13 липня 2018, 10:58
останні оновлення: 11 грудня 2023

Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

 12.05.2021 № 240

Юрій ПОГУЛЯЙКО

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА

ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

 1. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – управління) утворюється розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації та є структурним підрозділом облдержадміністрації.
 2. Управління підпорядковане, підзвітне, підконтрольне голові Волинської обласної державної адміністрації.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства інформаційної політики України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 4. Управління реалізовує державну внутрішню та інформаційну політику, зійснює заходи, спрямовані на розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, професійної діяльності журналістів та свободи слова, розвиток громадянського суспільства на території області.
 5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі функції та завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства інформаційної політики України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) організовує висвітлення через засоби масової інформації діяльності місцевих та центральних органів виконавчої влади, а саме:

забезпечує інформаційний супровід публічних заходів за участю керівництва облдержадміністрації (участь у нарадах, робочих зустрічах, засіданнях колегій тощо);

готує щоденні інформаційні повідомлення про діяльність місцевих та центральних органів виконавчої влади та забезпечує їх розміщення на офіційному вебсайті, сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі «Фейсбук», здійснює розсилки новин для регіональних і всеукраїнських ЗМІ;

готує та подає на розгляд обласної ради проєкт обласної програми відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади області, а також пропозиції до проєктів інших програм соціально-економічного та культурного розвитку області, забезпечує реалізацію заходів цих програм;

готує проєкти договорів зі ЗМІ про співпрацю в контексті інформування громади та висвітлення діяльності облдержадміністрації;

створює фото-, відео- та друковані матеріали, а також власний телепродукт з популяризації дій представників місцевих органів виконавчої влади;

3) забезпечує процес комунікації керівництва облдержадміністрації з представниками засобів масової інформації:

організовує інформаційні заходи за участю голови обласної державної адміністрації, його першого заступника та заступників (прес-конференції, брифінги, підходи до преси, «прямі ефіри» на телебаченні, радіо чи в інтернет-ресурсах), готує в межах повноважень інформаційно-аналітичні матеріали (прес-релізи та прес-анонси) до цих заходів;

запрошує представників засобів масової інформації на заходи, що відбуваються за участі керівництва облдержадміністрації (наради, колегії, заходи з нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат), та здійснює акредитацію ЗМІ;

забезпечує розгляд запитів засобів масової інформації, готує відповіді на усні та письмові запити на інформацію;

проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації законодавства з питань, що належать до компетенції управління;

4) забезпечує інформаційне наповнення офіційного вебсайту облдержадміністрації, сторінки облдержадміністрації у соцмережах «Фейсбук» та «Телеграм» і YouTube каналу «Волинська обласна державна адміністрація»:

розміщує на офіційному вебсайті облдержадміністрації, на сторінці облдержадміністрації у соціальних мережах «Фейсбук» та «Телеграм» і на YouTube каналі «Волинська обласна державна адміністрація» інформаційні повідомлення, фото- та відеоматеріали про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави;

співпрацює зі структурними підрозділами облдержадміністрації щодо підготовки матеріалів у межах їх компетенції про діяльність органів виконавчої влади області для подальшого їх розміщення на зазначених вебресурсах;

створює на офіційному вебсайті облдержадміністрації тематичні рубрики та банери (власні та за рекомендаціями центральних органів виконавчої влади);

реалізовує заходи  щодо забезпечення вільного доступу громадян до інформації, що розміщена на вебсайті облдержадміністрації, про діяльність місцевих та центральних органів влади, забезпечення прозорості та відкритості у діяльності влади області;

5) аналізує та прогнозує розвиток процесів у медіа полі області:

здійснює моніторинг обласних та всеукраїнських ЗМІ щодо висвітлення діяльності місцевих та центральних органів влади;

здійснює аналіз критичних матеріалів у ЗМІ щодо діяльності органів влади та основних проблем області, інформує керівництво облдержадміністрації, готує спростування або інформаційні матеріали про рішення органів влади на зазначену проблему;

аналізує проблемні питання розвитку інформаційного простору області, готує та надає керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо їх вирішення;

уживає заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки України (моніторинг матеріалів у місцевих ЗМІ, що несуть загрозу національній безпеці, територіальній цілісності України та носять пропагандистсько-сепаратистський характер);

6) організовує іміджеві інформаційні кампанії на території області:

забезпечує інформаційний супровід реформ (публікації та виступи у ЗМІ, виготовлення та розповсюдження друкованої, фото- та відеопродукції);

організовує інформаційно-просвітницьку діяльність щодо популяризації військової служби, формування патріотизму та громадської свідомості;

організовує інформаційний супровід обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів за участі керівництва облдержадміністрації з відзначення державних свят, пам’ятних та знаменних дат (готує вітання, виступи та звернення керівництва облдержадміністрації, інформаційні повідомлення за результатами проведених заходів);

7) забезпечує реалізацію державної внутрішньої політики  у регіоні:

здійснює аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні;

забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації у регіоні;

забезпечує інформаційно-аналітичний супровід здійснення внутрішньої політики держави в регіоні;

аналізує громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільнo-політичного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

здійснює моніторинг проведення протестних акцій, організовує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог;

розглядає питання, пов’язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові обласної державної адміністрації;

8) координує та організовує ефективну комунікацію місцевих органів виконавчої влади, представників політичних партій та інститутів громадянського суспільства:

організовує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації публічні заходи за участю представників інститутів громадянського суспільства;

організовує та проводить консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації публічних громадських обговорень відповідно до встановленого законодавством порядку;

аналізує діяльність політичних партій та інститутів громадянського суспільства в області, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію з політичними партіями стосовно здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку  громадянського суспільства;

створює належні умови для діяльності інститутів громадянського суспільства в регіоні, участі громадськості у формуванні й реалізації державної та регіональної політики;

взаємодіє з Громадською радою, утвореною при обласній державній адміністрації, здійснює організаційне та технічне забезпечення її діяльності;

забезпечує розроблення та координує реалізацію обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства;

організовує разом з іншими структурними підрозділами проведення конкурсів з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

готує пропозиції з підтримки суспільно значущих громадських ініціатив у регіоні;

9) проводить організаційно-методичну діяльність щодо реалізації основних засад державної інформаційної та внутрішньої політики в області:

розробляє проєкти розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;

готує матеріали до звіту голови облдержадміністрації щодо діяльності управління з реалізації інформаційної та внутрішньої політики в регіоні;

надає методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до компетенції управління, структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, засобам масової інформації, політичним партіям та громадським організаціям;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління;

10) забезпечує обслуговування та організацію виконання основних функцій та завдань:

забезпечує ведення на належному рівні кадрової роботи;

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку, ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням, захист інформації з обмеженим доступом та для службового користування;

у встановленому порядку бере участь у розробленні відповідних розділів проєктів обласного бюджету та програми соціально-економічного розвитку області;

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки;

організовує ведення діловодства, контроль за виконанням документів, роботу з архівними документами;

забезпечує захист персональних даних працівників упраління.

 1. Управління для здійснення повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати від заступників голови облдержадміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформаційні та інші матеріали, а від органів статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3)  вносити пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у сфері інформаційної та внутрішньої політики;

4) користуватися інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами облдержадміністрації;

5) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, організовувати семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;

6) бути присутнім на засіданнях колегій облдержадміністрації, сесіях обласної ради, зустрічах, семінарах, конференціях, круглих столах, нарадах у голови облдержадміністрації, інших заходах;

7) уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління;

8) займатися проєктною діяльністю;

9) уносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції.

 1. Управління у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 3. Начальник управління:

1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в підрозділі;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи адміністрації;

5) вживає заходи для вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації та ради оборони області;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів);

12) подає на затвердження голові облдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису доходів і видатків на утримання управління, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових та банківських документів;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) призначає на посаду та звільняє з посади згідно із законодавством державних службовців, присвоює їм ранги, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи згідно із законодавством про працю працівників управління, які виконують функції з обслуговування, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

21) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

22) має право доступу до документів та відомостей, що становлять державну таємницю; працює з документами, що висвітлюють плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони; працює з планами територіальної оборони;

23) здійснює інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством;

24) в установленому порядку погоджує призначення на посаду керівників відповідних підрозділів з питань інформаційної та внутрішньої політики райдержадміністрацій;

25) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні.

 1. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та Законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.
 2. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Закону України «Про державну службу».
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління визначає голова облдержадміністрації в межах виділених бюджетних призначень і затвердженої для обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.
 4. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління.
 5. Бухгалтерський облік, складання фінансової і бюджетної звітності управління ведеться працівником управління, на якого покладені обов’язки ведення бухгалтерської служби.
 6. Управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні штампи та бланки.

 

_______________________________________