31 січня 2020 року
останні оновлення: 09 листопада 2021 року

Промисловість

Промисловість у січні-листопаді 2019 року

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-листопаді 2019 року становив 28,0 млрд грн, або 27,0 тис грн у розрахунку на одну особу.

Індекс промислової продукції у січні-листопаді 2019 року до відповідного періоду 2018р. становив 94,8%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 54,9%, переробній – 95,5%.

У переробній промисловості досягнуто приросту у таких видах діяльності, як:

  • виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (+3,5%);

  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (+11,1%);

  • виробництві гумових та пластмасових виробів (+4,2%).

Скорочення обсягів промислового виробництва відбулось у:

  • виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (-8,6%);

  • текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (-19,1%);

  • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання (-3,0%);

  • машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (-11,8%);

  • постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (- 6,6%).