (Elizabeth Greenshields Foundation)

16.   

Допомога і заохочення художників-студентів, художників-скульпторів.

Кошти Фонду будуть використовуватися для допомоги талановитим людям в їхні роки становлення з метою придбати необхідну підготовку, навички та компетенцію в межах традиційних художніх прийомів.

Кандидати повинні бути на початковій стадії розвитку їхньої кар'єри, роботи в образотворчому стилі живопису, графіки, скульптури або гравюри. Кандидати повинні бути не молодше 18 років на момент подачі заяв. Фонд не приймає заявки від комерційних художників, дизайнерів та ілюстраторів; фотографів; карикатуристів; аніматорів; відео художників, кінематографістів.

Гранти надаються безпосередньо бенефіціарам, а не через інші організації. Фонд залишає за собою право розподіляти кошти в цілому або по частинах, якщо визнає це доцільним. Одержувачі грантів не можуть отримати більше трьох грантів в їхньому житті.

Гранти присуджуються на основі виключно інформації, що міститься у заявці і підтверджуючої документації та матеріалів. Фонд не проводить особистих інтерв'ю.

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим

Перші гранти у розмірі
$15,000кожен.Наступнігрантиу розмірі

$ 18,000 кожен.

https://elizabethgreenshieldsfoundation.org/

 

 

Міжнародний Вишеградський фонд

17.   

Напрямки проектних пропозицій:  - культурна співпраця; - освіта; - наукові та молодіжні обміни; - транскордонна співпраця; - туризм.

Мета конкурсу проектів - розвиток громадянського суспільства у країнах Східного Партнерства. Українська громадська організація, що подає проект, має передбачити в проектній пропозиції залучення громадських організацій з усіх чотирьох країн Вишеградської четвірки до реалізації проекту.

Заявники: громадські організації,      стандартні гранти - будь-яка юридична або фізична особа по всьому світу.

Постійно: Малі гранти - 1 березня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня, Стандартні: гранти-15 березня і 15 вересня

Малі - до 6 тис. євро, Стандартні - від 6 тис. євро і вище

http://goo.gl/uPd5HS

 

Посольський Фонд США зі збереження культурної спадщини (AFCP)

18.   

Напрями діяльності: збереження пам’яток культури, історичних будівель, визначних археологічних об’єктів, музейних експонатів чи колекцій, форм виразу традиційної культури, тощо.

Заходи:

• Реставрація історичної будівлі.  

• Збереження археологічного об’єкта.

• Документація щодо пам'яток регіону, складена з метою їх збереження Робота, спрямована на збереження експоната чи колекції експонатів.  

• Визначення потреб та стратегій, спрямованих на покращання умов збереження колекції.  

• Інвентаризація колекції з метою збереження та захисту.  

• Створення необхідних умов і належного середовища для безпечного зберігання чи показу колекцій.  

• Спеціальне навчання з питань збереження колекцій і догляду.

У конкурсі можуть брати кваліфіковані установи – за визначенням Фонду це зареєстровані неурядові організації, музеї, керівні заклади культури чи подібні інституції, які доведуть, що мають відповідний досвід та можуть керувати проектами збереження культурної спадщини.  Фонд не надає грантів комерційним установам та фізичним особам.

Щорічно (дата може змінюва-тись).

«Невеликий грант» ($10,000-$200,000) та «Великий проект» ($200,000-$1,000,000)

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/u-s-ambassadors-fund-uk/

Соціальна політика, демократія, права людини

Швейцарське бюро співробітництва в Україні

19.   

Здоров’я. Місцеве самоврядування та децентралізація. Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП). Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування. Соціальні послуги. Реагування на наслідки конфлікту. Законності, справедливості. Культурні заходи.  

Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та підтримує малі проекти, орієнтовані на діяльність громадських організацій. Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи та враховувати потреби громади на умовах залученості, а також просувати нові ідеї та підходи у відповідних регіонах.

Для того щоб мати право на підтримку, проектна пропозиція, мусить виконати наступні умови:

- бюджет у діапазоні 100 000 – 600 000 грн.;

- заявник повинен робити також власний внесок у грошовій чи натуральній формі.

- концентруватись на витратах пов’язаних з переважно з діяльністю: придбання обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні акції не підтримуються;

- терміни реалізації максимально 12 місяців: діяльність проекту має бути реалізовано і остаточна звітність повинна бути доставлена в цей час.

Схеми малих проектів можуть підтримувати громадські організації лише один раз.

Гранти надаються постійно.

100 000 – 600 000 грн.

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html

 

http://gurt.org.ua/news/grants/40193/

 

 

Європейський фонд підтримки демократії

(The European Endowment for Democracy, EED)

20.   

Демократія.

Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою сусідства.

 

 

 

 

 

 

 

Подавачі – організації, неформальні платформи та окремі активісти.

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим

 

від 10 000 до 150 000 євро

https://www.democracyendowment.eu/support/

 

 

Конкурс в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»

(фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID))

21.   

Громадська активність.

Конкурс   проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією Пакт. Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Заходи та види діяльності можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними):

- реагування на непередбачувані виклики під час розробки політик;

- міжрегіональні обміни;

- організація заходів та участь у заходах;

- ініціативи громад та мобілізація громадян для участі у заходах;

- заходи спрямовані на боротьбу з корупцією;

- молодіжні ініціативи та студентське самоврядування.

До подання проектних пропозицій запрошуються офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства з усіх регіонів України.

Критерії відбору:

- відповідність вказаним цілям цього конкурсу;

- стійка організаційна структура;

- потенційна спроможність налагоджувати контакт з громадами і громадянами;

- потенційна спроможність досягати сталих результатів, які триватимуть після закінчення проекту.

Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 місяців.

 

Кінцевого терміну подання проектних пропозиції немає. Цей конкурс є безстроковим.

до $20,000

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/

 

 

 

Democracy Small Grants Program General Competition (Embassy of the USA)

Малі гранти посольства США

22.   

Права людини.

Проекти на тему людських прав, розвитку громадянського суспільства, боротьби з корупцією, рівності (меншин, жінок, етносів), економічних реформ.

Подавати заявки можуть неурядові та неприбуткові організації.

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі заявок

 

$5,000 - $24,000

https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html

 

 

 

Фонд Фрідріха Еберта

23.   

Демократія.

Підтримка демократії та громадянського суспільства.

Ключовою діяльністю політичного Фонду є втілення в життя основоположних ідеалів та цінностей соціал-демократії: свободи, справедливості, солідарності. Фонд працює в тісному зв’язку з соціал-демократами та організаціями вільних профспілок. Як некомерційна установа, Фонд організує свою діяльність на принципах самостійності та незалежності.

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим

Розміри грантів різні

www.fes.kiev.ua/n/cms

 

 

Фонд Конрада Аденауера

24.   

Демократія.

Підтримка демократичних політичних партій.

Починаючи з 1994 року, Представництво Фонду Конрада Аденауера супроводжує процес політичних та економічних перетворень в Україні. З цією метою Фонд вже реалізував понад 500 проектів, спрямованих на підтримку демократичного розвитку, побудову громадянського суспільства, ствердження вільних ЗМІ та консолідацію демократичних інститутів. Фонд підтримує демократичні політичні партії України та їхні молодіжні організації.

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим

 

www.kas.de/ukraine/

 

 

 

Фонд Ганса Зайделя

25.   

Демократія.

Прагне ініціювати стабільний розвиток на основі демократії, миру і соціального ринкового господарства.

Фонд Ганнса Зайделя здійснює свою діяльність в Україні в трьох основних сферах:

 

• Внутрішня безпека

Зміцнення потенціалу правоохоронних органів у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Поліпшення професійної підготовки поліцейських кадрів.

 

• Державне управління

Сприяння підвищенню функціональної ефективності державних органів і органів місцевого самоврядування.

Поліпшення професійної підготовки державних службовців і посадовців місцевого самоврядування.

 

• Розвиток громадянського суспільства

Сприяння демократичним процесам в суспільстві і формуванню нового покоління політично активної молоді.

 

Щорічно Представництво Фонду Ганнса Зайделя в Україні у рамках своєї діяльності проводить до ста різноманітних заходів з різноманітними партнерськими організаціями.

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим

 

www.hss.kiev.ua

 

 

BES-12-2014 - запобігання конфліктів і побудова миру в розділі 1: Посилення громадянського запобігання

26.   

Побудова миру.

Дана програма направлена на розширенні можливостей ЄС для здійснення запобігання конфліктам і миробудівництва втручання за допомогою стійких, всеосяжних і інноваційних цивільних засобів.

Подавати заявки можуть громадські організації та органи державної влади.

Програма діє у 2014-2020 рр.

EUR 51 361

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194904_en.html

 

 

Глобальний дитячий фонд

27.   

Конкурс: «Надання послуг вразливим групам дітей».

Мета – підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами дітей. Сфери інтересів: жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; молодь та підлітки (вразливі групи); професійно-технічна і початкова освіта; ВІЛ/СНІД; Інваліди.

Подавачі – громадські організації. Спершу в режимі он-лайн подається лист зацікавленості (на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту.

Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року

від $25,000 дo $75,000

http://www.globalfundforchildren.org/

 

 

Глобальний фонд для жінок

28.   

Права жінок.

Фонд вкладає кошти в боротьбу за права жінок, надаючи фінансову підтримку жіночим організаціям, які борються за справедливість у своїх спільнотах. Для того, щоб допомогти жіночим організаціям будувати сильні рухи за права жінок, Глобальний фонд для жінок надає гранти на операційну і програмну підтримку, а також малі гранти на поїздки і організацію заходів.

Для подачі заявки організація повинна відповідати всім нижчепереліченим критеріям:

- знаходитися за межами США;

- демонструвати чітке прагнення до рівності і забезпечення прав жінок, і ці цінності мають бути відображені в діяльності організації. Не фінансуються організації, метою яких є створення доходів для членів цієї організації або надання благодійної допомоги;

- є об'єднанням жінок, які працюють разом. Не приймаються заявки від приватних осіб (включаючи запити на стипендію), а також заявки на поліпшення становища окремих осіб;

- керівництво організації має бути надано жінкам. Жінки займають все або більшість керівних позицій в організації і очолюють ділянки роботи організації, пов'язані з прийняттям рішень (включаючи, але не обмежуючись самими вищими посадами).

Конкурс триває впродовж року

 

Від $10 000 до

$30 000

https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.WW3xj9SLTWc

 

 

 

Фонд Mama Cash

29.   

Права жінок.

Mama Cash – перший міжнародний жіночий фонд у світі. Сьогодні Mama Cash фінансує і підтримує ініціативи щодо захисту прав жінок, що кидають виклик глибинним причинам гноблення по всій планеті. Наша робота будується на переконанні у тому, що соціальні зміни починаються з рівноправності статей і поваги до прав будь-якої людини.

Інформація про наступний раунд з прийому заявок на здобуття грантів від Mama Cash буде надана на початку 2018 року.

 

 

http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/

 

Український жіночий фонд

30.   

Права жінок.

Український жіночий фонд підтримує проекти жіночих організацій, спрямовані на:

- розвиток жіночих організацій з регіонів України з метою підвищення їх ролі та створення сприятливого клімату для активної участі жінок у суспільному житті;

- підвищення активності жіночої молоді у суспільному житті України, виховання / підготовку майбутніх лідерок та сприяння формуванню молодої хвилі жіночого руху;

- розширення економічних можливостей для жінок, розвиток жіночого підприємництва і зменшення жіночого безробіття;

- обмін інформацією та поширення успішного досвіду серед жіночих організацій, що сприятиме розвитку та формуванню інформаційних мереж громадських організацій, які займаються жіночими та гендерними питаннями.

 

Кожного року за результатами опитувань жіночих організацій УЖФ визначає пріоритетні напрямки грантової програми. Конкурси грантів оголошуються в середньому 2-3 рази на рік.

За оголошенням нових конкурсів слідкуйте на сайті

Суми грантів різні

http://www.uwf.org.ua/competitions

 

 

Проект USAID «ВзаємоДія» оголошує грантову програму

31.   

Протидія корупції.

Проект USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» оголошенує грантову програму на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції.

Метою цьогорічного програмного оголошення (РПО) є запрошення до подання концепцій на отримання грантового фінансування від Програми “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

РПО передбачає подання заявок на реалізацію проектів, які мобілізують суспільство на запобігання корупції, розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення обізнаності та виховання цінностей щодо запобігання корупції, сприяють виникненню коаліцій, що об’єднані довкола спільних питань, які спроможні здійснювати адвокацію ефективних антикорупційних заходів на національному та субнаціональному рівнях та ефективно комунікувати антикорупційні мессиджі в цільових громадах. Проект «ВзаємоДія!» очікує інноваційні ідеї та підходи, що орієнтовані на результат.

 

До подання заявок запрошуються зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства).

 

Кінцевий термін подання –                             необмежений

Від 10 000 до 150 000 доларів США

http://gurt.org.ua/news/grants/46415/

 

Програма «Сприяння мікропроектам у рамках технічного співробітництва з Україною»

Посольства Федеративної Республіки Німеччина

32.   

Мікропроекти спрямовані на поліпшення умов життя бідних верств населення та сприяння соціально-економічного розвитку.

Заходи: встановлення ефективної опалювальної системи, повний ремонт пральної кімнати, заміна вікон, облаштування сенсорного приміщення та ремонт ігрового майданчика.

Заявники: неприбуткові організації (можуть подавати місцеві органи влади).

Щорічно Січень-лютий

До 8 тис. євро

www.kiew.diplo.de

Екологія та природні ресурси

 

The Global Environment Facility (GEF)

33.   

Навколишнє середовище.

GEF - незалежний міжнародний фінансовий суб'єкт, чия діяльність реалізується через Програму розвитку ООН, Програму охорони навколишнього середовища ООН, і Світовий банк. ГЕФ надає гранти на здійснення проектів у таких галузях: біорізноманіття, зміна клімату, міжнародні води, деградація земель, захист озонового шару та стійкі органічні забруднювачі.

 

Концепції повномасштабних та середньомасштабних проектів можуть бути розроблені урядами, неурядовими організаціями, громадами, приватним сектором, або іншими структурами громадянського суспільства.

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно

від кількох тисяч до кількох мільйонів доларів

https://www.thegef.org/

 

 

Conservation International (Міжнародний фонд охорони природи)

34.   

Охорона та захист природи.

Метою є збереження біорізноманіття рослин, тварин і ландшафтів у всьому світі. Особлива увага приділяється так званим «гарячим точкам біорізноманіття», тобто зонам з особливою різноманітністю видів на суші і на морі по всьому світу.

 

Подавати заявки можуть урядові та неурядові організації.

конкурс є постійно діючим

Суми грантів різні

http://www.conservation.org/Pages/default.aspx

 

Медіа

 

Media Development Fund General Competition (Embassy of the USA)

Фонд розвитку ЗМІ (посольство США)

35.   

Підтримка розвитку вільного і незалежного медіа в Україні.

Подавати заявку мають право медіа організації, неурядові та неприбуткові організації.

 

Кінцевого терміну подачі немає, на постійній основі.

$24,000

https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html

Технології

 

Національний конкурс IT-проектів Open Data Challenge

36.   

Використання відкритих даних.

Конкурс покликаний залучити розробників, стартаперів, дизайнерів, дослідників та громадських активістів до використання відкритих даних для розробки сервісів та продуктів, які сприятимуть вирішенню проблем українського суспільства.

Критерії відбору:

·      Використання відкритих даних.

·      Інноваційність рішення.

·       Антикорупційний та соціальний вплив.

·      Перспективи розвитку. Чітке розуміння власної аудиторії та ринку, демонстрація потенціалу проекту, конкретних можливостей для зростання і розвитку стійкої бізнес-моделі послуги чи сервісу, можливість його масштабування на всю країну.

·      Сильна та натхненна команда. Проекти будуть оцінені за рівнем зацікавленості команди своєю справою, здатністю реалізувати ідею та розвивати її протягом всього життєвого циклу, а також різномантістю умінь/знань, які можна застосувати.

 

Призовий фонд складає 2 500 000 гривень.

https://gurt.org.ua/news/grants/43419/

 

https://odc.in.ua/

 

Термомодернізація

 

Гранти Європейського Союзу для ОСББ на утеплення будинків

37.   

Європейський Союз започаткував програму IQ energy для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Відтепер українські ОСББ можуть взяти кредит на утеплення будинку і отримати 40% компенсацію при поверненні кредиту.

Будь-яка фізична особа, яка має доступ до житлового приміщення в Україні та бажає поліпшити енергоефективність цього приміщення, може скористатися програмою IQ energy.

Програма IQ energy надає інвестиційні заохочення (гранти) за виконання наступних вимог:

·                    Проекти термодернізації мають бути прийнятними, тобто потрібно дотриматися вимог будівельних норм та правил і використати виключно дозволені матеріали та обладнання;

·                    Джерелом фінансування повинні бути кредити фінансових установ – учасників програми;

·                    Проект потрібно повністю завершити впродовж чотирьох місяців з дати кредиту;

·                    Позичальник повинен зареєструватися в онлайн Системі Управління Грантами програми IQ energy, подати запит на отримання гранту та надати інформацію про себе та про проект термомодернізації задля проведення належної верифікації (перевірки);

·                    На момент подачі позичальником запиту на отримання гранту кредит має бути непогашеним, тобто повинна існувати заборгованість за кредитом;

·                    Позичальник не звертався за цим проектом за грантами чи компенсаціями до жодних інших програм.

Заявки приймаються протягом року.

Будь-яка фізична особа може отримати грант в розмірі до 3 000 євро за одним або кількома проектами.

http://gurt.org.ua/news/grants/45754/

 

Енергоефективність та енергозбереження

 

Фінсько-український трастовий фонд

38.   

Донор – Уряд Фінляндської Республіки, НЕФКО.

Напрями діяльності: енергоефективність, відновлювана енергетика, альтернативні джерела енергії, виробництво енергії з відходів.

Заходи: розробка ТЕО, реалізація пілотних «зелених» проектів.

Заявники: органи місцевого самоврядування, лікарні, школи, дитсадки тощо, бізнес (МСП)

До 2021 р.

Загальна вартість –           6 млн євро. Вартість проекту – 150 тис євро

http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund

 

Енергоефективність в громадських будівлях, ЕСКО модель

39.   

Донор – Глобальний екологічний фонд.

Напрями діяльності: зменшення викидів парникових газів шляхом створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища та розвитку інституційного, адміністративного та технічного потенціалу, що сприятиме запровадженню енергоефективних заходів у громадських будівлях.

Заходи: Енергоефективні заходи (заміна вікон/дверей, термомодернізація, заміна системи опалення, ІТП, енергоаудит тощо).

 

Заявники: громадські будівлі – лікарні, школи та вищі навчальні заклади, державні установи, дитсадки, сиротинці, аптеки, центри зайнятості, бібліотеки та музеї.

До серпня 2021 р.

5 480 000 дол. США

http://energoefektivnaukraina.org.ua/

 

 

Програма людської безпеки «Кусаноне»

40.   

Донор – Посольство Японії в Україні.

Напрями діяльності: покращення навчальних умов в громадах.

Заходи: енергоефективні заходи в навчальних закладах(утеплення фасадів, дахів, заміна вікон та дверей тощо).

Заявники: школи, дитсадки, інтернати, неурядові українські організації (НУО).

Щорічно до 20 березня

До 70 тис дол. США

www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/ukraine_ua_oda_index.html

 

Грантові та кредитні програми: «Енергозбереження», «Чисте виробництво»

41.   

Донор – Північна екологічна фінансова корпорація «НЕФКО».

Напрями діяльності: підтримка екологічно та економічно ефективних проектів. 

Заходи: «Енергозбереження»: об’єкти соціальної сфери – школи, дитячі садки, лікарні, спортивні спорудження (модернізація теплових пунктів, заміна вікон, дверей тощо). «Чисте виробництво»: проекти по водоканалам, енергетика, промисловість, сільське господарство, поводження з відходами тощо.

Заявники: муніципалітети, фінансово спроможні громади.

Конкурс є постійнодіючим

Енергозбереження»: гранти та кредити в гривнях, 3% річних, сума від 100 до 400 тис. євро в гривньовому еквіваленті «Чисте виробництво»: гранти та кредити в євро, 6% річних, сума кредиту – від 100 до 500 тис. євро

www.nefco.org

 

Розвиток сільського господарства

 

Підтримка аграрного і сільського розвитку

42.   

Донор – Агентство США з міжнародногорозвитку (USAID).

Напрями діяльності: покращення ділового середовища та ефективності врядування в аграрному секторі; збільшення обсягу інвестицій, підвищення продуктивності, рівня зайнятості й доходів у сільськогосподарському секторі; поліпшення добробуту сільських громад і вразливих категорій виробників.

Заходи: підтримка МСП, створення СОКів, управління земельними ресурсами в ОТГ.

Заявники: ОТГ, МСП в аграрній сфері.

До 03.07.2020

Загальна вартість 20,6 млн дол. США.

https://www.facebook.com/usaid.ards/

 

Розвиток молочного бізнесу в Україні

43.   

Донор – SOCODEVI, Уряд Канади.

Напрями діяльності: сприяння створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для ефективної системи молочного виробництва.

Заходи: створення та посилення існуючих кооперативів (технічна підтримка та консультації).

Заявники: малі та середні молочні виробники, СОКи

До 2021 р.

27,7 млн. канадських доларів

http://www.dsks.org.ua/projects/rozvytok-molochnogo-biznesu-v-ukrayini/

 

Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва

44.   

Донор – Міністерство закордонних справ торгівлі та розвитку Канади у партнерстві з Ізраїльським центром міжнародного співробітництва MASHAV.

Напрями діяльності: сприяння розвитку і зміцнення можливостей дрібних виробників плодоовочевої продукції та маркетингового ланцюга через покращення потенціалу виробників, маркетингових зав’язків, а також відносин між учасниками ринку.

Заходи: розвиток ринку, розвиток трудових ресурсів, доступ до фінансових ринків, використання інноваційного фонду.

Заявники: МСП в аграрній сфері.

До 31.03.2021

19 325 100 канадських доларів

https://uhbdp.org/ua/

Підтримка реформи децентралізації

 

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

45.   

Донор – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Напрями діяльності: сприяння місцевим органам самоврядування у підвищенні ефективності управління ресурсами та послугами, які відповідають пріоритетам громади.

Фінансування проектів: нові сільськогосподарські підприємства, що об’єднують місцевих виробників в регіональну постачальну мережу, проекти місцевої транспортної інфраструктури або плани оренди, щоб ОТГ отримувала дохід від оренди земель громади, що не використовуються. Проекти остаточно залежатимуть від місцевих пріоритетів та ресурсів, обраних кожною ОТГ.

Заявники: об’єднані територіальні громади.

До 07.06.2021

загальна вартість           50 млн дол. США

https://donors.decentralization.gov.ua/project/dobre

 

Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (PULSE)

46.   

Донор – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Напрями діяльності:

- удосконалення правового поля щодо проведення децентралізації в Україні;

- забезпечення внеску органів місцевого самоврядування у формування та впровадження політики у сфері децентралізації;

- збільшення ресурсів місцевого самоврядування та посилення здатності органів місцевого самоврядування ними ефективно розпоряджатись;

- посилення спроможності та професійного рівня усіх долучених до реформи груп.

ПУЛЬС реалізує інформаційні заходи з метою мотивування громад до об’єднання, поширює успіхи діючих об’єднаних громад, надає консультативну, методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування у процесі впровадження децентралізаційної та секторальних реформ.

Заявники: органи місцевого самоврядування.

До 15.12.2020

Загальна вартість 8,2 млн дол. США

https://donors.decentralization.gov.ua/project/pulse