19 жовтня 2023, 11:57
останні оновлення: 16 травня 2024

Розпорядження від 05 жовтня 2023 року № 427

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 жовтня 2023 року                            Луцьк                                                     № 427

Про внесення змін до деяких

нормативно-правових актів

Волинської обласної

військової адміністрації

 

Зареєстровано в Західному

Міжрегіональному управлінні

Міністерства юстиції

10 жовтня 2023 року за № 120/456

Відповідно до частини першої статті 6, частин першої та шостої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою приведення нормативно-правових актів Волинської обласної військової адміністрації у відповідність до вимог чинного законодавства України

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести до Порядку надання та використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткового відшкодування вартості закуплених генераторів агровиробникам області, затвердженого розпорядженням Волинської обласної військової адміністрації від 26 квітня 2023 року № 180, зареєстрованим у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 02 травня 2023 року за № 40/376 (далі – Порядок), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 6 розділу ІІ слово та цифру «розділу 2» замінити словом та цифрою «розділу ІІ»;

2) у відмітках додатків 1–3 до Порядку слово та цифру «розділу 2» замінити словом та цифрою «розділу ІІ».

  1. Внести до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ, організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад, затверджених розпорядженням Волинської обласної військової адміністрації від 02 травня 2023 року № 200, зареєстрованих у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 08 травня 2023 року за № 44/380, такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1) Економічно активне підприємство:

з обсягом річних доходів не менше 1 млн грн, що підтверджується копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу за останній звітний період (рік, квартал) або квитанцією про прийняття податкової декларації в разі її подання засобами електронного зв’язку;

кількість застрахованих осіб не менше 10 осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (грошове забезпечення), що підтверджується Податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 березня 2023 року 113), за останній звітний період (рік, квартал).

Роботодавець має здійснювати свою діяльність у Волинській області та сплачувати податки та збори в місцеві бюджети Волинської області, що підтверджується довідкою Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.»;

2) у підпункті 2 пункту 1 після слова «діяльність» доповнити словами «з підтверджуючими документами, засвідченими в установленому порядку.»;

3) підпункт 3 пункту 1 виключити;

4) підпункти 4–10 пункту 1 вважати підпунктами 3–9 відповідно;

5) у підпункті 4 пункту 1 слово «здійснює» замінити словом «здійснюють»;

6) у підпункті 6 пункту 1 слова «Збройних сил України» замінити словами «Збройних Сил України»;

7) примітку виключити;

8) доповнити після пункту 1 пунктом 2 такого змісту:

«2. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємств, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Волинської області, є відповідність трьом або більше наведеним вище критеріям з обов’язковою наявністю критерію визначеного у підпункті 2 пункту 1.».

  1. Внести до Порядку проведення конкурсів на укладення угод серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням, затвердженого розпорядженням Волинської обласної військової адміністрації від 16 травня 2023 року № 218, зареєстрованим у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 22 травня 2023 року за № 55/391, такі зміни:

у пункті 1 слова "«Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням»" виключити.

  1. Юридичне управління апарату Волинської обласної державної адміністрації (Віталій Потапенко) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
  1. Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (Вероніка Бальбуза) забезпечити офіційне опублікування цього розпорядження.
  1. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Троханенка.

Начальник                                                                                        Юрій ПОГУЛЯЙКО

 

Опубліковано в обласній громадсько-політичній газеті «Волинська газета» 18 жовтня 2023 року № 42 (1458).