02 грудня 2019 року
останні оновлення: 30 грудня 2020 року

Проєкт Плану заходів щодо реалізації у Волинській області у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації у Волинській області у 2020 році Національної стратегії

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

на 2016 – 2020 роки

 

№ з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

1.

Забезпечити залучення представників інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної політики шляхом постійного проведення електронних консультацій з громадськістю, публічних громадських обговорень щодо проектів нормативно-правових актів з найважливіших питань життя суспільства та області у процесі прийняття рішень облдержадміністрацією

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)

2.

Розробити з урахуванням пропозицій Громадської ради при обласній державній адміністрації та громадськості Орієнтовний план проведення Волинською облдержадміністрацією консультацій з громадськістю на 2020 рік

січень 2020 року

відділ з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

3.

Забезпечити своєчасне оприлюднення проектів розпорядчих документів, що підлягають обговоренню, систематичне та оперативне оновлення інформації про діяльність структурних підрозділів обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування на офіційних веб сайтах

протягом року

відділ з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

 

1

2

3

4

4.

Сприяти проведенню за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства конференцій, семінарів, зустрічей, засідань за «круглим столом» з важливих питань суспільного життя, а також соціологічних опитувань населення

протягом року

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

5.

Створити умови для проведення інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності місцевих органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів та забезпечення врахування їх рекомендацій

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

6.

Проводити навчання працівників структурних підрозділів обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства за короткостроковими програмами та програмами тренінгів щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, підвищення компетентності у сфері кадрового, професійного розвитку, статутної діяльності.

протягом року

обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, відділ з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)

7.

В рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право», зокрема шляхом розроблення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів, проведення правопросвітницьких заходів, розміщення публікацій у засобах масової інформації, проводити роз’яснювальну роботу з метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих Конституцією та законами України прав у різних сферах життя, у тому числі права неприбуткових громадських об’єднань провадити відповідно до закону підприємницьку діяльність

протягом року

головне територіальне управління юстиції у Волинській області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)

1

2

3

4

8.

Забезпечити надання населенню безоплатної первинної правової допомоги з питань створення та правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства

постійно

головне територіальне управління юстиції у Волинській області

9.

Проводити навчання для представників інститутів громадянського суспільства щодо підготовки конкурсних пропозицій (програм, проектів, заходів) для участі у конкурсах на отримання фінансової підтримки з державного або місцевого бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» з метою активізації залучення громадськості до участі у відповідних конкурсах та підвищення якості зазначених програм, проектів, заходів

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)

10.

Забезпечення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049

протягом року

відділ з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

11.

Забезпечення надання фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

протягом року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

12.

Сприяти проведенню, зокрема, через інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва, навчань для керівників агроформувань і голів фермерських господарств, тренінгів та інформаційної кампанії з питань розвитку соціального підприємництва із залученням інститутів громадянського суспільства

протягом року

департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, керівники агроформувань, голови фермерських господарств, інститути громадянського суспільства (за згодою)

1

2

3

4

13.

Поширити інформацію щодо можливості проходження навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема, за онлайн-курсом «Розумна взаємодія», спрямованим на налагодження ефективної міжсекторальної співпраці з громадянами

січень 2020 року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

 

14.

Сприяти роботі консультативно-дорадчих органів обласної державної адміністрації для забезпечення врахування громадської думки у формуванні і реалізації державної політики, розв’язання проблем, які мають важливе суспільно-політичне значення

постійно

відділ з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

 

15.

Забезпечити залучення представників інститутів громадянського суспільства до участі у суспільно значущих заходах державного та регіонального рівня

протягом року

відділ з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

16.

Сприяти залученню молодіжних громадських організацій та їх об’єднань до розроблення, здійснення на регіональному рівні державної молодіжної політики, програм, що стосуються молоді, та пропозицій щодо активізації діяльності цих організацій, об’єднань у здійсненні державної молодіжної політики, участі у реалізації програм, що стосуються молоді

протягом року

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

17.

Сприяти розвитку механізмів соціального партнерства між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства

протягом року

департамент економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

18.

Забезпечити залучення інститутів громадянського суспільства до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих послугах

протягом року

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування

1

2

3

4

19.

Розробити за участю громадськості проект плану заходів щодо реалізації в області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на наступний період

листопад-грудень 2020 року

відділ з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

20.

Сприяти висвітленню у засобах масової інформації заходів з реалізації в області у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства

протягом року

відділ інформаційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації

 

___________________________________________