20 листопада 2019, 17:02
останні оновлення: 16 травня 2024

Розпорядження голови від 07 листопада 2019 року № 669 «Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Волинської області»

 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ

 

07 листопада 2019 року                      м.Луцьк                                             № 669    

 

Про затвердження

Порядку надання дозволів

на розміщення зовнішньої

реклами поза межами

населених пунктів

Волинської області

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції

у Волинській області

15 листопада 2019 року за № 54/1808

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про автомобільні дороги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 (зі змінами), з метою регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів:

 1. Затвердити Порядок надання  дозволів  на  розміщення зовнішньої  реклами  поза  межами  населених  пунктів  Волинської області, що додається.
 2. 2.Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1) юридичному управлінню апарату обласної державної адміністрації (Віталій Потапенко) зареєструвати це розпорядження в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області;

2) відділу інформаційної політики обласної державної адміністрації (Каріна Мариневич) забезпечити оприлюднення розпорядження на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, а також підготувати повідомлення у друкованих засобах масової інформації щодо прийняття цього розпорядження.

 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 жовтня 2013 року № 426 «Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Волинської області», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Волинській області 04 листопада 2013 року за № 30/1353.
 2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося.

Т.в.о. голови                                                                          Олександр КИРИЧУК

Ігор Чуліпа 778 201

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

07 листопада 2019 року № 669

 

 

Зареєстровано в

Головному територіальному управлінні юстиції

у Волинській області

15 листопада 2019 року

за № 54/1808

 

 

 ПОРЯДОК

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
поза межами населених пунктів Волинської області

 

 1. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Волинської області (далі – Порядок) регулює відносини, що виникають під час розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Волинській області.
 2. Дія Порядку поширюється на територію Волинської області, що знаходиться поза межами населених пунктів, та є обов’язковою для виконання всіма суб’єктами господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Волинської області.

Розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Волинській області проводиться на підставі дозволів, що надаються Волинською обласною державною адміністрацією згідно з Порядком.

 1. Департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації протягом 10 робочих днів з дня одержання від адміністратора Центру надання адміністративних послуг заяви про видачу дозволу та документів, що додаються до неї, оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу і передає їх протягом одного робочого дня адміністратору Центру надання адміністративних послуг.
 2. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Законів України«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про рекламу». Видача дозволу здійснюється через «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку».
 3. У процесі видачі дозволів забороняється проведення конкурсів.
 4. Справляння плати за видачу (переоформлення, анулювання) дозволів забороняється.
 5. Розміщення зовнішньої реклами на територіях і спорудах здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників і типології елементів місцевого середовища.
 6. Під час видачі дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
 7. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл оформляється за участю Служби автомобільних доріг у Волинській області та Головного управління Національної поліції у Волинській області, а в разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць – за участю управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації, визначених частиною п'ятою статті 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Оформлення видачі дозволу здійснюється департаментом економіки та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації (далі – робочий орган) згідно з додатком до цього Порядку без залучення заявника у межах строку видачі дозволу.

Робочий орган оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у його видачі у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви про видачу дозволу.

Робочий орган у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг, на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць не пізніше дня, наступного за днем одержання заяви від заявника, надсилає її копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів, але не менше трьох днів.

За результатами розгляду документації, надісланої робочим органом, органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають до департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що дозвіл оформлено за участю відповідного органу.

Робочий орган забезпечує створення та поповнення інформаційного банку даних.

 1. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

 

 

для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;

про місце розташування рекламного засобу;

про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.

 1. Розміщення рекламних засобів здійснюється відповідно до вимог Законів України«Про рекламу»і «Про автомобільні дороги».
 2. Відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути менша ніж 100 метрів.
 3. Підключення рекламних засобів до мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
 4. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, додержання вимог техніки безпеки під час їх розміщення та експлуатації покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами згідно із законом.
 5. Рекламні засоби маркуються шляхом нанесення на каркас найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
 6. Контроль за додержанням Порядку здійснюють органи виконавчої влади відповідно до повноважень.

 

 1. Рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог цього Порядку, підлягають демонтажу.

Демонтаж таких засобів у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється за рішенням Служби автомобільних доріг у Волинській області та Головного управління Національної поліції у Волинській області за поданням Волинської обласної державної адміністрації.

 

 

Директор департаменту                                                                      Ігор Чуліпа

економіки та європейської інтеграції

облдержадміністрації                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Додаток

до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Волинській області (пункт 9)»

 

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами поза
межами населених пунктів

 

Виданий   _____      ____________     20__ р.  на підставі розпорядження   ___________

__________________________________________________                                    (дата видачі,

 

_______________________________________________________________________________

 

найменування органу виконавчої влади, дата прийняття і номер рішення)

 

_______________________________________________________________________________

найменування розповсюджувача зовнішньої реклами — юридичної особи або
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

 

_______________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання)), банківські реквізити, податковий номер (у разі наявності)

 

 

Адреса місця розташування рекламного засобу ________________________________

 

Характеристика, зокрема технічна, рекламного засобу __________________________

                                                                                                        (вид, розміри,

 

 

______________________________________________________________________________
площа місця розташування)

 

 

 

Керівник робочого органу

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту                                                                      Ігор Чуліпа

економіки та європейської інтеграції