06 листопада 2018, 11:43
останні оновлення: 26 червня 2024

Патронатні сім’ї

Патронатна сім’я – тимчасова форма влаштування: термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців. Коли є обставини, що обгрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більше ніж на шість місяців.

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація  в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєви обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими законними представниками.

Патронатними вихователями  не можуть бути особи:

- визнані в установленному порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

- позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

- колишні усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіка,піклування чи діяльність прийомної сім”ї або дитячі будинки сімейного типу було припинено з їх вини;

- які перебувають на обліку або лікуванні в психоневрологічному чи наркологічному диспансерах;

- які вживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

- які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

- які страждають від хвороб, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров”я;

- засуджені за злочини протии життя і здоров”я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, протии громадянської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також злочини, передбачені статями 148,150,150-1,164,166,167,169,181,187,324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленному законом порядку судимість за вчинення інших злочинів:

- іноземці, які не перебуають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

- особи без громадянства;

- які за станом здоров’я та потребують стороннього догляду;

- інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Хто приймає рішення про створення патронатної сімї ?

Рішення про введення послуги з патронату над дитиною приймають місцеві державні адміністрації або виконавчі органи місцевих рад

Порядок створення патронатної сімї

Особи, які бажають стати патронатними вихователями, повинні пройти первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі.

Первинний відбір здійснюють соціальна установа разом із службою у справах дітей місцевої державної адміністрації або виконавчого комітету місцевої ради відповідно до вимог «Порядку створення і діяльності сім”ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім”ї патронатного вихователя».

Рішення приймається на підставі аналізу документів, поданих кандидатами в патронатні вихователі, і проведеного соціальною установою разом із службою у справах дітей обстеження умов їх проживання.

Перелік документів, які необхідно подати до органу, який приймає рішення про утворення патронатної сім’ї:

-заява;

-копія паспорта громадянина України;

-копія трудової книжки (за наявності);

-довідка про стан здоров”я кандидатів в патронатні вихователі та осіб, які проживають разом із ним, складені за затвердженою формою;

-довідка про відсутність судимості, в тому числі членів його сім”ї, які досягли чотирнадцятирічного віку й проживають разом із кандидатом в патронатні вихователі;

-копія документа, що підтверджує право власності або користування житовим приміщенням;

-письмова згода на влаштування дитини в сім”ю кандидата в патронатні вихователі всіх членів його сім”ї, які проживають разом з ним, у тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

Проходження навчання

Кандидат в патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом із повнолітнім членом своєї смі”ї, який братиме участь у наданні послуг патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата в патронатні вихователі),проходить обов”язкове навчання за програмою затвердженою Мінсоцполітики.

За умови успішного проходження навчання кандидату в патронатні вихователі та члену його см”ї видається довідка про проходження навчання та рекомендації про можливість надання послуги патронату над дитиною.

У разі отримання рекомендацій про можливість надання послуги з патронату над дитиною орган опіки та піклування протягом місяця укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною

Сім”ї з державного бюджету виплачується такі види соціальниї послуг:

-соціальна допомога на утримання дитини в сім”ї патронатного вихователя, яка виплачується  на кожну дитину влаштовану в патронатну сім”.ю у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку .

-оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною (грошове забезпечення), яка здійснюється в розмірі п”яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місць.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються й виплачуються з дня влаштування дитини в сім”ю патронатного вихователя до дня вибуття з такої родини.

Обов”язки патронатного вихователя:

-забезпечувати надання послуг із догляду, виховання й реабілітації дитини в сім”ї  патронатного вихователя, піклуватися про її моральний і фізичний стан, нести відповідальність за її життя і здоров”я;

-створювати належні умови для проживання, навчання, фізичного і духовного розвитку дитини відповідно до її віку, потребам та індивідуальним особливостям;

-представляти в рамках своїх повноважень інтереси дитини у відповідних установах та організаціях;

-взаємодіяти з працівниками  служби у справах дітей, соціальної установи, здійснювати заходи, передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини;

-співпрацювати з батьками або законними представниками дитини з метою подолання складних життєвих обставин в межах та у спосіб, визначений органом опіки та піклування.