10 листопада 2021 року
останні оновлення: 10 листопада 2021 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області
НАСЕЛЕННЯ
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 вересня 2021р.
становила 1024,6 тис. осіб. У січні–серпні чисельність населення зменшилась на
2844 особи.
Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–серпнем 2020р.
збільшився на 941 особу.
Кількість живонароджених у січні–серпні становила 6457 осіб, померлих –
9538 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і
більше) становила 11077 грн, що на 24,9% більше, ніж у січні–вересні 2020р.
(в Україні – 13604 грн і на 21,5% більше).
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах
виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів,
фінансової та страхової діяльності, лісового господарства та лісозаготівель, де
заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,5 раза.
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з
виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, напоїв, одягу, у сферах
творчості, мистецтва та розваг, тимчасового розміщування й організації
харчування, де заробітна плата не перевищувала 67,3% від середнього рівня в
економіці області.
Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні порівняно з відповідним
періодом 2020р. становив 113,6% (в Україні – 111,3%).
Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж вересня збільшилась на
22,0% і на 1 жовтня 2021р. становила 45,6 млн.грн, що дорівнює 2,6% фонду
оплати праці, нарахованого за вересень.
Вчасно не отримали заробітну плату 3,3 тис. працівників, або 2,3% від
середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області.
Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 13776 грн.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у вересні порівняно з
груднем 2020р. становив 107,0%, в Україні – 107,5% (у відповідному періоді
минулого року – 102,2% та 101,7% відповідно).
У вересні відносно грудня 2020р. ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 9,8%. Найбільше подорожчали соняшникова олія (на
2
40,6%) та цукор (на 33,7%). Підвищились ціни м’ясо птиці, яловичину і телятину,
масло, яйця, продукти переробки зернових, хліб, сметану, молоко, кисломолочну
продукцію, рибу та продукти з риби, сало, сири, фрукти, макаронні вироби,
безалкогольні напої, свинину, рис на 24,6–1,9%. Водночас подешевшали овочі (на
16,6%).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились загалом на 7,4%,
у т.ч. тютюнові вироби – на 12,4%, алкогольні напої – на 2,2%.
Одяг і взуття подорожчали на 1,0%, в основному за рахунок підвищення цін
на одяг на 4,7%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в
цілому на 8,1% внаслідок підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%,
водопостачання – на 20,2%, каналізацію – на 18,3%, утримання будинків та
прибудинкових територій – на 7,6%. Разом з тим знизилися ціни на природний газ
на 1,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,3% спричинено подорожчанням
послуг лікарень на 10,5% та амбулаторних послуг на 6,4%.
Ціни на транспорт у цілому підвищились на 10,1% за рахунок подорожчання
палива та мастил на 26,1%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на
12,5%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 11,9%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 5,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на
місцевий телефонний зв’язок на 14,9%, міжміський телефонний зв’язок – на 11,2%,
інтернет – на 8,6%, мобільний зв’язок – на 7,2%.
Зростання вартості послуг освіти на 9,7% відбулось за рахунок підвищення
плати за навчання у вищих навчальних закладах на 12,9%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Індекс промислової продукції порівняно з січнем–вереснем 2020р. становив
110,2%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 95,9%,
переробній – 110,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 110,1%.
У переробній промисловості на підприємствах з виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів,
машинобудуванні досягнуто приросту виробництва на 29,1–7,7%.
Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)
на суму 30,1 млрд.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2020р.
становив 99,1%, у т.ч. в підприємствах – 100,0%, господарствах населення – 98,2%.
Індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2020р.
становив 100,8%, у т.ч. у підприємствах – 101,8%, господарствах населення –
99,9%.
3
На 1 жовтня 2021р. зернові та зернобобові культури було скошено та
обмолочено на площі 268,0 тис.га, що на 0,2% менше, ніж на початок жовтня
2020р.; виробництво зерна становило 1046,4 тис.т (у початково оприбуткованій
масі), що на 0,7% менше, ніж на 1 жовтня 2020р.; у середньому з 1 га обмолоченої
площі одержано по 39,1 ц зерна (на 0,3% менше).
Індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2020р.
становив 95,6%, у т.ч. в підприємствах – 96,6%, господарствах населення – 94,5%.
Реалізовано на забій 107,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі),
що на 4,7% менше порівняно з січнем–вереснем 2020р., вироблено 272,8 тис.т
молока (на 4,8% менше) та 185,7 млн.шт яєць (на 1,4% більше). Частка господарств
населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала
відповідно 27%, 72% та 84%.
За розрахунками, на 1 жовтня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби
становила 120,7 тис. голів (на 4,7% менше, ніж на 1 жовтня 2020р.), у т.ч. корів –
75,8 тис. (на 4,7% менше), свиней – 255,0 тис. (на 2,0% менше), овець і кіз – 17,3
тис. (на 0,6% більше), птиці всіх видів – 8,8 млн. голів (на 6,2% менше). У
господарствах населення утримувалось 64% загальної кількості великої рогатої
худоби, у т.ч. корів – 75%; свиней – 73%, овець і кіз – 92%, птиці всіх видів – 43%.
Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої
підприємствами, порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 8,9%, у
т.ч. продукції рослинництва – на 9,0%, тваринництва – на 8,8%. Середні ціни
продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації зросли
на 34,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 50,1%, тваринництва – на 23,9%, у
вересні порівняно з серпнем – зросли на 8,2%, у т.ч. тваринництва – на 17,6%,
рослинництва – на 4,4%.
На 1 жовтня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та
підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та
зернобобових, було в наявності 442,1 тис.т зерна (на 42,5% більше проти
1 жовтня 2020р.), у т.ч. 358,4 тис.т пшениці, 31,9 тис.т ячменю, 6,0 тис.т кукурудзи;
запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощували,
становили 11,3 тис.т (на 28,1% менше, ніж на 1 жовтня 2020р.).
БУДІВНИЦТВО
Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано
будівельних робіт) на суму 1882,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно
з відповідним періодом минулого року становив 111,9%.
Обсяги будівництва будівель зросли на 18,0% (житлових – у 2,2 раза,
нежитлових – зменшились на 21,1%,). Будівництво інженерних споруд
збільшилось на 4,4%.
Нове будівництво становило 50,3% від загального обсягу виробленої
будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 37,1%, реконструкція і
технічне переоснащення – 12,6%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
Експорт товарів у січні–серпні становив 511,4 млн.дол. США, імпорт –
1090,2 млн.дол. Порівняно із січнем–серпнем 2020р. обсяги експорту збільшились
на 29,3%, імпорту – на 33,9%. Від’ємне сальдо дорівнювало 578,8 млн.дол.
У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та
механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них,
пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, папір та
картон, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі
тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти, жири та олії
тваринного походження.
Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і
продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини,
обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та
вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, продукція хімічної та
пов’язаної з нею галузей промисловості, різні промислові товари, деревина і
вироби з деревини текстильні матеріали та вироби, живі тварини; продукти
тваринного походження.
Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни
Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 69,2% загального обсягу експорту та
61,1% імпорту товарів.
Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною,
Польщею, Нідерландами, Литвою, Угорщиною та Італією.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив
19,0 млрд.грн, що на 9,6% більше від обсягу січня–вересня 2020р.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб)
склав 11,8 млрд.грн і збільшився проти аналогічного періоду минулого року на
5,9%.

ТРАНСПОРТ
Автомобільним транспортом перевезено 4,1 млн.т вантажів та виконано
вантажообіг обсягом 1730,8 млн.ткм, що відповідно на 20,0% та 14,1% більше, ніж
у січні–вересні 2020р. Підприємства автотранспорту перевезли 80,3% загального
обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.
Автомобільним і міським електричним транспортом здійснено
710,6 млн.пас.км та перевезено 31,7 млн. пасажирів. Послугами автомобільного
транспорту скористалось 71,8% пасажирів, міським електричним – 28,2%.