15 липня 2018 року
останні оновлення: 05 квітня 2019 року

Про роботу із зверненнями громадян в облдержадміністрації за 2018 рік

Протягом 2018 року в облдержадміністрації проводилась відповідна робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень, задоволення законних вимог заявників, поновлення порушених конституційних прав громадян та запобігання у подальшому таких порушень.

Голова облдержадміністрації, його заступники та керівники окремих структурних підрозділів облдержадміністрації протягом звітного періоду постійно приділяли значну увагу безпосередньому спілкуванню з жителями області через «прямі ефіри» та «гарячі лінії» на обласному державному телебаченні та радіо. Зокрема, проведено ряд прес-конференцій та брифінгів щодо роз'яснення окремих положень законодавчих актів, впровадження адміністративно-територіальної і медичної реформ, суспільно-політичної ситуації в державі й області та ін. Що суттєво вплинуло на зменшення кількості звернень громадян до органів влади вищого рівня та на суспільно-політичну ситуацію в регіоні в цілому.

Відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян” прийом громадян з особистих питань в облдержадміністрації здійснюється згідно з графіками, затвердженими головою облдержадміністрації, і Порядком організації особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.10.2014 № 418, зі змінами). Графік прийому громадян та щоквартальні графіки виїзних прийомів розміщено на веб-сайті облдержадміністрації та оприлюднено у місцевих ЗМІ. Так, керівництвом облдержадміністрації проведено 53 прийоми громадян. З них: 28 особистих прийоми та 25 за місцем проживання громадян, де обговорювалися найбільш актуальні питання для жителів області. Керівництвом облдержадміністрації прийнято на особистих/виїзних прийомах 559 осіб, зареєстровано 295 звернень.

На виконання вимог Указу Президента України та з метою зворотного зв’язку, надання інформаційних послуг, оперативного реагування на гострі проблеми жителів територіальних громад області, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян в облдержадміністрації функціонує «Телефон довіри»

(розпорядження голови облдержадміністрації від 24.12.2013 № 532). Також в облдержадміністрації забезпечено роботу Оnline-консультування громадян з використанням програми «Sкуре».

Для підвищення рівня правової освіти населення, роз'яснення прав і свобод громадян та засобів їх захисту, повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при облдержадміністрації працює громадська приймальня надання безкоштовних правових консультацій/роз’яснень та безоплатної первинної правової допомоги

малозабезпеченим верствам населення (розпорядження голови облдержадміністрації від 22.11.2011 № 476).

Проведено квартальні моніторинги звернень громадян в облдержадміністрації, виконкомах міських (міст обласного значення) рад райдержадміністраціях, які дали можливість виявити актуальні й проблемні питання для мешканців міст і районів області та вжити оперативних заходів щодо їх вирішення.

Щоквартально готувались відповідні інформаційно-аналітичні довідки, статистичні звіти про роботу із зверненнями громадян, які постійно оприлюднювались на веб-сайті облдержадміністрації.

Забезпечено роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації. За звітний період проведено 9 засідань постійно діючої комісії, де розглянуто окремі звернення громадян, дано відповідні доручення для врегулювання і вирішення проблем, порушених у цих зверненнях, та прийнято відповідні рішення щодо їх подальшого розгляду і ін.

На виконання вимог Указу Президента України щодо проведення «Днів контролю» головою облдержадміністрації видано відповідне розпорядження
від 19.09.2017 № 472 «Про організацію проведення в облдержадміністрації «Дня контролю» за результатами розгляду звернень громадян». Так, протягом
2018 року проведено 10 «Днів контролю», в рамках яких перевірено стан виконання окремими структурними підрозділами/райдержадміністраціями доручень керівництва облдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян та роботу зі зверненнями громадян.

Аналогічна робота проведена райдержадміністраціями та виконкомами міських рад.

Згідно з планом роботи облдержадміністрації та графіком перевірок додержання законодавства про звернення громадян в органах державної влади, затвердженого головою облдержадміністрації, здійснено 26 відповідних перевірок (16 райдержадміністрацій, 6 структурних підрозділів облдержадміністрації та 4 об’єднані територіальні громади). За результатами вказаних перевірок підготовлено службові записки голові облдержадміністрації та надіслано керівникам відповідних установ для вжиття заходів щодо підвищення рівня організації роботи зі зверненнями громадян у частині забезпечення всебічного розгляду порушених питань, посилення контролю за дотриманням термінів розгляду звернень та надання обґрунтованих відповідей.

З метою поліпшення роботи із зверненнями громадян, в рамках програми підвищення кваліфікації, на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено ряд тематичних навчань на теми «Порядок розгляду звернень громадян, підготовка звітів та аналітичних матеріалів», «Робота зі зверненнями громадян: стан та шляхи вдосконалення», «Організація діяльності секретаря сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради», «Проходження державної служби. Робота зі зверненнями громадян. Контроль і виконавська дисципліна як фактори забезпечення ефективної діяльності органів виконавчої влади» і ін. щодо організації роботи із зверненнями громадян для відповідальних за роботу із зверненнями громадян працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, голів та секретарів сільських/селищних рад та об᾽єднаних територіальних громад. Також проведено ряд виїзних навчань за професійною програмою.

Разом з тим робота із зверненнями громадян постійно висвітлювалась у місцевих засобах інформації. Так, у відповідності до вимог п.2 р.4 Указу Президента України через друковані та електронні засоби масової інформації постійно оприлюднювались матеріали/інформації щодо організації роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених в них питань, публікувались графіки особистих/виїзних прийомів керівництва, оголошення та повідомлення про проведення їх проведення, інформації про підсумки їх проведення, аналітичні довідки, роз’яснення повноважень місцевих органів влади та інших матеріалів стосовно роботи із зверненнями громадян і ін.

Аналіз надходження звернень до облдержадміністрації свідчить, що протягом останніх років їх кількість постійно зростала, однак
у 2018 році зафіксовано позитивну тенденцію щодо зменшення їх надходження. Більше як у двічі зменшилася кількість письмових звернень, адресованих безпосередньо керівництву облдержадміністрації. Натомість на 5 % зросла кількість звернень через органи влади, зокрема через Урядову гарячу лінію - 5003 у 2018 році проти 4768 у 2017 році.

З урахуванням колективних звернень, з пропозиціями, заявами та скаргами до облдержадміністрації звернулось 20151 громадянин (2017 - 14209). У зверненнях громадяни порушили 7086 питання, що на 848 менше у порівнянні з минулим роком. Майже на 45% збільшилася кількість колективних звернень у порівнянні з минулим роком, а відтак зросла загальна кількість усіх громадян, що звернулися у звітному періоді.

З 6837 звернень: 1230 – письмові (2017 - 2624), 295 - усні звернення, зареєстровані під час проведення особистих/виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації (2017 - 235), 39 звернень через «Телефон довіри» (2017 - 58) та 179 електронних звернень (2017 - 183).

Варто зазначити, що протягом звітного періоду спостерігається тенденція щодо незначного збільшення кількості надходження звернень громадян з вищестоящих органів влади до облдержадміністрації (2018 – 113, 2017 – 285). Зокрема, із Адміністрації Президента України надійшло 113 звернень (2017 - 112), із Апарату Верховної Ради України, в т.ч. народних депутатів України – 30 (2017 - 28), із Кабінету Міністрів України – 66 (2017 - 60).

Разом з тим, з Урядової «гарячої лінії» через мережу Інтернет до облдержадміністрації надійшло 5003 звернення, що на 536 звернень більше, ніж у минулому році (2017 - 4467).

Проте зменшилась кількість повторних звернень громадян. Так, протягом 2018 року зареєстровано 167 таких звернень, що на 42 менше, ніж у 2017 році (209).

Як свідчить моніторинг надходження звернень за територіальною ознакою у 2018 році в порівнянні з 2017 спостерігається зменшення кількості від мешканців районів. Найбільше звернень надійшло від мешканців Луцького (427), Ківерцівського (365), Горохівського (360), Камінь-Каширського (222) районів, міст Луцька (1597) і Ковеля (741).

Аналіз тематики усіх питань, порушених у зверненнях громадянами, свідчить, що складна суспільно-політична ситуація в державі постійно впливає на спектр і характер основних питань, з якими звертались мешканці області до органів влади різних рівнів.

Так, актуальними для мешканців області залишались питання соціального захисту – 2706 або 40 % від усіх прийнятих до розгляду (2017 - 3870), житлової політики – 930 або 13 % (2017 - 146), комунального господарства – 897 або 12,6 % (2017 - 1417), транспорту та зв’язку – 561 або 8 % (2017 - 478). Слід зазначити про суттєве зменшення кількості звернень що стосувалися освітньої галузі – на 52 %, охорони здоров᾽я – на 51 %, забезпечення законності та правопорядку – на 37 % та сільського господарства – на 21 %.

Зменшилася кількість звернень від найменш соціально захищених верств населення. Особлива увага з боку керівництва облдержадміністрації приділялась зверненням ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників війни, АТО та бойових дій, інвалідів, багатодітних сімей, матерів-героїнь, одиноких матерів та громадян, що потребують соціального захисту й підтримки.

Кількість звернень від найменш соціально захищених верств населення склала 31 % від загальної кількості звернень у 2018 році. Це на 1,5 % менше ніж у минулому році. Зокрема, розглянуто 46 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, 22 – від учасників бойових дій, 33 - від учасників війни, 12 - від жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, 127 – від одиноких матерів, 253 – від багатодітних сімей.

Усі питання, порушенні громадянами у зверненнях належним чином були розглянуті керівництвом облдержадміністрації. З метою своєчасного розгляду звернень, що перебувають на контролі в облдержадміністрації, щоп’ятниці здійснювався відповідний моніторинг. Для належної виконавської дисципліни та уникнення порушень контрольних термінів безпосереднім виконавцям систематично надсилались «Нагадування – попередження про закінчення термінів розгляду звернень громадян». Відповідно рівень виконавської дисципліни склав 100 %. Порушень термінів розгляду звернень не припущено.

Зокрема, позитивно вирішені 19 % (1290) питань, надано роз’яснення на 73 % (4996), у вирішенні відмовлено - 4 % (275) питань. Разом з тим у стадії розгляду залишається 23 звернення.

Крім того, потребує окремої уваги і аналіз надходження звернень від мешканців області на Урядову гарячу лінію. Протягом останніх років кількість надходження звернень постійно зростала (2013 рік – 2255, 2014 рік – 2293, 2015 рік – 5184, 2016 рік – 6155,) однак у 2017 році зафіксовано позитивну тенденцію щодо їх зменшення - 4468,  а в 2018 році знову зросла на 5 % і скала 5003 звернень.

Найбільше звернень на Урядову гарячу лінію надійшло від мешканців Луцького (309), Горохівського (293), Рожищенського (218) районів та міст Луцька (1140) і Ковеля (636).

Звертаючись на Урядову гарячу лінію громадян найбільше цікавили питання соціального захисту - 43 %, комунального господарства - 16 %, охорони здоров’я - 15 %, транспорту та зв’язку - 8 %, сільського господарства/вирішення земельних конфліктів - 2,2 % і ін.

Разом з тим, з настанням опалювального сезону, підвищенням тарифів на комунальні послуги актуальності набули звернення щодо призначення субсидій.

У зимовий період питання соціального забезпечення і комунального обслуговування особливо гостро постали перед жителями Луцького, Горохівського, Ковельського та Рожищенського районів, які масово зверталися за допомогою у вирішенні питань призначення субсидій та надання відповідних роз’яснень/консультацій, скаржились на відмову у призначенні субсидії.

З урахуванням внесених змін до Закону України «Про звернення громадян» громадяни отримали можливість звертатись до керівництва облдержадміністрації через визначену електронну пошту (vrzg@voladm.gov.ua) та електронну форму на веб-сайті облдержадміністрації, надіславши відповідне електронне звернення. У структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях визначено адреси електронних скриньок, на які громадяни мають можливість надсилати звернення, пропозиції та скарги у сканованому вигляді.

Так, від мешканців інших регіонів України та з-за кордону протягом звітного періоду до облдержадміністрації надійшло 342 звернення (2017 - 183), звернулось 379 громадян (2017 - 332).

Звернення, що надійшли до облдержадміністрації у 2018 році, вкотре засвідчили пріоритетність розв’язання для заявників соціальних проблем, зростаюче громадське занепокоєння ускладненням соціально-економічного становища в області, зниженням рівня життя, купівельної спроможності людей за одночасного значного підвищення цін на товари і тарифів на житлово-комунальні послуги. Це зумовлює необхідність вжиття комплексних заходів, посилення відповідальності, більш рішучих і ефективних дій центральних органів влади для подолання кризових явищ у соціальній сфері, задоволення життєвих потреб і запитів громадян, реалізації їх прав на соціальну захищеність, гідний рівень життя, комунального, медичного обслуговування тощо.

З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення, надання дієвої допомоги мешканцям регіону, облдержадміністрацією передбачається вжити додаткових заходів з удосконалення організації і проведення прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих/виїзних прийомів громадян, розгалуження існуючої мережі та впровадження сучасних додаткових заходів оперативного реагування на звернення громадян, отриманих за допомогою засобів телекомунікації та з використанням мережі Інтернет, оперативного вирішення порушених у зверненнях питань, що належать до повноважень місцевих органів влади.

В облдержадміністрації постійно ведеться роз’яснювальна робота та надаються консультації громадянам про порядок найбільш ефективної реалізації їх конституційного права на звернення.