18 березня 2021, 11:10
останні оновлення: 12 квітня 2021

Наказ № 3 від 15.03.2021

Наказ № 3 від 15.03.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника управління

екології та природних ресурсів

обласної державної адміністрації

15 березня 2021 року № 3

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації на період до фактичного виходу з відпустки для догляду за дитиною основного працівника ПУНДИКА С.О.

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до діючого законодавства України. Внесення та обробка даних у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оприлюднення повідомлень про планову діяльність на офіційному веб-сайті в мережах Інтернет.

Проведення громадських обговорень у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

Підготовка звітів про громадське обговорення та підготовка висновків з оцінки впливу на довкілля.

Надання зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів.

Надання зауважень і пропозицій до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Здійснення виконання заходів із забезпечення інформування та участі громадськості України у транскордонних консультаціях щодо виконання документа державного планування, який готується для затвердження на території держави походження і який ймовірно матиме наслідки для довкілля України.

Залучення інших органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, спеціалістів і науковців до консультацій, що проводяться відповідно до статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Підготовка матеріалів до Регіональної доповіді та Екологічного паспорту області з питань відділу. Розглядає звернення громадян та депутатів всіх рівнів, тощо.

Дотримується термінів процедури проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог чинного законодавства.

Займається підвищенням свого професійного рівня, а також професійного рівня спеціалістів відділу. Бере участь у заходах по екологічній освіті. Виконує інші доручення начальника відділу та начальника управління.

Виконання обов’язків передбачає службові відрядження.

Дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на час до фактичного виходу з відпустки для догляду за дитиною основного працівника Пундика С.О.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державної мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 23 березня 2021 року включно

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

29 березня 2021 року 10 год 00 хв.

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фесик Тетяна Миколаївна

(0332) 740 132

kadry@voleco.voladm.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем  не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Самоорганізація та самостійність в роботі

уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання та розподілу роботи;

здатність до самомотивації (самоуправління);

вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

2

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3

Цифрова грамотність

вміння використовувати  комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання  своїх посадових обов'язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність  даних та інформації у цифровому середовищі; 

здатність працювати з документами в різних  цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та  спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

4

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією

5

Уважність до деталей

здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

здатний враховувати деталі при прийнятті рішень;

вимогливість, наполегливість

6

Орієнтація на професійний розвиток

здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;

уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;

ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти;

здатність приймати зміни та змінюватися

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

3

Знання системи оцінки впливу на довкілля

Забезпечення проведення громадських слухань;

Основи роботи з відкритою базою даних Реєстру з оцінки впливу на довкілля