30 березня 2021 року
останні оновлення: 10 лютого 2022 року

Інформація про проведені Волинською обласною державною адміністрацією консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у I кварталі 2021 року

Інформація про проведені Волинською обласною державною адміністрацією
консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою у I кварталі 2021 року


з/
п

Питання / проєкт акта,
щодо яких проведено
консультації з
громадськістю

Заходи, проведені
у рамках
консультацій з
громадськістю із
зазначенням дати

Кількість
представникі
в
громадськос
ті, які взяли
участь в
обговоренні

Чи
звертався
орган до
громадсько
ї ради з
пропозиціє
ю
розглянути
питання/пр
оєкт акта

Чи
розглядала
громадська
рада
питання /
проєкт акта
на своєму
засіданні

Чи надані
громадсько
ю радою
пропозиції
(зауваженн
я) щодо
питання /
проєкту
акта

К-сть
проведе
них
засідань
громад
ської ради

Інші заходи громадської
ради

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2

Проєкт розпорядження
«Про внесення змін до
Порядку використання
коштів, передбачених в
обласному бюджеті для
надання одноразової
грошової матеріальної
допомоги громадянам,
які опинилися в
складних життєвих
обставинах, у тому
числі учасникам
антитерористичної
операції та членам їх
сімей, внутрішньо
переміщеним особам на
поліпшення
матеріально-побутових
умов,
малозабезпеченим пенсіонерам»

Онлайн
обговорення
(лютий 2021
року)

-

ні

ні

ні

-

У зв’язку із закінченням
повноважень діючої
Громадської ради
розпорядженням голови
облдержадміністрації від
19 травня 2020 року № 274
затверджено ініціативну
групу з підготовки та
проведення Установчих
зборів для обрання членів
Громадської ради.
Представниками
громадських організацій
подано 24 заяви і
супроводжуючі документи
відповідно до вимог
чинного законодавства;
сектором з питань
внутрішньої політики
облдержадміністрації
проводилась підготовка до
установчих зборів. Однак,
зважаючи на загострення епідеміологічної ситуації в
області, у жовтні було
прийнято рішення про
перенесення Установчих
зборів.
02.04.2021 проведено
Установчі збори з
формування складу
Громадської ради при
обласній державній
адміністрації.Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на офіційному сайті Волинської
обласної державної адміністрації:
1) voladm.gov.ua
Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на сторінках Волинської обласної
державної адміністрації у соціальних мережах:
-
Оприлюднення звітів про результати консультацій з громадськістю:
У рубриці «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту Волинської обласної державної адміністрації оприлюднено 1 звіт,
підготовлений відповідно до пункту 20 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010р. № 996.