02 лютого 2021, 14:39
останні оновлення: 22 вересня 2022

Положення про управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату Волинської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

22.04.2021 № 207

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління організаційної роботи та взаємодії

з органами державної влади і місцевого самоврядування

апарату Волинської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні засади

 

 1. Це Положення регулює питання діяльності управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату Волинської обласної державної адміністрації.
 2. Управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату Волинської обласної державної адміністрації (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом апарату Волинської обласної державної адміністрації.
 3. Положення про управління затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням керівника апарату обласної державної адміністрації.
 4. Управління безпосередньо підпорядковується керівникові апарату обласної державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне голові обласної державної адміністрації.
 5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами керівника апарату облдержадміністрації та цим Положенням.
 6. Управління очолює заступник керівника апарату – начальник управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.
 7. Працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад наказом керівника апарату облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 8. До складу управління входять:

1) відділ організаційної, аналітичної роботи та моніторингу;

2) відділ взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 1. Положення про підрозділи управління затверджуються головою обласної державної адміністрації за поданням заступника керівника апарату – начальника управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації.

 

ІІ. Основні завдання управління

 1. Організаційне та аналітичне забезпечення (на основі періодичного моніторингу) діяльності обласної державної адміністрації.
 2. Взаємодія з Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, голови облдержадміністрації.
 3. Вивчення й узагальнення практики та досвіду роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надання методичної і практичної допомоги з удосконалення організації їх діяльності.
 4. Забезпечення виконання інших завдань, визначених головою облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації.

 

ІІІ. Функції управління

 1. Формує плани роботи обласної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області, готує звіти про їх виконання.
 2. Готує інформації про основні організаційно-масові заходи суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області.
 3. Здійснює організаційне та аналітичне забезпечення засідань колегії облдержадміністрації, нарад, що проводяться головою обласної державної адміністрації та керівником апарату облдержадміністрації, підготовку матеріалів для голови облдержадміністрації до нарад, що проводяться Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України.
 4. Бере участь у підготовці, організації, координації робочих поїздок Президента України, Прем'єр-міністра України, голови обласної державної адміністрації до міст та районів області.
 5. Спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації здійснює організаційну підготовку урочистих заходів з нагоди державних і професійних свят, інших публічних заходів.
 6. Відповідає за збір, узагальнення інформації та підготовку аналітичних матеріалів для забезпечення діяльності голови обласної державної адміністрації.
 7. Організовує, бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації, інших матеріалів про суспільно-політичне та соціально-економічне становище області.
 8. Забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, обласною радою.
 9. Організовує виконання доручень Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації.
 10. Підтримує зв'язки та відповідно до завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації, її апарату, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.
 11. Сприяє роботі виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад територіальних громад області. Спрямовує та здійснює контроль за діяльністю райдержадміністрацій у частині наданих повноважень.
 12. Вивчає та узагальнює роботу структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських, селищних, сільських рад територіальних громад області у межах і порядку, встановлених чинним законодавством, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції управління.
 13. Готує пропозиції для поліпшення взаємодії обласної державної адміністрації з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.
 14. Забезпечує організацію контролю обласною державною адміністрацією за здійсненням органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 15. Надає необхідну організаційну й матеріально-технічну допомогу при підготовці та проведенні виборів і референдумів.
 16. За дорученням керівника апарату обласної державної адміністрації:

1) готує проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції управління;

2) розглядає листи, скарги, звернення і пропозиції громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, готує проєкти відповідей на них.

 1. У межах компетенції готує проєкти пропозицій щодо удосконалення законодавства України та практики його реалізації, системи державного управління.
 2. Управління може виконувати й інші завдання, покладені на нього головою та керівником апарату обласної державної адміністрації.

 

ІV. Права управління

 1. 3а погодженням керівника апарату облдержадміністрації залучати спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення та розгляду питань, що належать до його компетенції.
 2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 3. Вимагати від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій своєчасне подання згідно з визначеними термінами відповідних документів для їх зведення та узагальнення; повертати виконавцям неналежно підготовлені документи та матеріали, вимагати їх невідкладного доопрацювання.
 4. Вносити на розгляд керівництва облдержадміністрації проєкти розпоряджень, планів, заходів, доповідних записок, пропозицій з питань, що належать до компетенції управління.
 5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 6. Працівники управління за дорученням керівництва обласної державної адміністрації беруть участь у засіданнях колегій та нарадах при головах районних державних адміністрацій, роботі колегій, нарадах, семінарах та інших заходах, що відбуваються у структурних підрозділах обласної державної адміністрації та виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування.

Організація роботи управління

 

 1. Управління очолює заступник керівника апарату – начальник управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації (далі – заступник керівника апарату – начальник управління). У разі відсутності заступника керівника апарату – начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу організаційної, аналітичної роботи та моніторингу управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації.
 2. Заступник керівника апарату – начальник управління призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 3. Заступник керівника апарату – начальник управління здійснює загальне керівництво роботою управління, забезпечує організацію виконання покладених на нього завдань, несе персональну відповідальність за виконання цих завдань.
 4. Службові обов'язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керівником апарату облдержадміністрації.
 5. Заступник керівника апарату – начальник управління визначає завдання й розподіляє обов'язки між працівниками управління, аналізує результати роботи і вживає заходи для підвищення ефективності діяльності управління, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня, матеріальному і моральному стимулюванню працівників управління.
 6. Заступником керівника апарату – начальником управління здійснюється контроль за виконанням працівниками управління функціональних обов'язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, дотриманням норм та правил етичної поведінки.
 7. Організація роботи управління здійснюється відповідно до Регламенту обласної державної адміністрації, Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації (документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну), інших нормативно-правових та розпорядчих документів.
 8. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами апарату, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в області, органами місцевого самоврядування, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені відповідним чином.
 9. Робота управління здійснюється відповідно до місячних планів роботи.
 10. Діловодство управління ведеться згідно з номенклатурою справ апарату облдержадміністрації.

 

_____________________________________