28 березня 2023, 10:43
останні оновлення: 28 березня 2023

7462 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022____ рік

1.

___150000____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації____________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

_42304390______
(код за ЄДРПОУ)

2.

______1510000______
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

__ _________________________________
(найменування відповідального виконавця)


          _42304390________
       (код за ЄДРПОУ)

3.

_________1517462____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

__7462________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

______0456_______
(код
Функціональної

класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

________________
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03100000000

__________
(код бюджету)

           

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

 

5. Мета бюджетної програми


Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі.

 

6. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 1

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток. Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області.

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Проведення поточного ремонту доріг

-

290 308 345,61

290 308 345,61

0

82 435922,78

82 435922,78

0

-207 872422,83

-207 872422,83

2.

Проведення капітального ремонту доріг

-

394 803 200,00

394 803 200,00

 

0

0

 

-394 803 200,0

-394 803 200,0

 

Усього

 

685 111 545,61

685 111 545,61

 

82 435922,78

82 435922,78

 

-602 675622,83

-602 675622,83

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

№ з/п

Пояснення

1

2

1

У 2022 році лише по одному об’єкту були зараховані кошти за часткове виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги  О030850 Боратин - Вербаїв - Лучиці км 0+081 - км 0+338 у сумі 985,08419 тис.грн. підряднику  ТзОВ "ЛДПМК" на сплату податків  відповідно до п.191  Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 зі змінами.

Фактично у зв’язку з  введенням в Україні воєнного стану на території області здійснювалось експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення.  Заплановано на поточний дрібний ремонт та  експлуатаційне утримання  доріг місцевого значення 147 888,43 тис. грн.,  з них 81 232,01 тис. грн.-  на експлуатаційне утримання. Касові видатки на 01.01.2023 року становили 62 218,59298  тис. грн., за рахунок коштів залишку субвенції 19 232,24561 тис.грн.

У 2022 році з експлуатаційного утримання було передбачено значну частину видатків на зимове утримання автомобільних доріг. Передбачені кошти не були повністю використані, оскільки настання сприятливих погодних умов спричинило значну економію.

Окрім того, основною причиною неповного виконання фінансових та фізичних показників є те, що значна частина автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Волинській області розташовані у прикордонній зоні з республікою білорусь. Так, на зазначених автомобільних дорогах ремонтні роботи не здійснюються без погодження військових.

2

На  період введеного в Україні воєнного стану реалізацію планів робіт з будівництва, реконструкції та  капітального  ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення  у 2022 році було відкладено, відповідно до постанови КМУ від 09 червня   № 590 зі змінами, тому кошти на проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту   не освоювались

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

                         

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, всього

тис.кв.м

розрахунково

0

153 491,4

153 491,4

0

153 491,4

153 491,4

0

0

0

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт

тис.кв.м

розрахунково

0

223,0

223,0

0

37

37

0

-187

-187

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

тис.грн

розрахунково (82435,922/37)

0

1,302

1,302

0

2,2

2,2

0

0,898

0,898

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунково 37/269,8

0

83

83

0

14

14

0

-69

-69

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, всього

тис.кв.м

розрахунково

0

153 491,4

153491,4

0

153 491,4

153491,4

0

0

0

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт

тис.кв.м

розрахунково

0

259,2

 

259,2

 

0

0

0

0

-259,2

 

-259,2

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

тис.грн

розрахунково

0

1,523

1,523

0

0

0

0

-1,523

-1,523

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунково

0

70

70

0

0

0

0

-70

-70

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

 

Завдання 1

 

 

1

Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

 

 

 

затрат

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, всього

тис.кв.м

відхилення відсутні

 

продукту

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт

тис.кв.м

площа на якій виконано ремонт на 187 тис.кв.м менша від запланованого  у зв’язку значним здорожчанням матеріалів та пального та відсутністю надходження коштів у повному обсязі

 

ефективності

 

 

 

середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

тис.грн

середня вартість 1 кв.м збільшилась на   0,898, у зв’язку значним здорожчанням матеріалів та пального

 

якості

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

динаміка зменшилась у зв’язку з меншим обсягом фінансування  відповідно до попереднього року

 

Завдання 2

 

 

2

Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

 

 

 

затрат

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, всього

тис.кв.м

відхилення відсутні

 

продукту

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт

тис.кв.м

на  період введеного в Україні воєнного стану реалізацію планів робіт з будівництва, реконструкції та  капітального  ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення  у 2022 році було відкладено, відповідно до постанови КМУ від 09 червня   № 590 зі змінами, тому  проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту   не здійснювалось

 

ефективності

 

 

 

середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

тис.грн

на  період введеного в Україні воєнного стану реалізацію планів робіт з будівництва, реконструкції та  капітального  ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення  у 2022 році було відкладено, відповідно до постанови КМУ від 09 червня   № 590 зі змінами, тому  проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту   не здійснювалось

 

якості

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

на  період введеного в Україні воєнного стану реалізацію планів робіт з будівництва, реконструкції та  капітального  ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення  у 2022 році було відкладено, відповідно до постанови КМУ від 09 червня   № 590 зі змінами, тому  проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту   не здійснювалось

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

На  період введеного в Україні воєнного стану реалізацію планів робіт з будівництва, реконструкції та  капітального  ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення  у 2022 році було відкладено, відповідно до постанови КМУ від 09 червня   № 590 зі змінами, тому  проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту   не здійснювалось, тому заплановані показники не виконані. Відхилення в показниках в сторону зменшення  поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури було у зв’язку з  значним здорожчанням матеріалів та пального та відсутністю надходження коштів у повному обсязі

 

  1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

З 685 111,54561 тис.грн., фактично  надійшло (профінансовано)   коштів  -  264 919,73449 тис. грн. (у т. ч. 127 720,2169 тис. грн. у грудні).

З них 111 814,21726 тис.грн. – на капітальні видатки, 153 105,51723 – поточні видатки

Освоєно (касові видатки) -  82 435,92278 тис. грн.

Основна причина не освоєння коштів  є те, що на  період введеного в Україні воєнного стану реалізацію планів робіт з будівництва, реконструкції та  капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення  у 2022 році  не здійснювалась, фактично виконувались експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення.

 

______________

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

 

_Степан Білан________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 

______________________
(підпис)

 

 

Ольга Солоніна____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)