31 липня 2020, 12:27
останні оновлення: 31 липня 2020

План заходів по запобіганню та протидії корупції у службі у справах дітей Волинської облдержадміністрації на 2020 рік

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Забезпечити виконання Закону України «Про запобігання корупції»

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Впродовж 2020 року

2.

Вживати у межах повноважень заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Впродовж 2020 року

3.

Забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом 2020 року в тижневий термін після отримання матеріалів суду про притягнення особи до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства

4

Направлення працівників  служби у справах дітей на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів  з питань запобігання корупції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Згідно з планом-графіком ВОЦППК ОДВ

5

Проведення періодичних навчань, на оперативних нарадах для працівників служб у справах дітей з питань антикорупційного законодавства, відповідальності за порушення законодавства, тощо.

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Постійно

6.

Надавати, у межах компетенції, методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства  працівникам ССД

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Впродовж 2020 року

7.

Організувати подання суб”єктами декларування шляхом заповнення на офіційному  веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за 2020  за формою, що визначена Національним агентством у встановленому законодавством порядку

Працівники ССД ОДА

До 1 квітня 2020 року

8.

Здійснити перевірку фактів подання працівниками ССД електронних декларацій та повідомити Національне агентство  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеними ним порядку відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції».

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупці

До 10 квітня 2020 року

9.

Забезпечити неухильне дотримання посадовими особами Загальних правил етичної поведінки, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом року

10.

Інформувати про стан виконання  положень  Антикорупційної програми у Волинській обласній державній адміністрації на 2020 рік

Відповідальний за виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам    

Щоквартально протягом 2019 року

11.

Забезпечувати механізм зворотнього зв”язку з громадськістю про факти корупційних правопорушень шляхом функціонування існуючої постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень

відальний за виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам

У разі

надходження

12.

Брати участь у проведенні експертизи  проектів розпорядчих документів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов”язаних з корупцією правопорушень та, у разі виявлення, вносити пропозиції щодо їх усунення.

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Протягом року

13.

Розгляд на нарадах питань дотримання законодавства  про державну службу і протидії корупції;

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом року

14.

Забезпечити розробку  плану заходів Служби у справах дітей облдержадміністрації  щодо запобігання корупції на 2021 рік

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Грудень 2020