30 жовтня 2018 року
останні оновлення: 03 вересня 2019 року

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році

Відділ з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій на виконання регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Волинській області на 2016 – 2020 роки «Волинь. Громадський рух – 2020», затвердженої рішенням обласної ради від 14 липня 2016 року № 6/10.

Конкурс проводиться відповідно до наказу начальника відділу з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення конкурсу з визначення програм, розроблених громадськими організаціями для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету на 2018 рік» від 26 жовтня 2018 року № 37 та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на розвиток суспільних комунікацій з цільовими групами в рамках таких пріоритетів:

 1. Розвиток людського потенціалу (проекти гуманітарних напрямків: освіта, медицина, культура).
 2. Популяризація здорового способу життя серед населення області.
 3. Підвищення рівня туристичного потенціалу, формування позитивного іміджу краю.
 4. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.
 5. Популяризація енергозбереження та підтримка енергозберігаючих заходів.
 6. Сприяння підвищенню розвитку волинського села, підтримка об’єднаних громад, розбудова мережі ЦНАПів, підвищення інвестиційної привабливості.
 7. Підтримка екологічних проектів та розвиток мережі об’єктів природно-заповідного фонду України.

Громадська організація може подавати на конкурс кілька проектів.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.

При отриманні документів учасникові конкурсу буде видано довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Поширення знань та досвіду, набутого громадською організацією у формі інформаційних продуктів.
 2. Розвиток каналів комунікації між членами ГО та їх цільовими групами.
 3. Проведення соціологічних опитувань в межах статутних завдань та проектів, які реалізовуються громадськими організаціями
 4. Співпраця із засобами масової інформації для формування та підсилення позитивного іміджу конкретних проектів, які вже реалізовані, або ще реалізовуються громадськими організаціями.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

– інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

– інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049;

– інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

– інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

– установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

У межах конкурсу НЕ можуть бути підтримані проекти (програми. заходи), які:

– спрямовані на отримання прибутку;

– спрямовані на підтримку політичних партій, релігійних організацій;

– не передбачають обласного рівня реалізації.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 25 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту (програми, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) можуть бути забезпечені як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Загальний фонд конкурсу становить 50 тис. грн.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою 1, що затверджена наказом начальника відділу з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету на 2018 рік» від 26 жовтня 2018 року № 37, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена наказом начальника управління з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету на 2018 рік» від 26 жовтня 2018 року № 37. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Переможці конкурсу будуть визначені 27 листопада 2018 року.

Конкурсні пропозиції приймаються до 26 листопада 2018 року (12:00), щоденно, крім суботи та неділі, за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 631, з 8.00 до 17.15, перерва з 13.00 до 14.00. За додатковою інформацією звертатись до Купровської Ольги Миколаївни, члена конкурсної комісії, начальника відділу з питань релігій та національностей управління культури, з питань релігій та  національностей облдержадміністрації, тел. 24-59-83,    095 587 62 98.

Конкурс проводитиметься трьома етапами згідно Постанови КМУ від 12 жовтня 2011 року № 1049.

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Заява на участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями (далі – ГО), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Опис Програми (ПРОЕКТУ, ЗАХОДУ) та кошторис витрат для її виконання (реалізації) на участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями (далі – ГО), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка