05 червня 2020, 16:14
останні оновлення: 17 листопада 2021

Промисловість кожного місяця

Промисловість у січні-грудні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-грудні 2020 року становив 32,1 млрд грн.
Індекс промислової продукції у січні-грудні 2020 року до відповідного періоду 2019р. становив 95,7%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 70,8%, переробній – 95,4%.
У переробній промисловості досягнуто приросту у:
- виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (-0,1%);
- виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності (+4,9%);
- виробництві гумових та пластмасових виробів (+16,0%).

Скорочення обсягів промислового виробництва відбулось у:
- текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (-14,7%);
- виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (-8,3%);
- металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (-8,8%);
- машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (-12,4%).

Промисловість у січні-серпні 2021 року

           

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-вересні 2021 року становив 30,1 млрд грн.  

Індекс промислової продукції  у січні-вересні 2021 року до відповідного періоду 2020р. становив  110,2%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 95,9%, переробній – 110,4%.

У переробній промисловості досягнуто приросту у:

  • текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (+11,0%);
  • виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності (+29,1%);
  • машинобудуванні (+7,7%).

 

Скорочення обсягів промислового виробництва відбулось у:

  • виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (-2,9%);
  • виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (-28,4%);
  • виробництві гумових та пластмасових виробів (-6,4%);
  • металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (-17,3%).