02 січня 2024, 14:30
останні оновлення: 16 травня 2024

Розпорядження від 27 грудня 2023 року № 535

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  27 грудня 2023 року                        м. Луцьк                                              № 535

Про затвердження звіту за результатами проведеного інформаційного аудиту наборів даних, розпорядниками яких є Волинська обласна державна (військова) адміністрація та її структурні підрозділи, у 2023 році

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30 листопада 2016 року № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 14 вересня 2023 року № 390 «Про проведення інформаційного аудиту наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у 2023 році», з метою забезпечення прозорої та підзвітної діяльності обласної державної (військової) адміністрації, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації:

  1. Затвердити звіт за результатами проведеного інформаційного аудиту наборів даних, розпорядниками яких є Волинська обласна державна (військова) адміністрація та її структурні підрозділи, у 2023 році (далі – Звіт), що додається.
  2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1) керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та апарату обласної державної адміністрації відповідно до повноважень забезпечити виконання загальних рекомендацій Звіту;

2) управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації (Каріна Мариневич) забезпечити розміщення Звіту на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації;

3) відділ інформаційно-комунікаційних систем апарату обласної державної адміністрації (Андрій Конрад) забезпечити розміщення набору відкритих даних «Результати інформаційного аудиту» на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (https://data.gov.ua/) з ресурсом infoAudit2023.csv / infoAudit_2023.xlsx .

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Начальник                                                                           Юрій ПОГУЛЯЙКО

Віталій Кривчук 778 207