18 березня 2021, 11:10
останні оновлення: 12 квітня 2021

Наказ № 4 від 15.03.2021

Наказ № 4 від 15.03.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника управління

екології та природних ресурсів

обласної державної адміністрації

15 березня 2021 року №  4

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

надає адміністративні послуги: готує в установленому законодавством порядку документи для видачі дозволів на здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім радіоактивних відходів), на спеціальне використання природних ресурсів в межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

розглядає документи та готує їх на погодження: ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів; технологічні нормативи питної води для підприємств питного водопостачання;   водокористувачам, що здійснюють скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників забруднюючих речовин; межі санітарної охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та  оздоровчих потреб (в складі проєктної документації на будівництво); перелік санітарно-оздоровчих заходів в лісах природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення; ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; проєкти лімітів на використання диких тварин користувачам мисливський угідь; дозволи на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; проєкти організації та розвитку мисливського господарства; матеріали щодо погодження надання в користування мисливські угіддя;

розглядає та готує документи на затвердження: реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та веде їх реєстри; паспорти місць видалення відходів та веде їх реєстри;- ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

здійснює: розгляд матеріалів, що обґрунтовують обсяги викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; реєстрацію декларацій про відходи та веде їх реєстр; реєстрацію звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; організацію функціонування державної системи моніторингу довкілля;

приймає участь: у визначенні власника безхазяйних відходів та приймає рішення про визначення кількості, складу, властивостей, вартості безхазяйних відходів, рівень їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини (в разі отримання звернення (повідомлення) про наявність безхазяйних відходів); у погодженні наказу щодо проведення полювання на території мисливських угідь області та їх пропускну спроможність

Виконання обов’язків передбачає службові відрядження.

Дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державної мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 23 березня 2021 року включно

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

29 березня 2021 року 14 год 30 хв.

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фесик Тетяна Миколаївна

(0332) 740 132

kadry@voleco.voladm.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем  не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

2

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3

Цифрова грамотність

вміння використовувати  комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання  своїх посадових обов'язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних  цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

4

Креативність,

наполегливість,

уважність та ініціативність

критичне ставлення до існуючих процесів та самостійність суджень;

здатність виходити за рамки звичних уявлень та бачити проблему під іншим кутом зору;

здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;

усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіта;

здатність враховувати деталі при прийнятті рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Про адміністративні послуги»;

Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

3

Знання системи у сфері поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними) та моніторингу довкілля

Забезпечення реєстрації декларацій про відходи та ведення їх реєстру;

Складові державної системи моніторингу довкілля