11 жовтня 2022, 15:50
останні оновлення: 16 травня 2024

Розпорядження від 28 квітня 2022 року № 229

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 квітня 2022 року                           м. Луцьк                                                  № 229   

Про внесення змін до Положення

про Волинську регіональну комісію

з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

Зареєстровано в Західному міжрегіональному управлінні

Міністерства юстиції (м.Львів)

12 травня 2022 року за № 4/2357

Відповідно до статей 2, 6, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» (зі змінами і доповненнями)

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Унести до Положення про Волинську регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісія), затвердженого розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 17 липня 2015 року № 292, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Волинській області 29 липня 2015 року за № 21/1431, такі зміни:

1) підпункт 3 пункту 3 виключити. Підпункт 4 пункту 3 вважати підпунктом 3 цього пункту;

2) підпункт 3 пункту 4 доповнити абзацом такого змісту:

«- приймає рішення про класифікацію надзвичайної ситуації за кодом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне інформування ДСНС про прийняте рішення та подання матеріалів щодо підстав для прийняття такого рішення»;

3) підпункт 6 пункту 4 виключити;

4) пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).»;

5) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

«9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно.».

  1. Районним державним адміністраціям, виконкомам сільських, селищних, міських рад привести положення про місцеві комісії у відповідність до чинного законодавства.
  1. Юридичне управління апарату Волинської обласної державної адміністрації (Віталій Потапенко) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).
  1. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації (Олександр Блащук) забезпечити офіційне оприлюднення розпорядження.
  1. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Сергія Мовенка.
Начальник                                                                          Юрій ПОГУЛЯЙКО

Оприлюднено на вебсайті  обласної державної адміністрації 02 березня 2021 року.

Опубліковано у громадсько-політичному тижневику «Волинська газета» 06 жовтня 2022 року № 40 (1404).