17 квітня 2019 року
останні оновлення: 03 вересня 2019 року

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість та для виконання (реалізації)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту соціального захисту населення

обласної державної адміністрації

15.04.2019 № 70

 

         Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість та для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році (далі – громадські організації ветеранів).

         Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, а також з метою виконання Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки.

         Конкурс проводиться відповідно до наказу директора департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів» від 15 квітня 2019 року № 70 та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

Для участі в конкурсі громадські організації ветеранів подають організаторові конкурсу конкурсні пропозиції (проекти, (програми, заходи)).

         Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

 1. Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних та вікових інтересів пенсіонерів і громадян похилого віку, ветеранів війни, дітей війни, ветеранів військової служби та інших силових структур, а також ветеранів війни, які зазнали переслідувань та політичних репресій, колишніх політичних в’язнів і репресованих, їх дітей та близьких родичів.
 2. Реалізація комплексних програм та проведення заходів, спрямованих на соціальних захист ветеранів.
 3. Ініціація та участь у розробці і прийнятті нормативно правових актів органами державної законодавчої та виконавчої влади з питань, що стосуються ветеранів.
 4. Відновлення історичної правди.
 5. Участь у справі зміцнення законності, консолідації громадян, різних громадських сил та конфесій, встановлення людяного, справедливого і вільного громадянського суспільства та недопущення реставрації тоталітаризму.
 6. Відродження національно-патріотичного виховання молоді.
 7. Популяризація здорового способу життя серед населення області.

         Громадська організація ветеранів може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

         У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і пам’ятників;
 2. Проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку);
 3. Проведення спортивно-реабілітаційних заходів;
 4. Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);
 5. Проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
 6. Розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

         У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

         - спрямовані на отримання прибутку;

         - спрямовані на підтримку політичних партій;

         - не передбачають обласного рівня реалізації.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями  ветеранів, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі громадські організації ветеранів подають конкурсну пропозицію, яка повинна бути складена українською мовою та, відповідно до вимог, містити наступний пакет документів:

1) Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена наказом директора департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів» від 15 квітня 2019 року № 70, із зазначенням найменування громадської організації ветеранів та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації ветеранів, скріплену її печаткою (у разі наявності);

2) Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена наказом директора департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів» від 15 квітня 2019 року № 70.

Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки, за формою, що затверджена наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17 липня 2015 року № 648.

4) Копію статуту (положення) громадської організації, завірену належним чином.

5) Звіт про використання коштів обласного бюджету за попередній рік з відповідними підтверджувальними документами, засвідчений підписом керівника громадської організації та скріплений її печаткою.

6) Копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації, скріплені її печаткою.

7) Копію документа, виданого територіальним органом ДФС  не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

8) Інформацію про діяльність громадянської організації ветеранів, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадянської організації ветеранів, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція повинна подаватися у друкованому та електронному вигляді. Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації (у разі наявності). Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на СD диску разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

До участі у конкурсі не допускаються громадські організації ветеранів, які:

- перебувають у стані припинення;

- щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

Враховуючи вікові особливості учасників конкурсу, бланки затверджених форм Заяви, Опису програми та Бюджетного запиту буде надано учасникам в електронному вигляді, шляхом збереження на цифровий носій (флеш-карту).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить від 10 до 35 тис. грн.

         Загальний фонд конкурсу становить 200 тис. грн.

         Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім суботи та неділі, за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, з 8.00 до 17.15, перерва з 13.00 до 14.00, кабінет № 526 до 31 травня 2019 року включно.

За додатковою інформацією та з метою отримання електронних форм документів звертатись до Бондарук Тамари Олексіївни, секретаря конкурсної комісії, головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення, каб 526,          роб. тел.: 778 209, моб. тел.:+38(095) 783 37 86.

Конкурс буде проведено трьома етапами згідно Постанови                Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій, який відбудеться 06 червня 2019 року. Інформацію про час та адресу, за якою буде проведено захист конкурсних пропозицій буде оприлюднено на      веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації за три робочих дні до початку відкритого захисту.

Переможці конкурсу будуть визначені 13 червня 2019 року.

Рішення конкурсної комісії буде доведено до відома учасників конкурсу та у триденний строк розміщено на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Детальна інформація про вимоги та порядок проведення конкурсу надана Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» від 12 жовтня 2011 року № 1049.

Заява про участь у конкурсі із визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість та для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році

Опис ПрограмИ (ПРОЕКТУ, ЗАХОДУ) та кошторис витрат для її виконання (реалізації) на участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість та для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році