01 серпня 2018 року
останні оновлення: 04 липня 2022 року

Екологічний паспорт м.Луцька

                                                                     

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ м. ЛУЦЬК

 

з/п

Зміст питання

Інформація

1

Назва міста

м. Луцьк

2

ПІБ голови (Секретаря міської ради)

Пустовіт Григорій Олександрович

3

Посадова особа, що відповідає за екологічні питання  (за підготовку екологічного паспорта міста)

Тарабанюк Оксана Віталіївна, головний спеціаліст відділу екології, т. роб. (0332)724160,

моб. 050 624 8777

 e-mail: oksana.tarabanuk@gmail.com

4

Чисельність міста

217 000 осіб

5

Адміністративно-територіальні одиниці

-

6

Площа міста

4161 га

7

Межування з іншими районами

На півдні -  межує із землями Ківерцівського району,  з півночі, заходу та сходу - землі Луцького району

Природно-ресурсний потенціал

8

Водні ресурси

Загальна площа водних об’єктів на території міста близько 105 га

8.1

Наявні водні об’єкти

 

 

4 річки (протяжність в межах міста):

р. Стир- 12,5 км

(штучна наливна водойма - пл. 13 га в районі вул.Ковельська-вул.Гнідавська; ставок в заплаві в районі вул. Шевченка- пл. 0,43 га)

р. Сапалаївка-8,3 км

(в межах міста на ній створено: Теремнівський ставок пл. - 3,5 га та штучну водойму в парку ім. 900-річчя м. Луцька - пл.- 1,150 га)

р. Жидувка-2,43 км

р. Омеляник-3,5 км

3  ставки:

1) пр. Стефаника-вул.Застав’я - вул. Нахімова -

пл. 3,5 га;

2) вул.  Ковельська-Кічкарівська - пл. 5,68 га;

3) вул. Миру-вул. Макаренка - пл. 0,65 га) 

Технологічні водойми:

вул.Січова(ЖКП №7) - пл. 0,036га

вул. І.Франка -пл. 0,15 га

КП “Луцький зоопарк” - 2 шт. (пл. 0,4 га ; 0,48 га)

8.2

Оренда водойм

 

Станом на 1.01.2018 жодна з водойм на території міста не перебуває в оренді

8.3

Інформація щодо меліоративних мереж

1. Меліоративна мережа в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки - 9,1 км

2. Меліоративна мережа Гнідавського болота (в межах земель Луцької міської ради) - 7,1 км

3. Меліоративна мережа в межах Дубнівського житлового масиву - 1,03 км

4. Меліоративна мережа в межах лугопарку вздовж вул. Набережна, від вул.Ковельської до вул. Шевченка - 0,41 км

9

Земельні ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переважаючі ґрунти

Загальна площа — 4161 га

· Забудовані землі -  3425,3 га (82,3%),

в тому числі:

-під житловою забудовою – 1025 га

(24,6% від загальної території міста);

- мережа вулиць – 259,7 га (6,2%);

- землі промислових, комунально-складських підприємств – 886,4 га (21,3%);

- землі громадського призначення - 324,3га    (7,8% );

- землі комерційного призначення –158,6 га (3,8%);

- землі, які використовуються для транспорту та зв’язку –127,0 га (3,1%);

- землі зелених насаджень загального користування – 235,8 га (4 %);

- інші землі (землі технічної інфраструктури, землі змішаного використання,  кладовищ та інші) – 509,3 га (12,2%).

· Сільськогосподарські землі - 533,0 га (12,8% ).

· Водойми 105,0 га (2,5% ).

· Відкриті заболочені землі  - 63,0 га (1,5%).

· Відкриті землі без рослинного покриву  - 34,7 га (0,9%).

Домінуючими серед ґрунтового покриву є опідзолені типи ґрунтівчорноземи та темносірі;  сірі і світлосірі займають східну частину міста; місцями в південній та західній частині міста сформувались чорноземи неглибокі малогумусні. Заплави та надзаплавні тераси зайняті гідроморфними ґрунтами – найбільш родючими лучно-чорноземними, лучними, а також малородючими дерновими та їх комплексами з лучно-болотними та болотними.

10

Надра:

- наявні корисні копалини

- родовища, що експлуатуються

 

- розвідані родовища

 

 

 

 

 

 

- місця незаконного видобутку корисних копалин

родовища підземних прісних та мінеральних вод

1. Родовище Луцьке -

КП “Луцькводоканал”, спеціальний дозвіл на користування надрами р/н 5287 від 13.01.2011 до 13.01.2031 р. (дійсний 20 років)

2. Водозабір - підприємства ТОВ “Західна теплоенергетична група” Свердловина-31 (24-93), спеціальний дозвіл на користування надрами р/н 4368 від 18.05.2013 до 18.05.2018 (дійсний 5 років)

3. Водозабір - ДП “Луцький спиртогорілчаний комбінат“ Свердловина-№1, Свердловина-№2 (закінчення строку дії дозволу 03.02.2015)

4. Родовище Луцьке, ділянка -Луцького родовища, Свердловина-№ 414 ПАТ “Луцьк Фудз”, спеціальний дозвіл на користування надрами р/н 4006 від 09.08.2006 (термін дії до 09.08.2026) (Переоформлення)

 1. водозабір ДП ЛРЗ “Мотор”

2. водозабір ПрАТ ”ЛДБК”

3. водозабір ПП “Інтертрейд”.

місць незаконного видобутку корисних копалин на території міста не виявлено

11

Лісові ресурси

 

озеленення міста - 5,6 %

на одного мешканця - 10,85 м2;

площа парків - 134,86 га;

площа скверів - 15,88 га

12

Мисливські угіддя

-

13

Природно-заповідний фонд:

 

1. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення “Дубовий гай” (1 га) - утворена розпорядженням голови обласної ради №18-р від 03.03.1993; (рішення Луцької міської ради про встановлення та затвердження меж від 24.04.2013 № 40/106).

2. Орнітологічний заказник місцевого значення “Пташиний гай” (10 га)- утворений розпорядженням голови обласної ради №18-р від 03.03.1993; (рішення Луцької міської ради про встановлення та затвердження меж від 24.04.2013 № 40/107). Знаходиться в межах Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки. 

3. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення “Лесин ясен” (0,007га)         -  утворена рішенням облвиконкому №255 від 11.07.1972;  (рішення Луцької міської ради про встановлення та затвердження меж від 24.04.2013 № 40/108).

4. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення “Меморіал” (5 га) - утворена розпорядженням голови обласної ради №18-р від 03.03.1993; (рішення Луцької міської ради про встановлення та затвердження меж від 30.05.2013 № 41/88).

5. Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення “Теремнівські ставки” (5,9114 га) - утворена розпорядженням голови обласної ради №18-р від 03.03.1993; (рішення Луцької міської ради про встановлення та затвердження меж від 26.06.2013 № 42/81).

6. Загальнозоологічний заказник місцевого значення “Гнідавське болото” (53 га) - утворений розпорядженням голови ОДА № 213 від 12.12.1995 (27.08.2015 № 77/33, 27.08.2015 № 77/34)

7. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення “Платан західний” (0,01 га) - утворена рішенням облвиконкому від 26.09.1977 №468 (рішення щодо встановлення меж в стадії виготовлення)

Всі об’єкти ПЗФ на території міста розміщені на землях комунальної власності, знаходяться у віданні Луцької міської ради та винесені в натуру.

Джерела реального та потенційного впливу на довкілля

14

Житлово-комунальне господарство:

- об’єкти водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- каналізаційно-очисні споруди

 

 

 

 

 

- полігон твердих побутових відходів, сміттєзвалища

 

 

 

 

 

- яким чином здійснюється збір та вивезення побутових відходів (твердих та рідких)

 

 

 

 

 

-наявність схем планування територій, генеральних планів, схем благоустрою територій

Водопостачання міста здійснюється централізованою комунальною системою водопостачання КП “Луцькводоканал” та локальними системами водопостачання промислових підприємств. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнична потужність комунального водопроводу 82,0 тис. м3/добу.

На даний час експлуатується 56 артезіанських свердловин (7 з яких резервні), які розташовано на пяти ділянках:

·        Омелянівська 6  свердловин

·        Дубенська  5  свердловин

·        Новодубенська 11  свердловин

·        Правобережна і Лівобережна 20 свердловин

·        Південно-Східна 14  свердловин.

 - очисні споруди КП “Луцькводоканал” розташовані на північному заході від межі міста на землях Ківерцівського району поблизу с.Липляни і займають площу 40,1 га. Каналізування м. Луцька здійснюється по неповній роздільній схемі.  Загальносплавна частина мереж складає 15% від загальної кількості каналізаційних мереж.

Відведення і очищення побутових та виробничих стічних вод здійснюється загальноміською централізованою системою каналізації.  Установлена|установлена| виробнича потужність системи каналізації 160,0 тис. м3/добу.

Очистка – механічна та біологічна з доочищенням у біоставках (8,64 га) з послідуючим випуском очищених стічних вод у р. Стир.

На теперішній час КП „Луцькводоканал” експлуатує: 20 каналізаційних насосних станцій.

Сумарна протяжність головних колекторів 54,6 км, із|із| них ветхих та аварійних 25,1 км (46%). В|із|уличної каналізаційної мережі 76,4 км, із неї ветхої та аварійної 38,7 км (51%). |вулиВнутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі 68,6 км, із неї ветхої та аварійної 41,6 км (61%). Житловий фонд міста Луцьк обладнано централізованою системою каналізації на 86,9% від загальної площі. Садибна забудова частково |не каналізована|, жителі|мешканці| користуються вигребами|.

Промислові підприємства після попереднього очищення скидають стічні води у міську каналізацію.

ПАТ „Гнідавський цукровий завод”,  після попереднього очищення промислових вод скидає стічні води на поля фільтрації площею 95,83 га.

- міський полігон ТПВ,  розташований у с. Брище  Княгининенської сільської ради Луцького району. Площа земельної ділянки для влаштування полігону та сміттєсортувального виробництва 8,68 га. Проектна площа зайнята місцем видалення відходів — 5,235 га. Початок експлуатації серпень 2015 р., розрахунковий термін експлуатації до 2030 р. Проектний обсяг видалення відходів у природному стані 2826,0  тис.м( при густині 146 кг/м3)

Зараз експлуатується ділянка №1 площею 1,8 га, місткістю 1130,4 тис.м3 у природному стані і 282,6  тис.м3 в ущільненому, терміном експлуатації 6 років. Перед полігоном побудовано сміттєсортувальну лінію проектною потужністю 50 тис. т відходів в рік.  Паспорт: реєстраційний №168 від 29.06.2016

- система санітарного очищення міста  планово-регулярна, здійснюється за допомогою євроконтейнерів, об’ємом 1,1 м3 , 28 одиниць сміттєвозів, 12 од. вантажних машин, 3-ох бульдозерів. На балансі ЛСКАП - 978 контейнерів для збору змішаних ТПВ та 50 шт відомчих та у власності ОСББ, об’ємом 1,1 м3.  Частина сектору індивідуальної забудови обслуговуються за планово-подвірною (по-будинковою та груповою) системою. Встановлено 700 індивідуальних 120-ти літрових контейнерів у приватних садибах. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни, що визначені санітарними нормами. Встановлено 305 контейнерів для  збору ПЕТ-ф пляшки. Рідкі побутові відходи вивозяться асенізаційним транспортом 19-ти суб’єктів господарювання - 33 машинами та скидаються у місці визначеному міськводоканалом (вул. Мамсурова), з подальшим очищенням на  очисних спорудах промпобутової каналізації.

генеральний план міста розроблено та затверджено рішенням Луцької міської ради від 24.06.2009 №42/1

15

Транспорт та інфраструктура

Автомобільні шляхи

Зовнішні транспортні зв'язки міста Луцька обслуговує мережа автомобільних доріг державного і місцевого значення. Дороги державного значення безпосередньо зв’язують його з обласними центрами західної та північної частини України - Львів, Рівне, Тернопіль, Житомир, Хмельницький та забезпечують транзитні автомобільні зв'язки в межах України і з кордонами Польщі, Бєларусі, Румунії, Молдови.

·        Автомобільні дороги державного значення, що проходять в межах передмістя м. Луцька:

- міжнародна автодорога М-19 (Є-85) – Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест), II

- національна автодорога Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне, яка перетинає місто у широтному напрямку і проходить в межах міста по мережі вулиць, загальною протяжністю 9,2 км;  II

- національна автодорога Н-17 Львів-Радехів-Луцьк підходить до міста з південного заходу і в межах міста транспортні потоки з Львівського напрямку проходять по вул. Львівській, протяжністю 2,8 км; II

- регіональна автодорога Р-14-Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ? III-II

·        Автомобільні дороги місцевого значення:

- територіальна – Т-03-03

Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, II-IV

- обласні

030848 від Н-22-Гаразджа, III

030849 Луцьк-Рованці, III

030850 від а/д 030849-Боратин-Вербаїв-Лучиці, III

030534 Луцьк-Жидичин-Клепачів,III

- районні

С 030823 від Н-22 – Струмівка, IV

С 030818 Боратин-Великий Боратин, IV

С 030809 від а/д М-19-Липини-Борохів (1,3 км – ґрунт, Ківерцівський район), IV-V

С 030805 Полонка-ст. Гнідава, III

С 030804 Гірка Полонка-Полонка, IV

С 030806 Голищів-Новостав, III

С 030831 Луцьк-Тарасове, III

С 030826 Тарасове до а/д Н-22, IV

Залізничні шляхи

Територією міста Луцьк проходить залізнична лінія Сапіжанка-Ківерці, на якій в межах міської забудови розташовані станції Луцьк та Гнідава. Корисна довжина приймально-відправних колій станцій менша за стандартну і забезпечує пропуск поїздів з 37 вагонів (стандартна – 57 вагонів).

Зі станції Луцьк починають і закінчують рейс 6 пар пасажирських поїздів. Організовані транспортні зв’язки з Києвом, Одесою,  Москвою, Брестом. У приміському сполученні курсують поїзди на Львів, Ківерці, Ковель.

Станція Луцьк – вантажна, І класу, колійний розвиток складає 1 головну та 6 приймально-відправних колій, обслуговує 32 під’їзні колії промислових підприємств. Переробка вантажів на вантажному дворі складала на добу до 10 вагонів (по навантаженню та вивантаженню). В межах станції розташовано два неохороняємі переїзди.

Станція Гнідава – проміжна, ІІІ класу, має 1 головну та 2 приймально-відправні колії.

Кількість мостів в межах міста - 21

16

Промисловість:

- перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перспективи розвитку

На початок 2017 року в м. Луцьку зареєстровано 7489 юридичних осіб, суб’єктів господарювання

Харчова промисловість

- ПАТ «Теремно Хліб», вул. Підгаєцька, 13 Б, м. Луцьк,43008 (хлібобулочні,макаронні, кондитерські вироби);

- ТОВ «ТД»Луцьккондитер»,  вул. Володимирська, 57 А, м. Луцьк, 43001(кондитерські вироби)

- ПАТ «Луцький пивзавод», вул. Винниченка, 69, м.Луцьк, 43021 (пиво)

- ТзОВ «Волиньторхліб», вул. Карбишева, 1, м. Луцьк, 43000 (хлібобулочні вироби)

- ТзОВ “Волинь-Зерно-Продукт”43022, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 10;

- ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Луцьке місце провадження діяльності, вул. Ковельська,67, м. Луцьк, 43001 (спирто-горілчані вироби)

- ТзОВ «Волинський пекар», вул. Ківерцівська, 9 м. Луцьк, 43000 (хлібобулочні вироби)

- ТОВ «Аква-Світ і Ко», вул.Волинська,1 м.Луцьк, 43000 (виробництво безалкогольних напоїв);

- ТзОВ «Волиньморепродукт», вул.Конякіна,22, м.Луцьк,43023 (пресерви рибні, риба солона, рибна кулінарія);

- ПрАТ «Соціальна сфера», вул.Боженка,34а, м.Луцьк,43017 (виробництво тортів, тістечок)

Будівництво, будівельні матеріали та конструкції, будівельно-ремонтні роботи

- Підприємство «ПІК»   Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» , вул. Кафедральна, 14, м. Луцьк, 43016 (ремонтні послуги)

- ПП «Інтертрейд»,  вул. Індустріальна, 6, м. Луцьк, 43023 (будівельні матеріали та конструкції);

- ПП «Поликруд», вул.Заводська,22Б, м.Луцьк, 43010 (цегла керамічна рядова, марка 100, марка75);

- ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1»  ЛТД, вул.Садовського,4, м.Луцьк (цегла будівельна);

- ТзОВ «ЖИТЛОБУД-2»  Директор Стефанович Леонід Степанович вул. Конякіна, 16 Б, м.Луцьк (будівництво будівель);

- ТзОВ УА «Брук»   вул. Тухачевського, 16, м. Луцьк, 43006 (виробництво бруківки та бетонної галантереї

- ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» , вул. Клима Савури, 29, м.Луцьк, 43005(будівництво будівель);

- ТзОВ «Завод будівельних конструкцій», пров. Комунальний, 4, м. Луцьк, 43006 (виготовлення залізобетонних виробів та товарного бетону)

- ПП «ВІР», вул. Мамсурова, 12, м. Луцьк, 43022 (виробництво металопластикових вікон);

- ТОВ «Алювіжен» , вул. Вахтангова,12а, Луцьк, 43006 (виробництво металопластикових вікон та дверей, жалюзі);

- ПАТ «Луцький домобудівельний комбінат», вул. Індустріальна, 4, м. Луцьк, 43023(будівництво будівель; виробництво будівельних матеріалів);

- ТзОВ «Ліхтнер бетон Луцьк», пров. Дорожній, 4, м. Луцьк, 43006(виробництво розчинів бетонних, готових для використання);

- ТОВ «ЛАД Бетон» , пров.Дорожній,4 м.Луцьк,43006 (виробництво асфальтобетону та бетонних виробів)

- ТОВ «Євробуд Україна», вул. Рівненська, 76а м. Луцьк, 43000 (виробництво пінопласту, металочерепиці та профнастилу);

- ТОВ «Бетон брук сервіс» , вул. Індустріальна,10, м. Луцьк (виробництво плиток, плит, черепиці з цементу, бетону та штучного каменю);

- ПП «Імідж-інвестмент», пров. 1-й Малоомелянівський,13, м.луцьк, 43018(виробництво бруківки).

Виробництво плівок. Труб і листів з полімерних матеріалів, пакетів, виробів пластмасових домашнього вжитку

- ТзОВ спільне українсько– словацьке підприємство “Хемосвіт Луцькхім”  вул. Рівненська, 76а, м. Луцьк, 43020;

- ТзОВ “Тетрафан”, вул. Рівненська, 76 А, м. Луцьк, 43020;

-  ТзОВ "Хімпласт" вул. Георгія Гонгадзе 11, м. Луцьк, 43020;

- ТзОВ «Алфаінтерпласт» м. Луцьк,

вул. Рівненська, 76а (ящики пластмасові, бочки);

- ТОВ “Луцькпласт”, вул. Рівненська,76а, м. Луцьк, 43020;

- ТОВ “Луцькпластмас”, вул. Рівненська,76,а , м. Луцьк, 43020;

- ТОВ ВКП “Ініціатива” ЛТД вул. Рівненська,76,а , м. Луцьк, 43020 (в-тво плівки з пластмас, мішків та пакетів з полімерів етилену);

- ТОВ “Вілк Україна”,  вул. Рівненська,76,а , м. Луцьк, 43020 (виробництво корків, ковпачків, кришок з пластмас);

- ПП “Термпакс”, вул.Теремнівська, 52, м.Луцьк, 43008 (в-тво мішків та пакетів з полімерів етилену);

- ТзОВ “Стелла Пак Україна”, вул. Потебні, 52А, м. Луцьк, 43000 (виробництво мішків, рукавичок, губок кухонних);

- ТОВ “Полімер”, вул.Дубнівська,47 в,м.Луцьк,43010 (гумово-технічна продукція, гумові суміші формові та неформові).

Машинобудування та металообробка

- ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", вул. Ківерцівська, 3, м. Луцьк, 43006 (капітальний ремонт авіаційних двигунів);

- ДП "Автоскладальний завод №1" Акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Богдан Моторс", вул. Рівненська, 42, м. Луцьк, 43010 (виробництво автобусів та тролейбусів різних модифікацій);

- ПАТ "СКФ Україна", АТ "СКФ Україна" ,

 вул. Боженка, 34, м. Луцьк, 43017 (підшипники роликові конічні, голчаті та компоненти до них) ;

- ТзОВ «Підшипник-енергоремонт»,вул. Боженка, 34 м. Луцьк, (послуги з ремонту електродвигунів, генераторів, трансформаторів);

-  ПП "Джерело", вул. Потебні, 45 А, м. Луцьк, 43018 (виробництво будівельних металевих конструкцій і частин ; кування, пресування, штампування, профілювання);

- ТзОВ "Виробниче підприємство "Електросервіс", вул. Єршова, 11а, м. Луцьк, 43023(виробництво конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, панелей комунітаційних);

- ПАТ «Електротермометрія», вул. Ковельська, 40, м. Луцьк, 43001 (квартирні лічильники холодної та гарячої води, прилади контактної термометрії, регулятори тиску газу);

- ПАТ «ЕНКО», вул. Електроапаратна, 3, м. Луцьк, 43020 (комплексні трансформаторні підстанції, апаратура низьковольтна електрична та ін.)

- ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», вул. Карбишева, 3, м. Луцьк, 43023;

- ТОВ “Дах-профіль” вул. Василя Стуса, 1 м. Луцьк, 43006 (виробництво листів профільованих (ребристих)холодно-деформованих або аброблених у холодному стані зі сталі нелегованої);

- ТОВ “Захід-агросервіс плюс” вул.Мамсурова,8б , м.Луцьк, 43017 (виробництво подрібнювачів відходів деревини, послуги з ремонту і тех.обслуговування устаткування для с/г, лісового господарства).

Легка та місцева промисловість

- ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика»(м. Луцьк,вул. Карбишева, 3)(картонно-паперова продукція);

- ПАТ "Волинська обласна друкарня" корпоративне п-ство ДАК "Укрвидавполіграфія", пр-т Волі, 27, м. Луцьк, 43025 (виробництво друкованої продукції);

- місійна книжкова фабрика “Християнське життя”, вул. Василя Стуса,3, м.Луцьк43006 (виробництво друковоної продукції);

- ПАТ "Луцьке виробничо-торгівельне швейне підприємство "Волинь"", вул. Бойка, 1, м. Луцьк, 43025 (виробництво швейних виробів);

- ПРАТ "Едельвіка", вул. Карбишева, 2, м. Луцьк, 43023

- ТзОВ «Луцькі меблі», вул. Ковельська, 68 А, м. Луцьк,43001 (виробництво меблів);

- ТзОВ «Близнюки» ЛТД, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 32 м. Луцьк, 43020 (пошиття робочого одягу);

- ПАТ “ВГП”, вул. Г. Гонгадзе, 25, м. Луцьк, 43020 (виробництво продукції санітарно-гігієнічного призначення);

- ТОВ ВКП “КаДар”, вул. Єршова,11, м. Луцьк, 43000 (виробництво взуття);

- луцька філія “Руно” ТОВ “Комерс”, вул.Карбишева,1, м.Луцьк,43023(виробництво текстильних виробів).

* серед поданих суб’єктів господарювання дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами отримали: ПАТ «Теремно Хліб», ПАТ «Луцький пивзавод», ТзОВ «Луцький м’ясокомбінат №1»,  ТзоВ «Боніта СТ», ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2», ТзОВ «Волинський пекар», ТзОВ «Волиньморепродукт», ПП «Інтертрейд», ПП «Поликруд», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1»  ЛТД, ТзОВ «ЖИТЛОБУД-2», ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», ТзОВ «Завод будівельних конструкцій», ТОВ «Алювіжен»,  ПАТ «Луцький домобудівельний комбінат», ТзОВ «Ліхтнер бетон Луцьк», ТОВ «ЛАД Бетон», ТОВ «Євробуд Україна», ТОВ «Бетон брук сервіс», ТзОВ спільне українсько– словацьке підприємство “Хемосвіт Луцькхім”, СП «Терехім-Луцьк», ТзОВ "Хімпласт", ТзОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ “Луцькпласт”, ТОВ “Луцькпластмас”, ТОВ ВКП “Ініціатива” ЛТД, ТОВ “Полімер”, ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", ДП "Автоскладальний завод №1" Акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Богдан Моторс", ПАТ "СКФ Україна", ПАТ «Електротермометрія», ПАТ «ЕНКО», ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», ТОВ “Дах-профіль”, ПАТ "Луцьке виробничо-торгівельне швейне підприємство "Волинь", ПАТ “ВГП”, ТОВ ВКП “КаДар”,

дозвіл на спеціальне водокористування отримали: ТзОВ «Волиньторхліб», ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», ПП «Інтертрейд», ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", ДП "Автоскладальний завод №1" Акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Богдан Моторс", ПАТ "СКФ Україна", ПАТ «Електротермометрія», ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», місійна книжкова фабрика “Християнське життя”.

17

Сільське господарство

-

18

Екологічно небезпечні об’єкти

-перелік, місцезнаходження, власник

Перелік потенційно небезпечних об’єктів

(місцезнаходження, юридична адреса)

- СПП «Злата»(м. Луцьк, вул. Дубнівська, 18/Волинська обл., Луцький район,с. Липини,вул. Центральна, 7);

- ПАТ «Луцький пивзавод» (м. Луцьк, вул. Винниченка, 69);

- ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» Міністерства аграрної політики

(м. Луцьк, вул. Молодогвардійська, 11);

- ПАТ «Теремно Хліб» (м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13 б);

- ПАТ «Луцькпластмас» (м. Луцьк, вул. Рівненська, 76 а;

- ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика»(м. Луцьк,вул. Карбишева, 3);

- ТзОВ «Луцький комбікормовий завод» (м. Луцьк,вул. Мамсурова, 10);

- ПАТ«СКФ Україна» (м. Луцьк, вул. Боженка, 34);

- ПАТ «Гнідавський  цукровий завод» (м. Луцьк,вул. Ранкова, 1);

- ДП Автоскладальний завод №1 ПАТ АТ АК «Богдан Моторс» (м. Луцьк, вул. Рівненська, 42);

- ПАТ «Електротермометрія» (м. Луцьк, вул. Ковельська, 40);

- ТзОВ «Алфаінтерпласт»(м. Луцьк, вул. Рівненська, 76а);

- ТзОВ «Луцькспецбуд» (АЗС)(м. Луцьк,вул. Клима Савури,29);

- ДП «ЛРЗ «Мотор»(м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 2);

- ТзОВ «Волинський пекар» (м. Луцьк, вул. Ківерцівська,9);

- Філія «Волинський обласний газонаповнюючий пункт ПАТ  «Волиньгаз»

(ДП «Івано-Франківськ –Пропан»)(м. Луцьк,вул. К. Савури, 21);

- ТзОВ «Волинькисень-ЛХЗ»(Цех розкачки кисню і склад балонів кисню)м. Луцьк, вул. Кременецька, 31;

- АЗС № 02/005ПАТ «Укрнафта»м. Луцьк, вул.Карпенка-Карого, 1б,а/д Луцьк-Львів/ м. Київ, Несторівський провулок, 3/5;

- АЗС № 02/007ПАТ «Укрнафта»м. Луцьк, вул. Дубнівська,41/м. Київ, Несторівський провулок, 3/5;

- АЗС № 02/023 ПАТ «Укрнафта» (м. Луцьк, вул. Яровиця, 3/м. Київ, Несторівський провулок, 3/5;

- АЗС № 1 ТзОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ» (м. Луцьк, вул.Дубнівська, 66 а/м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3;

- АЗС № 2 ТзОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ» (м. Луцьк,вул. Рівненська, 76/м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3;

- АЗС № 3 ТзОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ»(м. Луцьк, вул. Львівська, 79/м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3;

- АЗС № 4 ТзОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ»( м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 42/ м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3;

- АЗС № 5 ТзОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ»(м. Луцьк,вул. Яровиця,14/ м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3;

- АЗС № 6 ТзОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ»(м. Луцьк,вул. Ківерцівська, 36/ м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3;

- АЗС № 7 ТзОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ»(м. Луцьк, вул. Набережна, 6/м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3;

- АЗС № 8 ТзОВ «ВОЛЕНЕРДЖІ»( м. Луцьк,вул. Конякіна, 20 а/м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3;

- АЗС № 1 ПП ТОВ «Укр-Петроль» (м. Луцьк,вул. Карпенка -Карого, 1 а/Ківерцівський район, с.Прилуцьке, вул. Ківерцівська, 1;

- Прирейковий склад пально-мастильних матеріалів ПП ТОВ «Укр-Петроль»  (м. Луцьк,вул. Лазо, 5/Ківерцівський район, с.Прилуцьке,вул. Ківерцівська, 1;

- АЗC № 3 ТОВ «Аргос СП»( м. Луцьк, вул. Зв’язківців, 1 а/м. Луцьк, вул.Рівненська, 25;

- Склад пально-мастильних матеріалів ТзОВ «Аргос СП» (м. Луцьк, вул. Рівненська, 76а);

- АЗС № 03-01 ПІІ «АМІК Україна» (м. Луцьк,вул. Дубнівська, 24/04071, м. Київ,

вул. Верхній Вал,  68;

- АЗС № 03-02 ПІІ «АМІК Україна» (м. Луцьк, вул. Рівненська, 157/ 04071, м. Київ,

вул. Верхній Вал,  68 ;

- Склад пально-мастильних матеріалів (нафтобаза) Волинської філії ТОВ «Вог Рітейл» (м. Луцьк,вул. Єршова, 1);

- АЗC та АГЗС  № 18 Луцьк «Відродження»Волинської філії філії ТОВ «Вог Рітейл»« (м. Луцьк, пр. Відродження, 40) / м. Луцьк,вул. Єршова, 1;

- АЗС № 23 «Київський Майдан» Волинської філії філії ТОВ «Вог Рітейл» (м. Луцьк,вул. Рівненська, 22)/ м. Луцьк, вул. Єршова, 1;

- АЗС № 26 Луцьк «Конякіна» Волинської філії філії ТОВ «Вог Рітейл»(м. Луцьк,вул. Конякіна, 22 а)/м. Луцьк,вул. Єршова, 1;

- АЗС № 27 Луцьк «Соборності» Волинської філії філії ТОВ «Вог Рітейл» (м. Луцьк,вул. Соборності, 45/м. Луцьк, вул. Єршова, 1;

- АЗС № РН13 ПП«ОККО – Нафтопродукт» (м. Луцьк,вул. Конякіна, 16 д)/м. Львів, вул. Пластова, 1;

- АЗС «Зв’язківців»ТОВ «НК «Аветра» (м. Луцьк,вул. Зв’язківців, 1б/Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Миру 62, кв.2;

- АЗС ТОВ «НК «Аветра» (м. Луцьк, вул. Володимирська, 72б) /Волинська область , Любомльський район, с. Римачі,вул. Миру 62, кв. 2;

- АЗС «Львівська» ПП «Айслаг» (м. Луцьк,вул. Львівська, 91а)/м. Луцьк, вул. Стрілецька;

- АЗС «Вишків»ПП «СПЕКА»( м. Луцьк, вул. Вахтангова, 16;

- Автомобільний газозаправний пункт ТзОВ «Волиньавтогаз» (м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 2а);

- АЗС ТОВ «Стейт  Оіл» (м. Луцьк,вул. Глушець, 30 а)/08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська,25;

- АЗС ТОВ «Стейт  Оіл»(м. Луцьк, вул. Конякіна,24 а)/08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська,25;

- АЗС № R2603 Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Холдинг» (м. Луцьк, вул. Рівненська, 98)/м.Київ, 03680 вул. Грінченка, 4

Геоекологічний стан та моніторинг довкілля

19

Стан використання водних ресурсів:

- скидання вод у поверхневі водні об’єкти 

 

 

 

 

 

 

- дані моніторингу довкілля

Загальне водовідведення стічних вод у поверхневі водні об'єкти (2017 рік)-16,6 млн м з них :

нормативно очищених — 14,0 млн м3

недостатньо очищених  – 0,1 млн м3

Використання води - 67 м3 на людину

На території міста Луцька дозволами на спеціальне водокористування охоплено 29 суб’єктів господарювання.

На якість води р.Стир у створі вище міста мають вплив забруднення, що потрапляють з р.Іква ЖКП «Млинівське» та ДКП «Дубнівське», а також стічні води, що переносяться з Львівської області – КП «Радехівське ВКГ» (через р.Острівка) та КП «Бродиводоканал» (через р.Бовдурка). Якість води у створі нижче міста зазнає впливу стічних вод КП “Луцькводоканал”.

Кисневий режим річки задовільний і порівняно з попереднім роком суттєвих змін не зазнав.

В даному пункті спостережень в 2017 році зафіксовано 4 випадки високого забруднення  води:

- у створі вище  міста азотом амонійним (14,3 ГДК) в жовтні та іонами марганцю (12,6 ГДК) в квітні;

- у створі нижче міста азотом амонійним (13,8 ГДК) в лютому та іонами марганцю (15ГДК) в квітні.

Збільшились середньорічні концентрації азоту амонійного (в 2,8 рази),  азоту нітратного та хімічного споживання кисню в обох створах. Невелике зростання забруднення води спостерігалось по фосфору фосфатів у нижньому створі.

Зменшилось забруднення води обох створів азотом нітритним, залізом загальним (майже в 6 разів) та СПАР. У створі вище міста дещо знизились середньорічні концентрації  фосфору фосфатів, іонів цинку та нафтопродуктів; а у нижньому створі – іонів марганцю.

Вміст у воді   іонів міді, хрому шестивалентного та фенолів порівняно з минулим роком суттєво не змінився.

В цілому якість води  р.Стир м.Луцьк в 2017 році залишилась на рівні попереднього року.

Спостереження за поверхневими водами на території м.Луцька здійснюють: Волинське обласне управління водних ресурсів та Волинський обласний центр з гідрометеорології. Дослідження проводяться на р.Стир у пунктах спостереження м.Луцьк (в межах міста, 1 км вище міста та 1,5 км нижче міста). (За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології)

20

Стан атмосферного повітря:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дані моніторингу довкілля

Рівень забруднення атмосферного повітря м.Луцька високий. Індекс забруднення атмосфери ІЗА за 2017 рік становить 9,68 (проти 8,98 у 2016)

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря м. Луцька   від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на кв. км території становить 18,9 т, на одного мешканця припадає 3,7 кг.

Найбільше забруднення атмосферного повітря міста Луцька припадає на автомобільний транспорт – обсяг забруднення від загального складає 92-95%,

Найбільші забруднювачі повітря м. Луцька від стаціонарних джерел: ПАТ “Гнідавський цукровий завод” – обсяг викидів становить 286,9 т (36,2 % від загальних стаціонарних викидів), ДКП “Луцьктепло” - обсяг викидів становить 1117,4 т (14,8 % від загальних стаціонарних викидів), ДП МОУ ЛРЗ “Мотор” - обсяг викидів становить 88,7 т (11,2 % від загальних стаціонарних викидів) та ТзОВ “Тетрафан” - обсяг викидів становить 41,2 т (5,2 % від загальних стаціонарних викидів), ПАТ “Теремно Хліб”36,1 т (4,6 %).

На території міста Луцька дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелами охоплено 300 суб'єктів господарювання.

Спостереження за рівнем забрудненням атмосферного повітря у м.Луцьку здійснює Волинський обласний центр з гідрометеорології на трьох стаціонарних постах, що розташовані на вулицях: Шопена, Рівненській та Конякіна.

Протягом 2017 року спостерігалось 234 випадки перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) (проти 238 випадків перевищень ГДК у 2016 році). 164 випадків перевищень ГДК спостерігалось по діоксиду азоту, 52 випадки – по фенолу та 18 випадків – по формальдегіду.

Аналізуючи спостереження, що були проведені упродовж п’яти останніх років треба відмітити, що зросли середньорічні концентрації по пилу, діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу, формальдегіду, кадмію. По залізу та нікелю, марганцю, міді, свинцю, хрому та цинку спостерігається зменшення середньорічних концентрацій. По діоксиду сірки та розчинних сульфатах змін середньорічних концентрації не має.

Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря здійснює теж Волинський обласний центр з гідрометеорології у пункті спостереження м. Луцьк. Перевищень радіоактивного забруднення атмосферного повітря упродовж досліджуваних років не виявлено, середньомісячні та максимально разові значення гамма-фону залишаються значно нижчими рівня природного фону.

21

Утворення відходів та поводження з ними:

- перелік утворювачів за видами відходів: ТПВ, промислові, будівельні тощо,кількість утворення в рік, в тому числі на 1 мешканця

 

 

 

 

- видалення, утилізація, спалювання, наявність місць сортування сміття, наявність пунктів збору та переробки вторсировини

 

 

 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

На підприємствах міста протягом 2017 р. утворилось 389,8 тис.т відходів І–ІV класів небезпеки. Найбільша частка утворених відходів (99,9%) припадала на відходи IV класу.

Протягом року:

- видалено у спеціально відведені місця чи об'єкти 366,5 тис. т;

- утилізовано на підприємствах 2.7 тис.т, На кінець 2017 р. в місцях організованого складування накопичено 214,6 тис.т відходів;

- спалено254,8 т.

Річний об’єм утворення ТПВ за 2017 рік  632,0 тис. м3, в т.ч. 16,3 тис. м3 великогабаритних відходів.

На міському полігоні в с.Брище діє  сміттєсортувальна лінія ТзОВ “ЛуцькЕко”. 

На території міста діють стаціонарні офіційні пункти збору вторсировини. За адресами:

вул. Електроапаратна,5б

вул. Карбишева,1ф

вул. Рівненська,76а

вул. Гонгадзе,11. Крім того у місті працюють пересувні пункти та чимало пунктів неформального сектору.

У 2017 році виконано роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ об’ємом 2160 м3 на суму 684,0 тис. грн.

Економіка природокористування

22

Наявність програм екологічного спрямування

 

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 29.11.2017 №34/25

23

Виконання природоохоронних заходів  (2016-2017 рік)

Державний бюджет: 1698,8 тис. грн. в т.ч.

- 1198,8 тис. грн. на реалізацію проекту з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р.Сапалаївка.

500,0 тис. грн. на будівництво та облаштування притулку для безпритульних тварин.

Обласний бюджет - 50,0 тис. грн. на будівництво та облаштування притулку для безпритульних тварин

Міський бюджет - 11 146,7 тис. грн., в т.ч.:

- 499,8 тис. грн. на реалізацію проекту з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р.Сапалаївка;

- 941,8 тис. грн. на будівництво та облаштування притулку для утримання бездомних тварин;

349,1 тис. грн на відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р.Стир

- 2805,3 тис.грн. на будівництво  реконструкцію мереж водовідведення;

- 4548,5 тис. грн. на нове будівництво мереж водовідведення у мікрорайоні Вересневе

1204,0 тис.грн. - на придбання обладнання для роздільного збору твердих побутових відходів (контейнери);

- 175,0 тис. грн. на розробку проекту реконструкції біоставків на каналізаційно-очисних спорудах міста Луцька

108,0 тис. грн. на заходи по забезпеченню безкоштовних перевезень жителів с.Брище Луцького району по затвердженому маршруту.

515,2 тис. грн. на реалізацію заходів, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Луцька: утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду (43,7 тис.грн.), заходи щодо підтримання санітарного стану та благоустрою річок  (43,2 тис. грн.),   придбання обладнання для роздільного збору твердих побутових відходів (61,4 тис.грн.), заходи з озеленення міста (134,0 тис.грн.), придбання кормів для утримання тварин, занесених до Червоної книги України в Луцькому зоопарку (50,0 тис.грн.), моніторинг стану ґрунтів (10,0 тис.грн.), придбання комп’ютерної техніки (20,4 тис.грн.), передача на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок (29,8 тис. грн), придбання дозиметра для ведення радіаційного контролю усіх відходів, які вивозяться на полігон ТПВ в с.Брище Луцького району (99,3 тис. грн.), проведення загальноміських заходів та акцій з охорони навколишнього природного середовища та ін. (23,4 тис.грн.).

Власні кошти підприємств, установ, організацій — 23 млн. 289 тис.грн

 

24

Надходження до місцевого бюджету екологічних платежів

 

Надходження в 2017 році до місцевого бюджету екологічного податку, плати за землю та рентних платежів:

- екологічний податок  263,9 тис. грн. до місцевого бюджету;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  13,4 тис. грн.

- плата за землю 97 196,0 тис. грн. 

25

Інвестиційні проекти

 

 

Проект з адміністрацією краю Ліппе Федеративна Республіка Німеччина “Екологічна дружба понад кордонами” (зміст проекту у закупівлі 120 контейнерів для роздільного збору відходів, обміні досвідом між фахівцями різного рівня, проведенні просвітницьких та промоційних заходів щодо впровадження роздільного збору відходів та охорони довкілля )

Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

26

Перелік проблем

- технологічно і технічно застарілі каналізаційно-очисні споруди, які потребують капітального ремонту та реконструкції, великий відсоток ветхих та аварійних водопровідних та каналізаційних мереж;

- потреба у будівництві нових мереж водовідведення, оскільки велика частина приватного житлового сектора не каналізована, що має негативний вплив на якість поверхневих вод;

- схема поводження з ТПВ потребує докорінної зміни із максимальним впровадженням роздільного збору відходів, вилученням із загальної маси всіх видів вторинної сировини, для якої існують технології переробки;

- недостатня потужність сміттєсортувальної лінії біля полігону в с.Брище, що веде до понаднормового накопичення відходів на полігоні;

- понаднормове накопичення відходів на полігоні, що веде до необхідності достроково розробляти проектно-кошторисну документацію  по будівництву нової ділянки для складування відходів;

- замулення та засмічення русел річок Стир, Сапалаївка, Жидувка, Омеляник та ставків, які створені на них, що веде до деградації природних систем та втрати водними об’єктами рекреаційного призначення;

- стрімке скорочення кількості зелених насаджень із-за активної забудови міста, масове ураження хворобами та шкідниками основних видів зелених насаджень на території міста, поширення адвентивних, інвазійних рослин (амброзія, борщівник, сахалінська гречка японська, клен ясенолистий, ехіноцистис лопатевий тощо);

- періодичне виникнення у теплий період року неприємного каналізаційного запаху у різних районах міста.

27

Комплекс заходів для поліпшення екологічного стану

(першочергові завдання на 2018 -2019 роки)

2018

- організація збору небезпечних відходів I класу небезпеки ртутьвмісних люмінесцентних ламп від населення та встановлення додаткових контейнерів для збору  відпрацьованих батарейок

- впровадження роздільного збору відходів у різних секторах міського господарства і особливо в житловому секторі (закупівля контейнерів, сміттєвозів та іншого обладнання);

- затвердження схеми санітарної очистки міста;

- будівництво другої сміттєсортувальної станції;

- дегазація полігону ТПВ в с.Брище;

- придбання біоулитізатора для специфічних біологічних відходів;

- модернізація міських каналізаційних очисних споруд, очищення біоставків від мулових осадів;

- розчищення русла річки Стир;

- благоустрій та облаштування прибережної смуги р.Сапалаївка;

- влаштування майданчиків для вигулу собак.

2019

реалізація концепцій реконструкції парків культури та відпочинку ім.900-річчя м.Луцька та Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки;

- розробка проектів покращення гідрологічного режиму та комплексного благоустрою заплав р.Стир та р.Сапалаївка