12 червня 2018 року
останні оновлення: 21 серпня 2018 року

Природні ресурси

Волинська область володіє значним природно-рекреаційним та культурно-історичним потенціалом, який є передумовою успішного функціонування туристсько-рекреаційної галузі.

Волинська область розміщена на північному заході України. На півночі вона межує з Брестською областю Республіки Білорусь, на сході – із Рівненською областю, на півдні – із Львівською, на заході – із Хелмським і Замостським воєводствами Республіки Польща. Площа Волині становить 20,2 тис. км2 (3,3 % території України).
На теренах Волинської області чітко виділяють два види ландшафтів – поліський і лісостеповий. Для поліських ландшафтних районів характерні велика лісистість, заболоченість місцевостей, переважання малородючих ґрунтів, наявність значної кількості заплавних і карстових озер. Для лісостепових ландшафтних районів властивий долинно-грядовий рельєф.

Земельний фонд області становить 2014,4 тис. га, із них 1050,2 займають сільськогосподарські угіддя (53,6 %). Серед них на ріллю припадає 62,3 % (672,64 тис. га), багаторічні насадження займали площу 11,7 тис. га (1,1 %), а сіножаті й пасовища – 363,7 га (33,7 %). Ліси та лісовкриті площі займають 34,6 % території Волинської області. Болотами зайнято значні площі, а саме – 115,7 тис. га (5,7 %). Болота поширені переважно в північних районах області.
У структурі ґрунтового покриву Волинської області значні площі – 1076,7 тис. га (56,7 %) – займають гідроморфні ґрунти; серед них – лучно-болотні, болотні, торфово-болотні й торфові.

Значний рекреаційний потенціал для рекреації в області мають лісові ресурси. Так, площа лісових угідь Волинської області становить 695 тис. га, із них ліси державного значення займають площу 447 тис. га, у тому числі 368,8 тис. га покриті лісом (88,2 %), де функціонують 14 держлісгоспів та Шацький національний природний парк. У лісостанах переважають хвойні (сосна, ялина), м’яколистяні та твердолистяні породи. Найбільш поширеними є хвойні породи, під якими зайнято 225,0 тис. га (60 %), друге місце – м’яколистяні – 87,3 тис. га (24 %), а третє – твердолистяні – 57,7 тис. га (16 %).

Ліси Волинської області багаті на гриби, ягоди й лікарські рослини і їх збирання, особливо міськими жителями, розцінюється як один із найпривабливіших і корисних видів відпочинку. Ягідники та грибні місця в основному зосереджено в поліських районах області.

Велике значення в регіоні мають поверхневі води, які представлені 130 річками та 235 озерами. Більшість річок регіону беруть свій початок за межами Головного Європейського вододілу й лише деякі з них (Турія, Стохід, Вижівка та ін.) не виходять за межі області. Із річок, що належать до басейну Дніпра, найбільшими на території області є Прип’ять, Стир, Турія, Стохід. Площа озер області становить 150,9 км2. Об’єм їх водної маси – 943,65 млн м3. Значна частина об’єму належить озерам площею 1,01–5,0 км2 (18 %) та 20,1–25 км2 (13 %). Цікаво, що об’єм оз. Світязь становить майже половину об’єму всіх озер області (48,6 %). За адміністративними районами озера розміщені досить нерівномірно, основна їх частина розміщена в поліських районах області.

Водні ресурси області мають значний нереалізований потенціал і можуть служити основою для будівництва на їх берегах будинків і баз відпочинку, пансіонатів, створення рекреаційних зон короткочасного відпочинку.

Волинська область володіє значним потенціалом мінеральних вод, які об’єднують у чотири типи, що дає можливість розвивати санаторно-курортне лікування. Так, в районі смт. Ратне, біля с. Осниця, с. Тур, санаторію «Лісова пісня» поширені гідрокарбонатно-кальцієві, гідрокарбонатно-натрієві та хлоридно-кальцієві мінеральні води. З глибиною залягання горизонту зростає мінералізація вод.

Волинська область має значні ресурси лікувальних грязей. Для виявлення та використання для лікування в області обстежено 33 родовища лікувальних торфових грязей.

Волинська область порівняно небагата на родовища корисних копалин, але найбільш екологічно чиста. Тут відомі кам’яне вугілля, торф, сировина для випалювання вапна, цементу, цегельно-черепична сировина, будівельні та баластні піски, гончарні глини тощо. Головною екологічною проблемою геологічного середовища Волинської області є нелегальний видобуток бурштину.

Видовий склад флори представлено здебільшого різноманітними родинами покритонасінних. Серед них переважають складноцвіті, злакові, осокові, розоцвіті, гвоздикові, бобові, жовтецеві, ранникові, губоцвіті, зонтичні та хрестоцвіті. На території області зростає 109 видів рослин, занесених до Червоної книги України, із яких судинних – 88, мохоподібних – 6, водоростей – 10, лишайників – 1, грибів − 4.

Видове різноманіття тварин Волинської області, згідно з останніми науковими дослідженнями, становить понад 2000 видів. На території області зустрічається – 94 види тварин, занесених до Червоної книги України.