05 червня 2020, 16:32
останні оновлення: 05 січня 2023

Підприємства

Інформація з питань розвитку підприємництва в області

В області станом на 01.01.2019 року діяло 5591 малих підприємств, що на 298 одиниць більше попереднього періоду (з них 4729 – це мікропідприємства), 314 – середніх та 12 великих підприємств.

Спостерігалась позитивна тенденція до збільшення кількості малих та середніх підприємств. У порівнянні з попереднім періодом їх кількість збільшилась : малих - на 5,6 відсотка (298 підприємств), середніх -  на 6,8 відсотка (20 підприємств).

 Станом на 01.01.2019 у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення області  кількість малих підприємств в області становила 54 одиниць (що на 3 одиниці більше, проти відповідного періоду 2017 року).

Частка малих підприємств у загальнообласному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) упродовж 2018 року збільшилась і становила 14,8 відсотка, середніх зменшилась на 7,1 відсоткових пункти і становила 61,1 відсотка.

Всього малими підприємствами  реалізовано продукції, робіт, послуг  у 2018 році на 25,6 млрд. гривень (що на 23,7 відсотка більше відповідного періоду 2017 року), середніми – на 105,5 млрд. гривень (що на 2 відсотка більше відповідного періоду 2017 року).

Збільшилась кількість фізичних осіб. Станом на 01.01.2019 року їх кількість становила 37150 проти 36560 у 2018 році.

В області розроблена Регіональна програма підтримки малого та середнього підприємництва у Волинській області на 2018-2020 роки, яка схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 квітня              2018 року № 234, згідно з якою передбачалося здійснення відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього бізнесу для реалізації інвестиційних бізнес-планів. Проте,  рішеннями обласної ради Волинської області від 20.12.2018
№ 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік» та від 12.02.2020 № 28/11 «Про обласний бюджет на 2020 рік» кошти на Програму не передбачені.