05 березня 2019 року
останні оновлення: 28 лютого 2020 року

Публічний звіт голови Ковельської районної державної адміністрації Козака Віктора Теодосійовича про підсумки роботи за 2018 рік

У відповідності до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади», з метою належного інформування громадськості про діяльність Ковельської районної державної адміністрації підготовлено публічний звіт про проведену роботу у 2018 році.

Протягом звітного періоду робота районної державної адміністрації, як місцевого органу виконавчої влади, у співпраці з органами місцевого самоврядування, при належній взаємодії з керівниками суб’єктів господарювання, громадськими організаціями була спрямована на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, ефективне використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального захисту населення. Райдержадміністрація забезпечує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, делегованих районною радою повноважень та власних розпорядчих документів.

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИРОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. НАСЕЛЕННЯ

 

Ковельський район (до 17 січня 1940 року – Ковельський повіт) заснований 4 грудня 1939 року. Він розташований у центральній частині Волинської області і має площу 1 723 кв. км або 8,6 відсотка території області. За територією район посідає третє місце серед районів області.

Устрій району складають 93 населених пункти (2 селища міського типу і 91 село), об’єднаних в 14 територіальних громад (1 районна рада, 6 ОТГ, 7 сільських рад).

Чисельність наявного населення краю, за оцінкою, станом на 01.12.2018 року становить 40 461 осіб (3,9 відсотка від чисельності населення області). Природне скорочення населення становить 94 особи.

 

РЕФОРМА З ДЕЦЕНТРАЗІЗАЦІЇ ВЛАДИ Є ОДНІЄЮ З НАЙБІЛЬШ УСПІШНИХ РЕФОРМ У КРАЇНІ

 

З 2015 року в районі розпочато процес децентралізації і 2018 рік район прожив і працював у складі 6 ОТГ, а саме: Голобська, Велицька, Дубівська, Колодяжненська, Люблинецька, Поворська, до складу яких увійшло 23 громади (77 %, 72 населених пункти). Загалом в ОТГ проживає 31 779 жителів (80 % від загальної кількості наявного населення району). Площа усіх ОТГ складає 1356,72 кв. км або 79 % від загальної площі району.

Залишаються необ’єднаними 7 сільських рад: Білашівська, Білинська, Доротищенська, Дрозднівська, Зеленська, Любитівська, Тойкутська (21 населений пункт, 20 % населення, 21 % території району).

В умовах децентралізації влади відбувся перерозподіл фінансових ресурсів між районним бюджетом та бюджетами ОТГ. Одночасно до ОТГ були передані об’єкти соціально-культурної сфери разом з повноваженнями щодо їх управління.

Зважаючи на те, що Ковельський район один із перших включився в реформу з децентралізації влади, тому досвід щодо взаємодії, співфінінсування спільних об’єктів та вирішення проблем давався нелегко. Однак, завжди знаходилися спільні позиції щодо вирішення зазначених питань.

Керуючись п. 2 ст. 9 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» впродовж звітного періоду районна державна адміністрація забезпечувала організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад.

 

Виходячи із законодавчих повноважень районної державної адміністрації і розуміючи актуальність їх реалізації, мною та посадовими особами районної державної адміністрації послідовно і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування всіх галузей народного господарства, досягнення позитивної динаміки показників в реальному секторі економіки та наповнення місцевих бюджетів.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Промислова політика Ковельського району спрямована на збереження, підтримку і розвиток власних товаровиробників у галузях і виробництвах, що забезпечують життєві інтереси району, насамперед його економічну безпеку, а також соціальний та культурний рівень життя населення, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції та зростання обсягів виробництва.

У 2018 році основне коло промислових підприємств району формували: ТзОВ «Укрдорс», ДП «Ковельське лісове господарство», СЛАТ «Тур», ТзОВ «Євромікс», виробничий підрозділ Радошинський кар’єр філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», ВКПП «Агропромтехцентр», ПП «БУДАГРООСНАСТКА», ТзОВ «ЕКО-ТАРА», ТзОВ «Гранд Інвест Лімітед» та КП «Екокомунсервіс».

Найвагоміший внесок у промисловість району здійснюють ВКПП «Агропромтехцентр», яке реалізовує 38% від загальнорайонного обсягу промислової продукції (пиломатеріали, заготовки під європіддони) та ТзОВ «Укрдорс», яке реалізовує 20% від загальнорайонного обсягу промислової продукції (клеєний дверний брус, дверні полотна).

У звітному періоді підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 319,4 млн. грн. (на 8,7 % більше минулорічного показника). У розрахунку на одного жителя району реалізовано промислової продукції на 7917 грн. (+1025 грн. до минулого року).

Одним із свідчень сталого економічного розвитку є зростання обсягів капітальних інвестицій (власних коштів), кінцевою метою яких є розширене суспільне виробництво. Зокрема, обсяг капітальних інвестицій по району за 9 місяців 2018 року склав 142,2 млн. грн., що на 4,2 млн. грн. або на 9,7% більше показника за відповідний період попереднього року. У розрахунку на одного жителя району – 3493,3 грн. (+106,2 грн. до минулого року).

За цими показниками район займає шосте місце серед районів області.

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Міжнародне співробітництво Ковельського району (включно з органами місцевого самоврядування) з суб’єктами іноземних держав здійснюється у рамках 15 міжнародних угод. Поглиблення міжрегіонального співробітництва в гуманітарній, культурній, туристичній сферах, досвіду адміністративно – територіальної реформи  обговорено під час відповідних заходів. Протягом 2018 року в Ковельському районі відбулись такі заходи міжнародного характеру:

травень, серпень

- візити делегацій ґміни Вежбіце Хелмського повіту Люблінського воєводства Республіки Польща на святкування Дня села Скулин, Дня Колодяжненськох громади;

липень

- візит делегації Ковельського району на святкування Дня міста Кобрин Брестської області Республіки Білорусь;

серпень

- візит делегації міста Кобрин Брестської області Республіки Білорусь на святкування Дня незалежності України;

- візит делегацій ґмін Пухачув Ленчинського повіту та Мєглєв Свідницького повіту Люблінського воєводства Республіки Польща на святкування Дня Люблинецької громади;

вересень, листопад

- візит делегацій  Колодяжненської ОТГ в ґміну Вежбіце Хелмського повіту Люблінського воєводства Республіки Польща.

З метою залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу Ковельщини:

21 вересня 2018 року в м. Луцьк на Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі «Волинь-Інвест 2018» презентовано проект Індустріального парку «Ковель»;

з 03 по 10 листопада 2018 року волинськими представниками у складі української делегації під час участі у роботі Українсько-Китайського Економічного Форуму в містах Шанхай та Пекін (Китайська Народна Республіка), який проводився у рамках Міжнародної виставки «China International Import Expo», здійснено презентацію інвестиційної пропозиції – проекту Індустріального парку «Ковель».

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 

Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціальноекономічного розвитку району. Малий та середній бізнес, як самостійний елемент ринкової економіки, робить вагомий внесок у збільшення обсягів  виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню.

В районі зареєстровано: 575 юридичних осіб (в 2017 році – 572), з них до суб’єктів малого бізнесу належить 225 юридичних осіб (на рівні минулого року) та 1034 громадян – суб’єктів господарської діяльності (в 2017 році – 1031). Ними за звітний період сплачено податків і зборів до бюджетів всіх рівнів більше 54,4 млн. грн., що на 47,1 тис. грн. більше 2017 року.

Регуляторними органами забезпечується перегляд регуляторних актів на підставі відстеження результативності їх дій відповідно до затверджених Планів-графіків. За звітний період проведено одне періодичне та два повторних відстеження результативності регуляторних актів.

З метою забезпечення вільного доступу підприємців, їх громадських об’єднань до інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань регуляторної діяльності та поліпшення бізнес-середовища на веб-сайті райдержадміністрації створено розділ з питань регуляторної діяльності, адміністративних послуг, який постійно оновлюються.

 

ТОРГІВЛЯ

 

Важливими складовими внутрішнього ринку, що відіграють значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах є торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення.

Відбувалося осучаснення підприємств торгівлі. Станом на початок цього року мережа: підприємств роздрібної торгівлі становила 183 одиниці,  підприємств сфери послуг - 12 одиниць, ресторанного господарства - 19 одиниць.

Роздрібний товарооборот підприємств торгівлі у січні-вересні 2018 року становив 79,2 млн. грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Ковельщина – один з найбільш потужних агропромислових районів Волинської області, яка представлена 22-ма агропідприємствами, 63-ма фермерськими господарствами та 12-тьма тисячами особистих селянських господарств. Аграрії району, працюючи прозоро, наповнюють місцеві бюджети, розвивають навколишні сільські території, дають нове життя землям, на яких господарюють, створюють нові робочі місця.

 

Рослинництво

 

У 2018 році аграрні підприємства зібрали 60,8 тис. тонн зерна, що на 14,2% більше, ніж у 2017 році, 11,0 тис.т ріпаку і кользи (на 17,8% менше), 10,5 тис.т соняшнику (у 1,7 раза більше), 8,7 тис.т буряку цукрового фабричного (на 24,5% менше), 6,1 тис.т сої (у 1,3 раза більше).
За обсягами виробництва соняшнику район посідав друге, культур зернових, ріпаку і кользи – шосте, сої та буряку цукрового фабричного – сьоме місце серед агроформувань області. 

Під врожай 2019 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно 14,2 тис. га озимих культур (104,8 % до минулого року), з них: 6,3 тис. га озимої пшениці (95,3%), 0,8 тис. га озимого жита (63%), 0,9 тис. га озимого тритікале (103,9%), 0,2 тис. га озимого ячменю (26,8%), 5,7 тис. га озимого ріпаку (147,9%) та 0,3 га озимих на зелений корм.

 

Тваринництво

 

У 2018 році забезпечено позитивні тенденції розвитку у галузі тваринництва, зокрема, в молочному скотарстві по виробництву молока.

Станом на 01 січня 2019 року у сільськогосподарських підприємствах району налічується: 5 236 голів ВРХ, в тому числі 2060 корів, 14 461 голів свиней. За чисельністю великої рогатої худоби та свиней в агроформуваннях район займає відповідно четверте і друге місце в області.

За січень-грудень 2018 року в підприємствах району виробництво м’яса складає 31846 центнерів, в тому числі: 4949 центнерів яловичини та 26897 центнерів свинини. Реалізували на забій 22178 центнерів сільськогосподарських тварин у живій масі, в тому числі: великої рогатої худоби – 2887 центнерів (п’ята позиція в області), свиней – 19291 центнер (четверта позиція в області). Відношення реалізації м’яса до обсягу виробництва становить 69,6%.

         За 12 місяців 2018 року валовий надій молока склав 4 8665 центнерів, що на 26% більше до відповідного періоду минулого року. Середній надій молока по сільськогосподарським підприємствам на 1 корову за звітний період – 5705 центнерів (ріст 74 %).

 

Фінансова підтримка на розвиток сільського господарства району

 

У 2018 році фінансова підтримка на розвиток сільського господарства району здійснювалась з державного, обласного, районного, селищних та сільських (ОТГ) бюджетів.

Загальна сума підтримки галузі агромислового комплексу Ковельського району у 2018 році з бюджетів різних рівнів складає – 7 млн. 689 тис.49 грн.

Державний бюджет – 7 млн. 261 тис. 784 грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»:

11-ти господарствам району виплачено дотацію за утримання корів на загальну суму 2 млн. 867 тис. 780 грн. (з розрахунку – 1500 грн. /1 гол.);

3-ом - на часткове відшкодування вартості племінних тварин (генетичних ресурсів) виплачено 2 млн. 508 тис. 97 грн.;

347 власників ОСГ отримали дотацію за молодняк на загальну суму 502 тис. 500 грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №86 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»     7-ми господарствам відшкодовано 25% вартості (без ПДВ) придбаної техніки та обладнання на загальну суму 572 тис. 110 грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 року №911 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» 31 фермерське господарство району отримало державну субсидію на загальну суму 811 тис. 297 грн.:

4-ом новоствореним (2016-2018 роки) фермерським господарствам виділена бюджетна субсидія на загальну суму – 162 тис. грн. (з розрахунку 3 тис. грн. на 1 га земель, але не більше 60 тис. грн. на одне ФГ);

27-ми фермерським господарствам виділена одноразова безповоротна бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь на загальну суму – 649 тис. 297 грн. (з розрахунку 5,5 прожиткового мінімуму – 9691 грн. на 1 члена ФГ, але не більше 30 тис. грн. на фермерське господарство).

Обласний бюджет – 97 тис. 50 грн.

Згідно Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки забезпечено співфінансування на дотацію власникам ОСГ, які утримують три і більше корів та дотацію за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримуються в цьому господарстві до 2-х річного віку.

Районний бюджет – 114 тис. 50 грн.

На фінансування Комплексної програми розвитку галузі АПК в Ковельському районі на 2016-2020 роки, було виділено:

- на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів, використано 21,9 тис. грн. (39 господарів отримали кошти з розрахунку 150 грн./1 гол.);

- на виплату дотації за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримуються в цьому господарстві до 2-х річного віку, використано 11 тис. грн. (11 власників отримали кошти з розрахунку 1 тис. грн./1гол.);

- на виплату дотації пасічникам за утримання бджолосімей, використано 19,15 тис. грн. за утримання 383 бджолосімей (з розрахунку 50 грн./1 бджолосім’ю);

- на часткове відшкодування витрат за придбання основних засобів виробництва в тому числі ВРХ для власників ОСГ використано 32 тис. грн. (16 власників з розрахунку 2 тис. грн./1 придбану голову);

- на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць у ОСГ використано 30 тис. грн. Осімінено 200 голів ВРХ. (розрахунок проводиться – 100 грн./гол. власнику ОСГ та 50 грн./гол. ДП «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві» за надані послуги.

Бюджети ОТГ – 216 тис. 165 грн.

Підтримка галузі АПК в об’єднаних територіальних громадах здійснювалась за такими напрямками:

у Колодяжненській ОТГ – 9,25 тис. грн.:

- 3,75 тис. грн. – на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів;

- 5,5 тис. грн. – на виплату дотації пасічникам за утримання бджолосімей;

у Голобській ОТГ – 54,48 тис. грн.:

- 10,95 тис. грн. – на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів, з них використано 10,2 тис. грн.;

- 14,13 тис. грн. – на виплату дотації пасічникам за утримання бджолосімей, всі кошти освоєні;

- 29,4 тис. грн. – на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць у ОСГ;

у Велицькій ОТГ – 75,66 тис. грн.:

- 33,15 тис. грн. – на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів;

- 12,21 тис. грн. – на виплату дотації пасічникам за утримання бджолосімей;

- 30,3 тис. грн. – на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць у ОСГ;

у Люблинецькій ОТГ – 16,4 тис. грн.:

- 9 тис. грн. – на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів;

- 7,4 тис. грн. – на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць у ОСГ;

у Поворській ОТГ – 31,4 тис. грн.:

- 3 тис. грн. – на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів;

- 6,85 тис. грн. – на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць у ОСГ;

- 21,55 тис. грн. – на виплату дотації пасічникам за утримання бджолосімей;

у Дубівській ОТГ – 28,975 тис. грн.:

- 3,3 тис. грн. – на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів;

- 8,025 тис. грн. – на виплату дотації пасічникам за одну бджолосім'ю;

- 1 тис. грн. – на виплату дотації за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримуються в цьому господарстві до 2-х річного віку;

- 16,65 тис. грн. – на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць у ОСГ.

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Споконвічна українська традиція – бережливе, розсудливе, господарське ставлення до землі. Володіння землею – це фундаментальне право, яке забезпечує раціональне її використання та наповнення бюджетів.

Для забезпечення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення упродовж 2018 року діяла робоча група з розгляду земельних питань. Проведено 8 засідань цієї групи де розглянуто 15 звернень.

Проводилася робота щодо надання земельних ділянок невитребуваних часток (паїв) в оренду сільськогосподарським товариствам та фермерським господарствам. Орендна плата встановлена у розмірі від 3 до 8% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Протягом 2018 року укладено 13 договорів оренди землі сільськогосподарського призначення (невитребувані земельні частки (паї)) на загальну площу 710 га. Додатково до місцевих бюджетів очікується отримати орендної плати близько 500 тис. грн. на рік.

У 2018 році на земельних торгах продано 4 права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 80,8 га на суму 143,3 тис. грн., з них:

по Голобській селищній раді – 1 земельна ділянка площею 13,2 га, на суму 20,9 тис. грн.;

по Поворській сільській раді – 3 земельні ділянки загальною площею 67,6 га, на суму 122,4 тис. грн.

Інформація щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продати на земельних торгах розміщувалась на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони» та на сайті Головного управління Держгеокадастру  у Волинській області.

Постійно оновлюється інформація про вільні земельні ділянки та об’єкти виробничого призначення, що пропонуються потенційним інвесторам. Вся інформація розміщена на WEB-сайті райдержадміністрації та надіслана в облдержадміністрацію для висвітлення в презентаційному довіднику «Волинь. Інвестиційні пропозиції».

Завершився розпочатий Кабінетом Міністрів України у лютому звітного року процес передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, які були утворені до 2018 року. На сьогодні 6 - ти ОТГ району передано землі сільськогосподарського призначення державної форми власності загальною площею – 11373,4 га:

Дубівська сільська ОТГ – 928,23 га;

Колодяжненська сільська ОТГ – 1917,67 га;

Поворська сільська ОТГ – 1956,65 га;

Голобська селищна ОТГ – 3898,13 га;

Велицька сільська ОТГ – 2339,28 га;

Люблинецька селищна ОТГ – 335,44 га.

Передача сільськогосподарських земель державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад дозволить удосконалити механізм управління у сфері земельних відносин, чітко і прозоро формувати дохідну частину місцевих бюджетів в частині плати за землю.

З 1 січня 2019 року органам місцевого самоврядування суттєво розширено повноваження у галузі земельних відносин - надано додатковий земельний ресурс у розпорядження.

Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної ради можуть передаватись в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 

Селищні сільські ради розглядають заяви  власників  земельних  часток  (паїв)  щодо виділення їм в натурі (на місцевості) земельних ділянок та приймають рішення  щодо  виділення  земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

Протягом 2018 року у Ковельському районі впроваджено 5 комплексних енергозберігаючих заходів на 19-ти об’єктах загальною вартістю 35 млн. 78 тис. грн., що на 9,35 млн. грн. 36% більше, ніж у 2017 році. За рахунок впровадження заходів планується досягти економії паливно-енергетичних ресурсів в кількості 384,2 тонн умовного палива загальною вартістю 3,5 млн. грн. Енергозберігаючі заходи впроваджувались в бюджетній сфері, галузях промисловості та сільського господарства.

В 12-ти закладах бюджетної сфери впроваджено 2 комплексні енергозберігаючі заходи із поліпшення теплозахисних властивостей будівель та заміни трубопроводів теплових мереж на попередньо-ізольовані загальною вартістю 9,98 млн. грн. Було здійснено утеплення фасадів будівель дошкільних навчальних закладів в смт Люблинець та с. Поворськ, замінено віконні блоки на енергозберігаючі в школах сіл Старі Кошари, Тойкут, Озерне, Поповичі, Бруховичі та адміністративному приміщенні Доротищенської сільської ради, замінено шатрові покрівлі з утепленням перекриття в школах сіл Козлиничі, Підріжжя та селищі Люблинець, проведено капітальний ремонт тепломережі в школі села Дубове. За рахунок впроваджених заходів планується досягти економію паливно-енергетичних ресурсів в кількості 247,2 тонн умовного палива загальною вартістю понад 1,2 млн. грн.

В галузі промисловості на двох підприємствах впроваджено 2 комплексні енергозберігаючі заходи на загальну суму 698 тис. грн. Зокрема, у СЛАТ «ТУР» проведено заміну деревообробного обладнання на енергозберігаючий верстат та у ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» замінено лампи розжарювання та ліхтарі вуличного освітлення на світлодіодні лампи та прожектори. За рахунок впроваджених заходів планується досягти економії паливно-енергетичних ресурсів в кількості 34,1 тонн умовного палива в рік, загальною вартістю понад 169 тис. грн.

У галузі сільського господарства 5-ма господарствами здійснено 1 комплексний енергозберігаючий захід з модернізації та оптимізації роботи обладнання, впровадження прогресивного парку ґрунтообробних машин та технологій загальною вартістю 24,4 млн. грн. Зокрема, СТзОВ «Зоря» придбало зерносушильну установку на соломі, що дасть змогу використовувати альтернативні види палива при сушінні зернових культур та 2 нові трактори, СТзОВ ім. Лесі Українки придбало зернозбиральний комбайн та оприскувач самохідний, СТзОВ «Дружба» придбало 2 ефективні ґрунтообробні агрегати, СТзОВ «Облапське» придбало зернозбиральний комбайн та ТзОВ «В. Прометей» 1 ґрунтообробний агрегат. За рахунок впровадженого заходу планується досягти економію паливно-енергетичних ресурсів в кількості 102,879 тонн умовного палива, загальною вартістю понад 2 млн. грн.

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

 

Усіма споживачами району у 2018 році використано 153,356 млн. кВт-год. електроенергії (на 5,321 млн. кВт-год. більше, ніж у відповідному періоді минулого року) на суму 278,866 млн. грн., проплачено – 276,740 млн. грн. Рівень оплати станом на 01.01.2019 року складає 99,2%. Сума загального боргу споживачів перед Ковельською філією ПАТ «Волиньобленерго», враховуючи борг попередніх років, збільшилась на 2,126 млн. грн. або на 18,8% в порівнянні з показником на початок року та становить 15,360 млн. грн.

         В 2018 році всіма споживачами району спожито 8,6 млн. кубометрів природного газу (на 7,5% менше, ніж у 2017 році) на суму 64 млн. 888 тис. грн., оплачено – 72 млн. 110 тис. грн. Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.01.2019 року складає 111,1%. Пільги і субсидії профінансовані відповідно на 113,1 та 152,7%. Сума загального боргу перед ТОВ «Волиньгаз збут» та ПАТ «Волиньгаз», враховуючи заборгованість минулих років, становить 13 млн. 922 тис. грн. (скоротилась в порівнянні з 2017 роком на 7 млн. 356 тис. грн.).

 

БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ

(ДФРР, субвенція з держбюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенція з держбюджету на формування інфраструктури ОТГ, місцеві бюджети)

 

В 2018 році залучено 5 млн. 945 тис. грн. коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) (на умовах співфінансування з місцевих бюджетів – 814,3 тис. грн.) для реалізації двох інвестиційних проектів:

- Реконструкція НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ДНЗ с. Вербка Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні (І черга) (кошторисна вартість об’єкта – 56 млн. 116 тис. грн.). У 2018 році освоєно 4,5 млн. грн. коштів ДФРР та 512,3 тис. грн. коштів місцевих бюджетів.

- Реконструкція (влаштування спортивних майданчиків, бігової доріжки) стадіону «Дружба» в смт Голоби (кошторисна вартість об’єкта – 3 млн. 213 тис. грн.). Освоєно 1 млн. 445 тис. грн. коштів ДФРР та 302 тис. грн. коштів місцевих бюджетів.

У 2018 році з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділено 5 млн. 528 тис. грн. коштів субвенції на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (в 2018 році – 72,3 тис. грн.). Кошти спрямовані на реалізацію 11 проектів, а саме: 

- реконструкцію (тепломодернізацію огороджуючих конструкцій) в закладах освіти сіл: Тойкут, Озерне, Уховецьк, Поповичі, Бруховичі, Підріжжя, Облапи та НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія» смт Голоби;

- капітальний ремонт шатрової покрівлі школи в с. Козлиничі;

- будівництво дитячих майданчиків в селах Пісочне та Дубове.

У 2018 році повністю завершені будівельні роботи по школах сіл Тойкут, Озерне, Поповичі, Бруховичі та Козлиничі. По решті об’єктах – будуть завершені у І півріччі 2019 року.

В об’єднаних територіальних громадах реалізовано 24 інвестиційні проекти із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ, на що залучено 13 млн. 912 тис. грн. з державного бюджету та 378 тис. грн. з місцевих бюджетів.

В Голобській селищній раді реалізовано 9 інвестиційних проектів, на які залучено у 2018 році 2 млн. 964 тис. грн. коштів інфраструктурної субвенції та 8 тис. грн. коштів селищного бюджету. За рахунок цих коштів зроблено:

- капітальні ремонти 4 вулиць: Мартинюка та Грушевського в смт Голоби, Зоряної в с. Старий Мосир, Перемоги в с. Поповичі;

- капітальний ремонт вуличного освітлення в селах Старий Мосир (по вул. Інтернаціональна, Садова і Центральна) та Діброва (вул. Зелена);

- збудовано дитячі майданчики в селах Радошин та Вівчицьк;

придбано мотокоси (2 шт.) для комунального підприємства «Наше селище».

В Люблинецькій селищній раді реалізовано 2 інвестиційних проекти, на які залучено 1 млн. 172 тис. грн. коштів інфраструктурної субвенції та 3,5 тис. грн. із селищного бюджету. За рахунок цих коштів:

- завершено капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ «Калинонька» в смт Люблинець;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проект, що буде реалізовуватись у 2019 році.

У Велицькій сільській раді реалізовано 3 інвестиційних проекти, на які залучено 2 млн. 263 тис. грн. коштів субвенції з державного бюджету та 11,3 тис. грн. коштів сільського бюджету. За рахунок цих коштів зроблено:

- капітальний ремонт шатрової покрівлі школи в с. Підріжжя;

- капітальний ремонт вулиці Центральної в с. Арсеновичі;

- реконструкцію вуличного освітлення по вул. Світанковій в с. Кашівка.

У Дубівській сільській раді реалізовані 2 інвестиційні проекти, на які залучено 1 млн. 697 тис. грн. коштів інфраструктурної субвенції та 304,8 тис. грн. із сільського бюджету. За рахунок цих коштів:

- зроблено капітальний ремонт школи в с. Бахів;

- завершено розпочатий у 2017 році капітальний ремонт адмінбудівлі сільської ради в с. Дубове.

У Поворській сільській раді реалізовано 4 інвестиційних проекти, на які залучено 2 млн. 881 тис. грн. коштів інфраструктурної субвенції та 11,4 тис. грн. із сільського бюджету. За рахунок цих коштів зроблено:

- капітальний ремонт шатрової покрівлі школи в с. Козлиничі (проект також фінансувався за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій);

- утеплення фасаду дошкільного навчального закладу в с. Поворськ;

- капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Поворськ;

- заміну віконних блоків на енергозберігаючі в адмінбудівлі в с. Поворськ.

У Колодяжненській сільській раді реалізовано 4 інвестиційних проекти, на які залучено 2 млн. 935 тис. грн. коштів інфраструктурної субвенції та 39 тис. грн. коштів сільського бюджету. За рахунок цих коштів зроблено:

- капітальний ремонт санвузлів та системи вентиляції спортзалу школи в с. Скулин;

- капітальний ремонт окремих приміщень школи в с. Уховецьк;

- капітальні ремонти вулиць Сонячної в с. Скулин та Польової в с. Колодяжне.

В рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» реалізовано 1 інвестиційний проект, в результаті якого збудовано спортивний майданчик для міні-футболу в ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст.». Із державного бюджету залучено 749,5 тис. грн., місцевих бюджетів – 738,5 тис. грн.

За рахунок коштів місцевих бюджетів реалізовувались 7 проектів, по яких освоєно 1 млн.780 тис. грн. – коштів обласного бюджету, 633,5 тис. грн. – районного бюджету та 957,3 тис. грн. – сільських бюджетів. Кошти спрямовані на:

- реконструкцію шатрової покрівлі школи в смт Люблинець, розпочату в 2017 році. На цей об’єкт в 2018 році залучено 620,9 тис. грн. з обласного бюджету;

- будівництво дитячого майданчика в с. Озерне (із обласного бюджету залучено 100 тис. грн.);

- капітальний ремонт санвузлів школи в с. Козлиничі (із обласного бюджету залучено 591,3 тис. грн.);

- реконструкцію вуличного освітлення в с. Кашівка (із обласного бюджету залучено 169,1 тис. грн.);

- капітальний ремонт каналізаційної мережі в с. Вербка (залучено 298,8 тис. грн. із обласного бюджету та 303,7 тис. грн. – із сільського бюджету);

- капітальний ремонт тепломережі школи в с. Дубове (із сільського бюджету виділено 601 тис. грн.);

- розпочато капітальний ремонт нежитлового приміщення (гімнастичного залу) в с. Доротище (перехідний об’єкт). Із районного бюджету залучено 633,5 тис. грн., сільського бюджету – 50 тис. грн.

Таким чином, для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів соціальної інфраструктури на території Ковельського району, у 2018 році залучено 31 млн. 509 тис. грн., з них:

- 5 млн. 945 тис. грн. – кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР);

- 5 млн. 528 тис. грн. – кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

- 13 млн. 912 тис. грн. – кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ;

- 749,5 тис. грн. – кошти державного бюджету по програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»;

- 5 млн. 374 тис. грн. – кошти обласного та місцевих бюджетів (враховуючи співфінансування).

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

 

З метою забезпечення безперебійного транспортного сполучення на території Ковельського району щороку значна увага приділяється утриманню та ремонту доріг.

Обсяг виконаних робіт на мережі доріг загального користування по Ковельському районі у 2018 році становить 33 млн. 949 тис. грн. (в 2,1 рази більше, ніж у 2017 році), з них по дорогах державного значення9 млн. 644 тис. грн., по дорогах місцевого значення24 млн. 305 тис. грн. Роботи здійснювались за рахунок коштів Державного дорожнього фонду (32,5 млн. грн.) та місцевих бюджетів (1,5 млн. грн.).

Відповідно до переліку об’єктів по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню доріг місцевого значення, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.03.2018 року №148 (зі змінами), в межах виділених коштів відремонтовано найбільш проблемні ділянки доріг загального користування місцевого значення, а саме зроблено:

- капітальний ремонт під’їзної дороги до села Волошки,

- поточні середні ремонти: частини центральної дороги в межах села Козлиничі, під’їзної дороги до села Старий Мосир, окремих ділянок дороги між селами Новий Мосир і Майдан, в межах села Майдан, дороги між селами Жмудче та Велицьк.

Також зроблено значний обсяг робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання окремих ділянок доріг державного та місцевого значення, що передбачають зимове утримання доріг (очищення від снігу, посипання протиожеледними матеріалами, виготовлення, встановлення та демонтаж снігозатримуючих щитів тощо), роботи з ліквідації пошкоджень, руйнувань, деформацій покриття проїзної частини окремих ділянок доріг, ліквідацію незначних руйнувань земляного полотна, догляд за водовідвідними спорудами, утримання та приведення в належний стан автобусних зупинок, організацію та безпеку дорожнього руху, прибирання проїзної частини та смуги відводу доріг, ліквідацію чагарникової парості та ін. Зроблено ямковий ремонт окремих ділянок доріг: в межах сіл Поворськ, Облапи, Воля Любитівська, Дроздні, Кашівка, під’їзних доріг до сіл Гулівка, Колодниця, Партизанське та смт Люблинець, між населеними пунктами Люблинець – Калинівка, Велицьк – Кухарі, Уховецьк – Кричевичі Ковель – Білин – Скулин, Будище – Колодяжне, Мар’янівка – Радошин, Радошин – Байківці, Голоби – Жмудче.

Відновлено дорогу «старий шлях» між селами  Любитів та Колодяжне.

 

ТРАНСПОРТ

 

Суб’єкти господарювання району (на договірних умовах) залучаються до надання послуг з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах. З 2006 року замовником перевезень на приміських маршрутах є Волинська обласна державна адміністрація. Найвагомішою часткою є діяльність підприємців-перевізників.

В районі діє 48 приміських автобусних маршрутів. Щоденно приміськими автобусними маршрутами загального користування здійснюється 375 оборотних рейсів. Транспортним сполученням охоплено 90 населених пунктів району з 93 (96,9%). У зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету договори про пільгове перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування не укладались.

В межах наданих повноважень, Ковельською райдержадміністрацією замовнику перевезень – департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації (з листопада 2018 року - управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації) постійно подаються пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі перевезень пасажирів у межах району, надсилаються звернення депутатів, жителів району щодо транспортного обслуговування.

Райдержадміністрацією в 2018 році розглянуто та надіслано замовнику перевезень для вирішення клопотання про налагодження належного транспортного сполучення за маршрутами: Ковель-Білин-Колодниця, Ковель-Гішин-Доротище, Ковель-Вербка, Ковель-Перковичі (вечірній рейс). Також за результатами конкурсів, проведених в 2018 році, визначено нові перевізники на приміських маршрутах Ковель-Кухарі, Ковель-Борщівка, Ковель- Мирин (ч/з Мельницю).

Впродовж 2018 року автотранспортними підприємствами району перевезено вантажів 45,6 тис. тонн, що на 26% більше від обсягів відповідного періоду 2017 року. Вантажооборот зріс на 31,8% і становить 75,8 млн. т/км.

Відкритий у серпні 2018 року в смт Голоби Пункт видачі дозволів дасть можливість забезпечити належну доступність адміністративних послуг по отриманню дозвільних документів на міжнародні перевезення та залучити додатковий фінансовий ресурс у бюджет громади.

 

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА

 

         У звітному періоді сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації видано:

         будівельних паспортів забудови земельної ділянки – 139;

         містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок – 15, з них:

         4  – громадської забудови;

         9  – промислової забудови;

         2  – житлової забудови;

         попередніх погоджень можливого місця розміщення тимчасової споруди та паспортів прив’язки тимчасової споруди для провадження  підприємницькою  діяльністю – 4;

         висновків до землевпорядної документації – 184.

 

«ВЛАСНИЙ ДІМ»

 

На території району діє районна цільова Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», (термін дії Програми продовжено до 2020 року).

У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального житла та купівлю житла сім’ям, як не мають власного житла.

         Протягом 2018 року проведено 3 засідання комісії з питань вивчення умов надання та підтвердження права на отримання кредиту по програмі «Власний дім», членами комісії проведено обстеження всіх заявників.

Всього в списки громадян-жителів сіл району, які потребують отримання кредиту, включено 4 забудовники району на загальну суму 195,0 тис.грн. (кошти, повернуті позичальниками), з них: 3 чол. проживають на території Білинської сільської ради та 1 чол. – на території Тойкутської.

За цільовим призначенням 2-ом забудовникам району виділено кредит на будівництво житла, 2-ом – на реконструкцію та ремонт житла.

         В числі забудовників для отримання кредиту на ремонт житла 1 сім’я учасника АТО, яка проживає в селі Воля Тойкутської сільської ради.

 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 

Пріоритетним питанням в роботі районної державної адміністрації є  надання якісних адміністративних послуг.

У лютому 2018 року підписано меморандум про співпрацю між Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області та Ковельською районною державною адміністрацією у сфері надання адміністративних послуг.

У грудні 2018 року підписано меморандум про співпрацю щодо організації надання адміністративних послуг між райдержадміністрацією та Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану буде здійснюватися через ЦНАП після впровадження доопрацьованого програмного забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян в промислову експлуатацію.

В Центрі надання адміністративних послуг постійно працюють представники 5-ти суб’єктів надання адміністративних послуг (2017 рік – 6):

відділу державної реєстрації райдержадміністрації;

Ковельського районного відділу управління Державної міграційної служби України у Волинській області;

Ковельського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області;          Колодяжненської та Дубівської сільських рад ОТГ.

Центр надання адміністративних послуг Ковельської районної державної адміністрації надає 116 адміністративних послуг (у 2017 році – 117), які включають:

36 послуг районної державної адміністрації (сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації – 6, управління соціального захисту населення райдержадміністрації – 7, відділ державної реєстрації райдержадміністрації – 23);

10 – Міськрайонного управління у Ковельському районі та м.Ковель Головного управління Держгеокадастру у Волинської області;

1 – Ковельського районного відділу управління Державної міграційної служби України у Волинській області;

7 – Ковельського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області;

4 – Зеленської сільської ради;

54 – інших територіальних органів виконавчої влади;

4 – документи дозвільного характеру.

У звітному періоді Центром надання адміністративних послуг суб’єктам звернень надано 13 393 адміністративні послуги (у 2017 році – 10 818).

Центром надання адміністративних послуг Голобської селищної ради суб’єктам звернень надано 8 452 адміністративні послуги (у 2017 році – 6 955).

 «U-LEAD з Європою» щодо створення центрів надання Згідно договору про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг населенню Колодяжненська та Дубівська сільські ради у березні 2018 року подали заявку на участь у першому раунді Фази впровадження Програми адміністративних послуг у даних територіальних громадах.

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

 

Протягом 2018 року до відділу державної реєстрації райдержадміністрації надійшло 2 636 заяв щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, подано 468 заяв для вчинення реєстраційних дій щодо фізичних осіб-підприємців та 433 заяви для проведення реєстраціїних дій щодо юридичних осіб. Прийнято та надіслано до Головного управління юстиції у Волинській області документи щодо державної реєстрації 9-ти громадських об’єднань.

За вчинення відповідних реєстраційних дій до районного бюджету сплачено адміністративного збору на суму 380 788 грн.

 

БЮДЖЕТ

 

До загального фонду місцевих бюджетів Ковельського району (з урахуванням об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) у 2018 році надійшло власних доходів у сумі 93422,0 тис. грн., що становить 109 % до річних бюджетних призначень з урахуванням змін. Понад планові показники отримано 7715,9 тис. грн.

         З державного бюджету отримано запланований обсяг дотацій (базова і додаткова) у сумі 44549,9 тис. грн.

До зведеного бюджету району (без ОТГ) надійшло власних доходів – 20116,1 тис. грн., що становить 112,4 % до планових показників з урахуванням змін, понад план отримано 2218,2 тис. грн. Забезпечено виконання усіх бюджетів місцевого самоврядування. Районний бюджет виконано на 103,8 %, перевиконання становить 292,2 тис. грн.

Порівняно з минулим роком у співставній базі, доходи загального фонду місцевих бюджетів району (враховуючи ОТГ) зросли на 133,7 % або на 23549,9 тис.грн.

Ріст доходів зведеного бюджету району (без ОТГ) становить 152,3 %, власні доходи зросли на 6905,4 тис. грн. Приріст основних джерел надходжень до місцевих бюджетів – податку та збору на доходи фізичних осіб, забезпечено на 139,8 % (+2135,7 тис. грн.), податку на майно – на 152,3 % (+1021,6 тис. грн.), акцизного податку – на 120,3 % (+467,8 тис. грн.), єдиного податку – на 186,2 % (+2456,8 тис. грн.).

За видатками загального фонду місцеві бюджети району (враховуючи ОТГ), (без міжбюджетних трансфертів) виконані на 96 %, зокрема при уточненому плані на рік в сумі 388459,1 тис. грн.., виконання склало 372911,8 тис. грн.

За видатками зведений бюджет району (без ОТГ), (без міжбюджетних трансфертів) виконаний на 97,6 %, зокрема при уточненому плані на рік в сумі 210195,8 тис. грн., виконання склало 205222,4 тис.грн.

Рівень фінансування установ та закладів соціально-культурної сфери району із загального фонду (з урахуванням змін) (враховуючи ОТГ) складає 96,5 %. Із загального фонду бюджету на соціально-культурну сферу району передбачено 343496,8 тис. грн., використано 331515,1 тис. грн., що становить 88,9 % усіх видатків, в тому числі, по галузі:

«Соціальний захист» – 158779,3 тис. грн. (42,6 %);

«Освіта» – 159174,6 тис. грн. (42,7 %);

«Культура і мистецтво» – 12004,3 тис. грн. (3,2 %);

«Фізична культура і спорт» – 1556,9 тис. грн. (0,4 %).

На інші програми району передбачено із загального фонду (з урахуванням змін, враховуючи ОТГ) 44962,3 тис. грн., використано 41396,7 тис. грн., що становить 11,1 % усіх видатків, в тому числі на:

«Органи місцевого самоврядування» – 31088,2 тис. грн.(8,3 %);

«Житлово-комунальне господарство» – 3719,2 тис. грн.(1%);

«Дорожнє господарство» – 3032,3 тис. грн.(0,8%);

«Інші видатки» – 3557,0 тис.грн. (1%).

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів у 2018 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

За минулий рік із загального фонду місцевих бюджетів району використано:

на заробітну плату з нарахуваннями – 181369,1 тис.грн.(48,6 %);

на виплати соціального спрямування – 152323,6 тис.грн. (40,8 %);

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –11110,4 тис.грн. (3,0%);   продукти харчування – 2732,6 тис.грн. (0,7%);

місцеві програми – 2606,7 тис.грн. (0,7%);

інші видатки – 22769,4 тис.грн. (6,2%).

         Крім того, по спеціальному фонду місцевих бюджетах району (враховуючи ОТГ) на капітальні видатки (видатки розвитку) використано кошти в сумі 30486,9 тис. грн.

 

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ РАЙОНУ

 

         В 2018 році відбулося 8 засідань постійно діючої конкурсної комісії по визначенню переможця на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

         За результатами розгляду головою райдержадміністрації прийняті відповідні розпорядження та передано в оренду, з укладенням договорів оренди наступні об’єкти:

         - робочий кабінет за адресою м.Ковель, вул. Незалежності,73 та робочі кабінети, гаражні приміщення за адресою м. Ковель, вул. Грушевського, 14 (розпорядження голови райдержадміністрації від 22 лютого 2018 року №48 «Про надання в оренду приміщень, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району», від 12.06.2018 року №185, від 04.092018 року №260, від 14.11.2018 року №355).

З метою належного обліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району сформовано Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (далі – Перелік об’єктів), який затверджений рішенням районної ради від 06.04.2012 року №16/3.

         У звітному році згідно прийнятих рішень районної ради внесено наступні зміни до Переліку об’єктів. Доповнено Перелік рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району – шкільний автобус «Богдан» (балансоутримувач відділ освіти райдержадміністрації) (рішення районної ради від 22.02.2018 року № 19/28).

         В зв’язку з об’єднанням територіальних громад передано безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ району:

- цілісний майновий комплекс Позаміський заклад оздоровлення і відпочинку «Оберіг» у комунальну власність Колодяжненської сільської ради (рішення районної ради від 13.12.2018 року №23/36);

- рухоме на нерухоме майно закладів охорони здоровя Ковельського МТМО у комунальну власність Люблинецької, Голобської селищних рад, Колодяжненської, Велицької, Поворської, Дубіської сільських рад (рішення районної ради від 24.05.2018 року №20/12);

- майно відділу освіти райдержадміністрації (шкільний автобус «Богдан») у комунальну власність Дубівської сільської ради (рішення районної ради від 22.02.2018 року № 19/29).  

         Прийнято безоплатно до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району:

- з комунальної власності територіальної громади м. Ковеля частину приміщення за адресою м. Ковель, вул. С.Бандери, 7 (рішення районної ради від 22.02.2018 року №19/31);

- з комунальної власності Доротищенської сільської ради трьохфазний лічильник (баланслутримувач відділ освіти).

         Передано в оперативне управління (робочі кабінети) та визначено балансоутримувачами об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району структурні підрозділи Ковельської райдержадміністрації (відділ освіти, відділ культури, управління регіонального розвитку райдержадміністраці, районна рада, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ковельської райдержадміністрації) (рішення районної ради від 22.02.2018 року №19/36).

         Припинено право постійного користування частиною приміщення вул. Мечнікова, 2 (Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ковельської райдержадміністрації) та передано  в оперативне управління комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Колодяженської сільської ради (рішення районної ради від 24.05.2018 року №20/14).

З метою ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та відповідно до рішень постійно діючої конкурсної комісії по визначенню переможця на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району в 2018 році суб’єктам господарювання здано в оренду 757,9 кв.м майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, в тому числі:

- відділом освіти райдержадміністрації – 20,0 кв.м;

- відділом культурирайдержадміністрації – 213,15кв.м;

- управлінням регіонального розвитку райдержадміністрації – 376,7 кв.м;

- районною державною адміністрацією – 148,0 кв.м.

         За 2018 рік доходи від оренди приміщень становили 190,6 тис. грн.         Заборгованість по сплаті орендної плати відсутня. Кошти від орендної плати використані балансоутримувачами на господарські потреби. Інформація про доходи від оренди приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ району щоквартально надається Ковельській районній раді.

         Станом на 01.01.2019 року майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, яке не використовується та пропонується для продажу відсутнє.

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Соціальний захист населення району

 

         Пріоритетним напрямком соціальної політики держави залишається всебічна підтримка найбільш соціально вразливих верств населення: це діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, діти сироти та позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені сім’ї з дітьми, ветерани війни, люди похилого віку, престарілі,  мобілізовані та демобілізовані учасники антитерористичної операції та члени їх сімей.

         На виконання всіх програм соціального захисту населення протягом 2018 року призначено по всіх видах державних допомог, субсидіях, пільгах та компенсаціях коштів на суму 136 887 150,89 грн.

Профінансовано протягом року 155 922 527,57 грн. (в т.ч. за 2017 рік – 23 723 404,50 грн.).

         Заборгованість станом на 01.01.2019 року становить 4 688 027,76 грн., в т.ч.: пільги на житлово-комунальні послуги – 28 195 ,76 грн., пільги на тверде паливо – 13 389,61 грн., субсидія на оплату житлово-комунальних послуг – 4 609 999,47 грн., субсидія на тверде паливо та скраплений газ – 30 417,48 грн., соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відпустка) – 6 025,44 грн.

На виконання Програми соціального захисту населення району у 2018 році було виділено 175 тис. 418 грн. Використано протягом року 174 577,31 грн., в т. ч.:

79 жителям району надано матеріальну допомогу на суму 123,4 тис. грн.;

6 особам, які зараховані на військову службу за контрактом, виплачено допомогу на суму 30 тис. грн.;

щомісячно виплачувалась грошова допомога по 200 грн. сім’ї загиблого військовослужбовця під час проведення антитерористичної операції, ветерану ОУН-УПА, матері, син якої загинув в Афганістані.

Громадським організаціям надано фінансову підтримку на суму 20 тис. грн.

 

Державні соціальні допомоги

 

         Протягом 2018 року за призначенням всіх видів державних соціальних допомог звернулося 7 563 сім’ї (в 2017 році – 8 366 сімей).

         Призначено всіх видів державних соціальних допомог на суму 84 546 546,20 гривень.

         Актуальним на сьогоднішній день є питання призначення та перерахунок субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, тверде паливо та скраплений газ.

         На обліку в управлінні перебуває 10 044 сім’ї, які користуються субсидією, що становить 72,2% від загальної кількості домогосподарств району (13 903).

         Протягом 2018 року за призначенням житлової субсидії звернулося

3 850 сімей (на оплату житлово-комунальних послуг – 1 651 сім’я, на тверде паливо та скраплений газ – 2 199 сімей).

         Без звернення громадян у травні 2018 році проведено повторну реєстрацію та призначено житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на неопалювальний період (травень-вересень 2018 року).

         Всім домогосподарствам, яким субсидія була призначена на неопалювальний сезон 2018 року, у тому числі без визначення її розміру (нульова субсидія), з жовтня продовжено термін дії субсидії до кінця опалювального сезону, і проведено розрахунок розміру субсидії на опалювальний сезон без повторного звернення (1515 справ).

         Призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 34485,1 тис. грн.

         Протягом 2018 року 1866-ти сім’ям призначено субсидію на тверде паливо та скраплений газ. Загальна сума призначеної субсидії становить 5878,8 тис.грн.

         Робота по призначенню субсидій триває.

         В управлінні діє «мобільний соціальний офіс», виїзд якого здійснюється відповідно до графіка. Протягом  2018 року проведено 43 виїзди в сільські та селищні ради району.

 

Пільги

 

На обліку в управлінні перебуває 10 036 громадян пільгової категорії.

         Станом на 01.01.2019 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб зареєстровано 446 учасників бойових дій, яким статус встановлений у зв’язку з участю в антитерористичній операції на сході країни, 12 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції (крім того, 1 особа з інвалідністю внаслідо війни, який отримує пільги в іншому районі за фактичним місцем проживання) і 13 осіб, яким надано статус «Член сім’ї загиблого».

         Пільгами на житлово-комунальні послуги користується 5501 особа. 5029 особам пільги надаються з урахуванням доходу пільговиків (соціальна пільга – 2690 грн.). Нараховано пільг на житлово-комунальні послуги на суму 5170,9 тис.грн.

         Нарахована та виплачена компенсація на тверде паливо 1032 особам та компенсація на скраплений газ 82 особам на загальну суму 1672,3 тис.грн.

         У 2018 році проведено виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 Травня 1509 ветеранам війни на суму 1414,5 тис. грн.

         За рахунок обласного бюджету надано допомогу на поховання учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни 22 особам на суму 37,9 тис. грн.

         На черзі для проходження  санаторно-курортного лікування перебувало з початку року 170 осіб: 27 ветеранів війни та 143 особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства.

         На черзі для проходження санаторно-курортного лікування перебувало 53 учасники бойових дій, яким статус встановлений у зв’язку з участю в антитерористичній операції на сході країни, 1 особа з інвалідністю внаслідок війни і 2 особи, які мають статус «Член сім’ї загиблого».

         В 2018 році управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації виділено 14 путівок з департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Отримали путівки на санаторно-курортне лікування: 7 – інвалідів внаслідок війни, 2 – учасники бойових дій, 1 – учасник війни, 3 – особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, 1 особа для супроводу.

         За 2018 рік управлінню соціального захисту населення виділено кошти на закупівлю послуг (путівок) із санаторно-курортного лікування у санаторно-курортних закладах для постраждалих учасників АТО та учасників Революції Гідності, а саме для учасників бойових дій та учасників Революції гідності – 90,1 тис. грн. на 11 путівок, для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 6,8 тис. грн. на 1 путівку. Направлено до санаторно-курортних закладів та оздоровлено 12 осіб.

         На закупівлю путівок із санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах для осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства виділено кошти в сумі 81,9 тис. грн. на 12 путівок, 5,7 тис. грн. на 1 путівку без лікування в санаторно-курортних закладах для громадян, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи, для спинальників виділено кошти в сумі 41,4 тис.грн. на 2 путівки. Направлено в санаторно-курортні заклади та оздоровленно 15 осіб.

         Компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку виплачено 12 особам з інвалідністю на суму 4,9 тис. грн.

         Оформлено документи та сформовано 251 електронне направлення на отримання ортопедичного оснащення, інвалідних візків та інших засобів технічної реабілітації особам з інвалідністю та надіслано замовлення на підприємства для виготовлення засобів реабілітації.

         42 особи з інвалідністю отримали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування.

         На черзі на отримання спецавтотранспорту перебуває 51 особа.

         31 військовослужбовцю, звільненому з військової строкової служби, виплачено матеріальну допомогу.

         1 учасник антитерористичної операції пройшов професійну адаптацію і підвищив кваліфікацію по спеціальності водій автотранспортних засобів категорії «Д».

         У 2018 році надано грошову компенсацію для придбання житла члену сім’ї загиблого в АТО в сумі 778,2 тис.грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року №509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» видано 151 довідка (185 осіб) про взяття на облік переміщених осіб. Станом на 01.01.2019 року в районі проживає 35 родин, що налічує 61 особу, які вимушено залишили місця постійного проживання в Криму та зоні проведення антитерористичної операції. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» у 2018 році 16 переміщеним сім’ям призначено щомісячну адресну допомогу на суму 242,1 тис. грн.

         В районі забезпечено діяльність районної комісії з питання проходження альтернативної служби. Станом на 01.01.2019 року дев’ять громадян проходять альтернативну (невійськову) службу (2017 рік – 4).

         Управління соціального захисту населення є відповідальним підрозділом райдержадміністрації, який забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми. Станом на 01 січня 2019 року у Ковельському районі відсутні особи, які звернулися за допомогою або були виявлені як особи, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми.

         Видано 379 пільгових посвідчень, а саме: 15 – «Ветеран праці», 19 – «Інвалід війни», 8  – «Член сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни», 1 – «Учасник війни», 218 – посвідчень дітям з багатодітної сім’ї, 117 – посвідчень батькам багатодітної сім’ї, 1 – «Постраждалий учасник Революції Гідності».

         Згідно графіка щомісяця проводяться перевірки правильності призначення та виплати пенсій Пенсійним фондом. За 2018 рік перевірено призначення 354 нових пенсійних справ,  проведення перерахунків пенсій по 637 пенсійних справах, виплати 489 допомог на поховання, виплати 190 недоотриманих пенсій померлих пенсіонерів, 183 особових рахунки, по яких проводяться відрахування з пенсії.

 

Праця

        

За даними поданої статистичної звітності станом на 01.01.2019 року заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємств Ковельського району відсутня.

         Середній розмір заробітної плати по Ковельському району у 3 кварталі 2018 року складав 6 821 грн., що становить 90,5% до середнього рівня по області (7 540 грн.). За рівнем заробітної плати район займає 8 місце серед районів області.

         З метою дотримання законодавства про працю та забезпечення мінімальної заробітної плати в районі постійно працювали:

         тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат (в 2018 році проведено 12 засідань);

         робоча група для забезпечення моніторингу рівня заробітної плати найманих працівників в районі (в 2018 році проведено 12 засідань);

         робоча група для забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати (в 2018 році проведено 13 засідань).

         З метою проведення роз’яснювальної роботи з керівниками щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці найманих працівників, легалізації та виплати заробітної плати в «конвертах» проведено 6 засідань робочої групи та 4 виїзди-обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Доротищенської, Тойкутської,  Білинської, Зеленської, Любитівської та Білашівської сільських рад. Обстежено 53 суб’єкти господарювання. В результаті проведеної роботи легалізовано трудові відносини з 9 найманими працівниками з місячним фондом оплати праці в сумі 31,6 тис. грн. та проведено державну реєстрацію економічної діяльності 1 ФОП.

         У 2018 році проведено повідомну реєстрацію 24 колективних договорів, 12 змін та доповнень до колективних договорів. Всього зареєстровано 144 колективні договори.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Станом на 1 січня 2018 року на обліку в службі зайнятості перебувало 327 жителів району. Протягом року набули статус безробітного 879 осіб. працевлаштовано 1524  жителів району. Одноразову виплату допомоги по безробіттю  отримали 5 осіб  на суму  155,5 тис. грн.  Упродовж року 868 осіб  отримували допомогу по безробіттю, середній розмір якої склав 2118 грн., а загалом за минулий рік профінансовано відповідної допомоги  майже на 6 млн. грн. 

Пріоритетним напрямком роботи  нині є професійне навчання, 151 особа скористалась такими послугами, а однією з дієвих форм підтримки безробітних є  тимчасові та громадські роботи. Протягом минулого року активно користувалися  послугами громадських робіт Поворська і Голобська об’єднані територіальні громади. У 2018 рік  до такого виду робіт було  залучено 532 жителі району, з них: 182 на громадські, 350 – на роботи тимчасового характеру. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ДІТЕЙ-СИРІТ,

ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

 

Ми повинні зробити все можливе для того, щоб 9977 дітей району відчували себе в нашому соціумі захищеними. А особливо ті діти, які обділені долею. Саме цим займається служба у справах дітей райдержадміністрації.

         На первинному обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 63 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: дітей-сиріт – 15; дітей, позбавлених батьківського піклування – 48.

         В сім’ї опікунів, піклувальників влаштовано 33 дітей, 10 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу, 12 в прийомних сім’ях.

Протягом 2018 року на первинний облік поставлено 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На території Ковельського району проживає 12 усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд. Фактів скасування усиновлення або ж визнання усиновлення недійсним на території Ковельського району не було.

В районі створено та функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 32 сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах (СЖО), де виховується 87 дітей, з них 3 дитини, які самовільно залишають місце проживання.

З метою попередження злочинності та правопорушень, поширення наркоманії та пияцтва  службою розроблено квартальні графіки проведення рейдів-перевірок в денний та у вечірній час, по дотриманню раціонального проведення дозвілля неповнолітніх, молоді в районі та перевірці умов виховання дітей в сім’ях, де батьки ухиляються від  виконання батьківських обов’язків.

Протягом 2018 року проведено 55 рейдів-перевірок умов проживання, виховання дітей, що опинились у СЖО. Обстежено 101 сім’ю, у яких проживають 268 дітей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Поставлено на профілактичний облік 30 дітей, що проживають в 11 сім’ях, батьки яких опинились у СЖО.

Направлено в органи внутрішніх справ 18 подань на притягнення до відповідальності 18 батьків за невиконання батьківських обов’язків.

10 дітей направлено в обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, 15 дітей поміщено в обласний притулок для дітей м. Рожище.

На виконання вимог Закону України «Про освіту» працівниками ССД проведено перевірки стану виховної та правовиховної роботи шкіл смт Люблинець, с. Вербка, с. Черемошне.

Проведено перевірку виконання делегованих повноважень з питань захисту прав дітей виконкомів Тойкутської та Зеленської сільських рад.

Організовано та проведено одноденний туристичний похід «В гості до Мавки» для 59-ти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які опинились у СЖО та 3-х денний туристичний похід «Духовні скарбниці Волині» для 20 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які опинились у СЖО.

Відповідно до районної комплексної Програми з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року передбачені заходи з питань профілактики дитячої злочинності, правопорушень, бездоглядності, попередження насильства в сім’ї.

На виконання Програми з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року, затвердженої рішенням районної ради від 15.12.2017 року №18/12, виділено 24 тис. грн., з них: 12 тис. грн. з районного бюджету та по 2 тис. грн. виділили Колодяжненська, Голобська, Дубівська, Люблинецька, Велицька та Поворська об’єднані територіальні громади.

Протягом 12 місяців 2018 року кошти були витрачені в повному обсязі. Зокрема: 21,37 тис. грн. – на придбання паливо-мастильних матеріалів, 1,4 тис. грн. – для проведення районного свята «Хай буде дитинство щасливим» до Міжнародного дня захисту прав дітей, 1 тис. грн. – для організації та проведення 3-х денного туристичного походу «Духовні скарбниці Волині» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, 230 грн. – для придбання новорічних подарунків для вихованців ДБСТ та ПС.

Особлива увага служби приділяється захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

На виконання заходів цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки у 2018 році для ремонтних робіт власного житла 3-м прийомним дітям сім’ї ХХХ виділені кошти у сумі 90 тис. грн. (з Голобського селищного та обласного бюджетів по 45 тис. грн.).

 

ОСВІТА

 

Доступність та якість освіти має особливо важливе значення для формування перспектив розвитку району.

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямків роботи райдержадміністрації у галузі освіти. Протягом  минулого року розширено мережу та проведено зміцнення матеріальної бази закладів дошкільної освіти. За рахунок коштів бюджету Зеленської сільської ради проведено ремонт приміщення та відкрита друга дошкільна група на 25 дитячих місць; утеплено приміщення в дитячих садках села Поворськ та селища Люблинець; встановлено енергозберігаючі вікна в закладі дошкільної освіти села Вербка; облаштовано ігровий майданчик для дошкільнят в селі Мощена.

Сьогодні в районі функціонує 30 закладів дошкільної освіти. З них: 13 закладів з 10,5 годинним робочим днем, 16 з короткотривалим перебуванням дітей та один навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня».

Показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 1 до 6 років становить 51%, на 10% більше минулорічного, що дало можливість ще охопити дошкільним вихованням 110 дітей. Діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені підготовкою до навчання в школі.

В умовах освітньої реформи важливим завданням є реалізація Нової української школи, втілення якої розпочалось з нового навчального року для 655-ти першокласників району . Саме для цього були спрямовані кошти в сумі 1 млн. 600 тис. грн., на умовах співфінансування з місцевими бюджетами:

придбання сучасних меблів та дидактичних матеріалів;

закупівлю багатофункціональних пристроїв з витратними матеріалами, ноутбуків, телевізорів і мультимедійного контенту;

проведення поточних ремонтів класних кімнат, згідно вимог нової реформи.

Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати ініціатором і новатором змін. Згідно концепції Нової української школи сучасний вчитель це – людина, яка є психологічно та емоційно компетентною, лідером і менеджером.

         Задля цього 63 педагоги району успішно пройшли навчання та отримали сертифікати очного курсу з підвищення кваліфікації Нової української школи. Приємно зазначити, що у районі працюють вчителі, які апробують нове, запроваджують і поширюють інформаційні, мультимедійні, інтерактивні та проектні технології. Прикладом може слугувати робота тренерів Нової української школи: вчителя опорного навчального закладу «Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст.» Богдан Людмили Петрівни.

Кадровий потенціал педагогічних працівників досить потужний і втілює впевненість у реалізації шкільної реформи та швидкої зміни освітньої традиції.

Всього у закладах освіти працює 568 педагогічні працівники. Повну вищу освіту здобули 549 вчителів, базову вищу – 19. Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» встановлено 295 працівникам, «спеціаліст І категорії» – 123, «спеціаліст ІІ категорії» – 79, «спеціаліст» – 71. В навчальних закладах працюють 3 вчителі із званням «Заслужений вчитель України», 22 – нагороджено знаком «Відмінник освіти України», 25 – «вчитель-методист», 125 – «старший вчитель», по 1 – «старший вихователь»  та «вихователь – методист».

         На обласному конкурсі «Вчитель року - 2018» наш район гідно представила вчитель фізики ООЗ «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія» смт Голоби Жовнірук Ольга Петрівна, котра стала достойним учасником методичних змагань.

         На обласній виставці «Творчі сходинки педагогів Волині» відзначено роботи вчителя економіки опорного навчального закладу «Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст.» – Троцюк Людмили Петрівни, авторський колектив вчителів початкових класів цієї ж школи (Богдан Людмили Петрівни, Левонюк Тетяни Вячеславівни) та вчителя опорного освітнього закладу «НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія смт Голоби» – Оришкевич Олени Миколаївни.

Для задоволення освітніх потреб щорічно вдосконалюється мережа навчальних закладів. В районі функціонує 5 опорних закладів із 12 філіями та 31 заклад загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 5150 школярів. Усі діти шкільного віку були охоплені різними формами навчання. 32 учні з особливими освітніми потребами навчались за індивідуальною формою навчання, для 25 школярів впроваджено інклюзивне навчання. Через екстернатну форму навчання 1 учень здобув повну загальну середню освіту.

Адміністрації та педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти забезпечили організоване проведення державної підсумкової атестації.387 учнів закінчили 9 класів, із них 24 отримали свідоцтво з відзнакою. Державна підсумкова атестація у старшій школі (225 випускників) проходила у письмовій формі зовнішнього незалежного оцінювання з 3-ох предметів .За результатами ЗНО 3 випускників нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»: (2 – ОНЗ «Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» і 1 – ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тойкут) та стільки ж учнів старшої школи відзначені срібними медалями: по одному із навчальних закладів с. Радошин, смт Люблинець, с. Вербка.

Невід’ємною частиною створення Нового освітнього простору є інклюзія. Інклюзивна освіта та створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами в системі освіти повинно забезпечувати їх  права. На виконання реформи в освіті, було створено і відкрито Колодяжненською сільською радою інклюзивно-ресурсний центр в м. Ковель, де проведений поточний ремонт приміщення спільно із об’єднаними громадами та закуплено оснащення для кабінетів. Загальна вартість бюджетних коштів – 231 тис.грн.

Інклюзивно-ресурсний центр має стати етапом формування нового ставлення до дітей із особливими освітніми потребами, забезпечення їхніх конституційних прав і гарантії на здобуття якісної освіти, створення відповідного середовища.

Методичним кабінетом відділу освіти було організовано проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад серед учнів закладів загальної середньої освіти, в яких взяли участь 825 школярів.

Із числа учнів - переможців районного етапу сформовано  команду, яка брала участь в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад і зайняла 26 призових обласних місць ( найкращий результат за останні 8 років).

Гарною практикою, яку було продовжено і в минулому році, стала виплата кращим обдарованим учням загальноосвітніх шкіл щомісячної стипендії.

         Повноцінний і всебічний розвиток особистості школяра може забезпечити лише якісна шкільна освіта. Одним із кроків до цього є профільне навчання в старшій школі.

Найбільш поширеними напрямами профілізації залишились природничо-математичний та філологічний. В класах філологічного профілю навчалося 51 учні, екологічного – 15, інформаційно-технологічного – 16,  математичного – 15, географічного – 9, біотехнологічного – 9, фізичного – 10 учнів, 46 % старшокласників працювали за універсальним профілем.

У минулому навчальному році поглиблено вивчали математику 50 учнів із опорного освітнього закладу селища Голоби.        

Успішно реалізується Комплексна програма розвитку освіти району в частині підвезення учасників навчально-виховного процесу до закладів загальної середньої освіти та в зворотному напрямку в сільській місцевості. Створення опорних закладів та їхніх філій теж вимагає організації підвезення учнів до місць навчання, оскільки понад 19 % дітей проживають за межею пішохідної доступності, яким було організоване довезення 11-ма шкільними автобусами та рейсовим транспортом, відповідно укладених угод.

Для безперебійного забезпечення шкільних автобусів паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами за минулий навчальний  рік  використано коштів бюджетів району та ОТГ сумі 951 тис. грн.

Необхідною умовою якісної освіти залишається питання харчування учнів у закладах загальної середньої освіти.

З метою забезпечення повноцінного та збалансованого харчування , для учнів початкової ланки, з районного бюджету виділено 50 % вартості обіду та рекомендовано батькам проводити таку ж доплату.

Також організовано безоплатне харчування за рахунок коштів районного бюджету:

- для учнів із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України, зони АТО;

- дітей батьків учасників АТО;

- для дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- для дітей з особливими потребами.

         В закладах загальної середньої освіти району для організації харчування використовується продовольча сировина, заготовлена з пришкільних ділянок. Продукти харчування постачаються в заклади освіти приватним підприємцем, згідно результатів проведених тендерних закупівель.

Для відпочинку і оздоровлення у 2018 році забезпечено роботу позаміського закладу оздоровлення і відпочинку «Оберіг». Для функціонування установи до роботи у літній період спрямовано кошти на проведення поточного ремонту будинків, влаштування пожежної сигналізації, під’їзду до пожежної водойми та інші протипожежні заходи.

Рішенням Ковельської, Турійської районними та Ковельської міської радами, об’єднаними територіальними громадами було виділено кошти на оздоровлення дітей в дитячому закладі на загальну суму 534 тис. грн.  Оздоровча кампанія в «Оберезі» тривала з 18 червня  до 2 серпня, працювало три табірних зміни, тривалість кожної - два тижні. За цей час в таборі оздоровилось та відпочило 195 дітей із Ковельського, Турійського районів та міста Ковель.

Суттєвою відмінністю функціонування закладу оздоровлення і відпочинку цьогоріч стала насичена програма перебування дітей, яка урізноманітнена тематичними заходами організованими працівниками відділу культури, службою у справах дітей, сектором молоді та спорту, представниками управління з надзвичайних ситуацій та екскурсіями в музей-садибу Лесі Українки.

70 тис. гривень використано для придбання 15 путівок в оздоровчий заклад «Супутник»; 48 дітей оздоровились в позаміському закладі «Світязь», 8 – в таборі «Чайка» , 39 учнів – на базі відпочинку «Світанок» та 18 школярів відпочили в оздоровчому закладі «Сонячний».

З початку календарного року  на оздоровлення до державних підприємств «Український дитячий центр «Молода гвардія» та «Артек» направлено 20 учнів пільгової категорії .

         З метою сприяння популяризації вивчення в закладах загальної середньої освіти району іноземних мов, було організовано функціонування мовних таборів.

З метою створення комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління та стабільного функціонування закладів освіти району, щороку модернізується, поповнюється матеріально-технічна база навчальних закладів.

Відповідно до Положення про конкурс на посади керівників закладів загальної середньої освіти, затвердженого рішенням районної ради від 22.02.2018 року №19/27, призначено на посаду директора ЗОШ І-ІІІ ст.          с. Білин Мороз Людмилу Миколаївну.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

2018 рік – це рік активної фази реформування первинної медико-санітарної допомоги.

         Медичне обслуговування сільського населення району здійснюють ряд медичних установ:

         Голобська районна лікарня на 40 ліжок та структурні підрозділи Центру первинної медико-санітарної допомоги: 72 ФАПи, 12 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ). В районі функціонують денні стаціонари на 60 ліжок.

На надання первинної медичної допомоги (Центр ПМСД) медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам виділена на 3 квартали 2018 року. На вторинний рівень (Голобська РЛ) – на рік.

З IV кварталу 2018 року фінансування первинної медичної допомоги (Центру ПМСД) проводиться Національною службою здоров’я України відповідно до кількості підписаних декларацій з лікарями первинної ланки.

Із сімейними лікарями укладено 26802 декларацій, тобто 66 % проживаючого населення району вже обрали свого сімейного лікаря.

Кошторис за 2018 рік структурними підрозділами Центру ПМСД  виконаний на 97,7 %, передбачено 12231,6 тис. грн., касові видатки за звітний період склали 11947,4 тис .грн.

Кошторис Голобської районної лікарні виконаний на 99,8 %, передбачено 5584,6 тис. грн., касові видатки склали 5573,9 тис.грн.

Заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

Призначення на медикаменти за 2018 рік по Голобській районній лікарні профінансоване на 100% і складає 113,3 тис. грн. На пільгові медикаменти використано 40,7 тис. грн., відпущено безкоштовно медикаментів по 293 рецептах для пільгової категорії населення.

Протягом 2018 року Ковельським МТМО проводилась активна робота по виконанню Урядової програми «Доступні ліки», відповідно до якої пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримують безоплатно або з незначною доплатою лікарські засоби за рецептами лікарів. Відпуск лікарських засобів по згаданій вище програмі здійснювався у 18-ти аптечних закладах м.Ковель, 1 – смт Голоби.

Протягом 2018 року кількість виписаних рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів становить 46790.

Здійснено часткове відшкодування вартості лікарських засобів протягом 2018 року за 43494 рецептами, що становить 93 % від виписаних рецептів.

Цільова субвенція на 2018 рік становить 3 млн. 182 тис. 600 грн.

Середня вартість рецепта у 2018 році становила 69 гривень.

         За кошти, які надійшли з Національної служби здоров’я України в IV кварталі 2018 року, закуплено та розподілено для амбулаторій ЗПСМ первинної ланки району обладнання, устаткування та засоби на суму понад 600 тис. грн., у відповідності до вимог НСЗУ та «Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу», затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018р. №148.

За кошти Світового банку для 12-ти амбулаторій ЗПСМ отримано медичного обладнання та комп’ютерної техніки на  загальну суму 1 млн. 170 тис. грн.

Завдяки реалізації субпроекту «Вдосконалення допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області», який є частиною спільного проекту МОЗ і Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей»  Волинська область придбала 23 автомобілі марки «Peugeot 301» для користування лікарів загальної практики-сімейних лікарів. З них 3 передано для лікарів Ковельського ЦПМСД МТМО в амбулаторії ЗПСМ ОТГ, які розташовані у смт Голоби, с. Облапи та с. Поворськ. 

         За кошти виділені з Голобської ОТГ придбано медичне обладнання для фізіотерапевтичного кабінету Голобської РЛ на загальну суму 196,4 тис. грн.

         З бюджету Зеленської сільської було виділено 26,0 тис. грн. для проведення поточного ремонту ФАПу с.Воля Ковельська.

     З метою забезпечення доступності та якості первинної медичної допомоги, зниження рівня захворюваності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної  первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини рішенням районної ради від 13 грудня 2018 року №23/22 ухвалена Районна програма фінансової підтримки та розвитку первинної медичної допомоги в Ковельському районі на 2018-2019 роки. При формуванні районного бюджету на 2019 рік на реалізацію заходів зазначеної програми передбачено 262,5 тис.грн.

 

ЛЮДИНА СТВОРИЛА КУЛЬТУРУ, А КУЛЬТУРА – ЛЮДИНУ

 

Культура кожної нації була, є і буде важливим чинником в утверджені ідеї громадянського суспільства. Ковельщина має одвічні національні традиції, трепетно оберігає їх, примножує і передає із покоління в покоління. Саме над цим і працює районна галузь культури. В Ковельському районі в повній мірі задовольняються культурні запити жителів району шляхом збереження мережі зі 108-ми культурно-освітніх установ, а це: 64 клубних заклади, 41 бібліотечна установа та 3 школи естетичного виховання, в яких  працює  142 місцеві жителі, котрі своє життя тісно поєднали  з творчістю та розвитком галузі культури району загалом.

Мистецьку діяльність у районі забезпечує 171 колектив аматорського мистецтва, у яких займається 1501 учасник (з них 74 дитячих – 682 учасники).

         В школах естетичного виховання навчається 314 учнів у класах фортепіано, баяна, акордеону, скрипки, бандури, труби, сопілки, флейти, гітари, сольного співу.

6 народних (зразкових) аматорських колективів Ковельщини: народний аматорський фольклорний колектив «Родина» Білинського будинку культури, народний аматорський хор «Берегиня» Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, народне аматорське вокальне жіноче тріо «Чарівниці» Голобського будинку мистецтв,  народний аматорський вокальний жіночий квартет «Лілея» Центру культури і дозвілля Дубівської сільської ради, зразковий дитячий ансамбль народної музики «Дударик» Голобського будинку мистецтв, народний аматорський хор працівників культури району «Вишиванка» у червні 2018 року під час чергової атестації підтвердили звання народний та зразковий колективи. А аматорському фольклорному колективу «Джерело» будинку культури с. Скулин присвоєно звання «народний».

Протягом звітного періоду в районі на високому організаційно-творчому рівні проведено культурно-мистецькі заходи з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів. Доброю традицією стало проведення на Ковельщині  обласного поетично-мистецького свята «Лісова пісня» та обласного конкурсу читців «Мій любий краю» в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки. На  реалізацію заходів Програми розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016-2020 роки використано 73 тис. грн.

Протягом звітного періоду аматорські колективи району, обдаровані діти шкіл естетичного виховання успішно презентували Ковельщину у міжнародних, всеукраїнських, обласних оглядах-конкурсах, фестивалях.

Серед творчих досягнень  аматорських колективів та окремих виконавців району:

 – участь в ХVІ Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», переможець якого Анастасія Карпук-Сугак з Люблинця представлятиме Волинь у заключному етапі фестивалю у 2019 році;

–  у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Соняшник»  Гран-прі виборов зразковий аматорський ансамбль народної музики «Дударик» з Голоб; 

– на Першому Національному каналі у програмі  «Фольк-music»  Ковельщину  представляв народний аматорський фольклорний колектив «Родина» з Білина;

– у Всеукраїнському конкурсі учнівської молоді «Об'єднаймося ж, брати мої», присвяченому Шевченківським дням – щороку переможцями стають учні Люблинецької школи мистецтв;

– в  обласному  етапі  Всеукраїнського конкурсу  «Лідер  читання»   брала участь бібліотека  Дубівської  ОТГ – ІІ  місце посіла  Тетяна  Мартинюк  серед  25  учасників  літературного  змагання;

– в   обласному  літературному  конкурсі  юних  поетів-початківців  «Думи  і  мрії» Марія Куцова,  учениця закладу загальної середньої освіти смт Люблинець, посіла   ІІ  місце.

         На території району знаходиться 71 пам'ятка історії місцевого значення, 4 пам'ятки археології, 6 пам'яток монументального мистецтва, 19 пам'яток містобудування і архітектури національного і місцевого значення, 1 пам'ятка історії національного значення, зареєстровано 72 щойновиявлені об'єкти культурної спадщини. Серед пам'яток історії і культури – переважно об'єкти, пов'язані з періодом Другої світової війни, серед пам'яток містобудування і архітектури – культові споруди XVIII – XX ст.

На виконання постанови Верховної Ради України від 18.02.2018 року № 2286-VIII «Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки» триває робота по підготовці пропозицій до плану заходів щодо відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Лесі Українки та відповідної обласної регіональної програми. Зокрема, передбачається проведення ремонту (реконструкції) двох «лесиних» будиночків та будівлі літературно- меморіального музею Лесі Українки, здійснення реконструкції та розширення площі парку біля музею Лесі Українки у селі Колодяжне, проведення ремонту доріг, реалізація проекту «Відновлення озера Нечимне Ковельського району Волинської області», проведення реставрації погруддя Лесі Українки та благоустрою території біля будинку культури села Колодяжне тощо.

Для популяризації територій, історико-культурних об’єктів, об’єктів природно-заповідного фонду розроблено та надруковано туристичний довідник «Ковельський район» в кількості 1000 штук.

         Для забезпечення повноцінного функціонування закладів культури і мистецтва району, збереження наявної мережі установ проводиться значна робота, спрямована на підтримання належного стану приміщень, зміцнення їх матеріально-технічної бази.  

         Реалізуючи заходи Районної програми розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму, з метою забезпечення закладів та установ культури додатковими надходженнями проводиться робота щодо надання платних послуг населенню. Сума платних послуг за 2018 рік становить 318,6 тис. грн.

         Протягом звітного періоду фонд бібліотек централізованої системи поповнився на 4090 примірників на суму 239,7 тис. грн.

        

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

         Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в районі функціонують:

         2 дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) (в них працює 14 тренерів - викладачів з таких видів спорту: вільної боротьби, веслування, важкої атлетики, волейболу, футболу та легкої атлетики; секційні заняття відвідує 403 учні);

         20 спортивних залів;

         25 футбольних полів;

         1 стадіон;

         201 спортивний майданчик.

Протягом 2018 року проведено 112 спортивно-масових заходів, в яких взяли участь 4551 житель району.

         В районі проведено спартакіади школярів серед ЗОШ І-ІІ ступенів з 5 видів спорту, серед ЗОШ І-ІІІ ступенів з 8 видів спорту, сільські спортивні ігри району серед команд селищних і сільських рад «Ковельщина спортивна».

На реалізацію заходів районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Ковельському районі  на 2016 – 2020 роки з районного бюджету використано 85 тис.грн. 

         За підсумками 2018 року Ковельський район завоював:

 - чемпіонат України з футболу серед дівчат U- 12 – 1 місце;

 - чемпіонат України з футболу серед дівчат U- 14 – 2 місце;

 - чемпіонат України з футболу серед дівчат U- 16 – 2 місце;

 - чемпіонат України з футболу серед дівчат U- 18 – 5 місце;

- чемпіонат Волині з футзалу – 3 місце;

- чемпіонат Волині з боротьби греко-римської – 3 командне місце;

- чемпіонат Волині з боротьби вільної – 3 командне місце;

- Кубок Волині з важкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002-2004 р.н. – 3 командне місце;

- чемпіонат Волині з важкої атлетики – 3 командне місце;

- чемпіонат Волині з настільного тенісу – 3 загальнокомандне місце серед міст та районів області;

- чемпіонат Волині з футболу серед дівчат – 3 загальнокомандне місце;

- ХІІІ обласна спартакіада «Спортивне довголіття» – спорт для всіх – радість життя» з 7 видів спорту – 2 загальнокомандне місце;

- ХІV спартакіада «Здоров’я» серед держслужбовців – ІІ місце.

У комплексному заліку змагань з індивідуальних та командних видів спорту за програмою спартакіади «Волинь спортивна 2018» Ковельський район посів – 4 місце.

Спортивна гордість району: Андрій Рибачок та Юрій Вандюк (веслування), Марина Шайнюк, Ольга Зубчик (жіночий футбол), Олександр Маткобожик, Артем Козак (футбол), Юлія Пархонюк (вільна боротьба).

 

ОБОРОННА РОБОТА ТА МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

 

За 2018 рік планові завдання по призову на військову службу за контрактом та строкову службу виконані на 85% і 100% відповідно.   На реалізацію заходів Програми організації та проведення на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації і матеріально-технічного забезпечення військової частини А1547, загонів територіальної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців у Ковельському районі на 2017-2020 роки з районного бюджету та бюджетів ОТГ виділено 87 тис. грн., в тому числі:

для матеріально-технічного забезпечення військових частин А1547 (с. Поворськ) – 27 тис. грн., А1008 (м. Володимир-Волинський) – 50 тис. грн. (районний бюджет – 10,6 тис. грн., бюджети ОТГ – 39,4 тис. грн.);

для потреб Ковельського ОМВК – 10 тис. грн.

         Протягом 2018 року на виконання розпоряджень оперативного командування «Захід» було проведено ряд командно-штабних навчань на базі Ковельського об’єднаного міського військового комісаріату, а також навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги у складі військових частин Корпусу резерву.

        

         ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА     

 

  У районі стало традиційним проведення весняних екологічних заходів та акцій. Підприємства, установи, заклади освіти, громадські та релігійні організації долучилися до щорічної акції з благоустрою «За чисте довкілля» та всеукраїнської акції «День довкілля», яка цьогоріч припала на 21 квітня 2018 року. В рамках цих акцій проведено прибирання прилеглих територій, побілку дерев, упорядкування квітників та розсадників, очищення водних джерел, упорядкування сміттєзвалищ, здійснено заходи спрямовані на збереження природно-заповідних об’єктів. На території району висаджено близько 538 дерев (без лісових насаджень), 83 кущі, ліквідовано 49 стихійних сміттєзвалищ, розчищено та упорядковано 17 джерел.

         Також, на веб-сайті Ковельської районної державної адміністрації постійно розміщується інформація спрямована на формування у населення екологічної культури та підвищення екологічної свідомості.

         У 2018 році реалізовувались такі природоохоронні заходи (в т.ч. об’єкти капбудівництва):

- поточний ремонт мережі водовідведення в с. Скулин та с. Кричевичі на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області (загальна кошторисна вартість виконання заходу – 47,798 тис. грн., у 2018 році освоєно 33,814 тис. грн., з них: 16,907 тис. грн.  – кошти сільського бюджету, 16,907 тис. грн. – кошти обласного бюджету);

- капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Ватутіна в с. Вербка Ковельського району Волинської області (загальна кошторисна вартість виконання заходу після коригування проекту – 846,913 тис. грн., у 2018 році освоєно 616,009 тис. грн., з них: 318,009 тис. грн. – кошти сільського бюджету, 298,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету);

- підвищення екологічної безпеки та рекреаційного потенціалу у Велицькій ОТГ шляхом створення зони відпочинку на місці старої копанки в селі Сільце (загальна кошторисна вартість виконання заходу – 108,280 тис. грн., у 2018 році освоєно 108,280 тис. грн., з них: 5,780 тис. грн. – кошти сільського бюджету, 96,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 6,5 тис. грн. – нефінансові внески).

         Зеленська сільська рада на здійснення заходів щодо усунення підтоплення земель у 2018 році використала 3,4 тис. грн. коштів з місцевого (сільського) фонду охорони навколишнього природного середовища.

         З метою захисту прилеглих територій і присадибних ділянок від підтоплення, покращення екологічної ситуації та ефективності використання земельних ресурсів, Доротищенською сільською радою у 2018 році розпочалися роботи з виконання заходу «Поточний ремонт водовідвідної мережі та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування і очистка каналів та водойми в с. Доротище Ковельського району Волинської області», на умовах співфінансування з сільського бюджету та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Загальна кошторисна вартість становить 297,473 тис. грн., освоєно – 61,748 тис. грн. коштів сільського бюджету.

         Для включення даного природоохоронного заходу до Переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться у 2019 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища управлінню екології та природних ресурсів надіслано запит на співфінансування у сумі 144,0 тис. грн. та надано пропозиції щодо включення даного проекту до заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020».

За результатами 2 засідань робочої групи з розроблення проекту Національного плану управління відходами напрацьовано та надано відповідні пропозиції управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Розглянуто ряд питань за участю сільських, селищних голів, зокрема, щодо встановлення заборони на захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів та зобов’язання українців сортувати сміття від 01 січня 2018 року. Також, рішенням робочої групи, сільським, селищним головам рекомендовано налагодити співпрацю з суб’єктами підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами у частині роздільного збору сміття, розміщення пунктів прийому вторинної сировини на території відповідної сільської, селищної ради.

         У Ковельському районі впроваджується роздільне збирання твердих побутових відходів (ТПВ). Сільськими, селищними радами у 2018 році придбано 24 контейнери для побутових відходів, у тому числі 22 контейнери для роздільного збирання, на загальну суму 75,244 тис. грн.

         В смт Люблинець згідно договору з ФОП Сенюком Романом Михайловичем встановлено 8 контейнерів для збору ПЕТ-пляшок.

         Організовано роздільний збір побутових відходів в 10-ти населених пунктах району, а саме: с. Дубове, с. Вербка, с. Бахів, с. Волошки, с. Скулин, с. Уховецьк, смт Люблинець, смт Голоби, с. Доротище, с. Гішин.

         Для забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу, створено Районну постійно діючу комісію по обстеженню аварійних, сухостійних, буреломних, фаутних зелених насаджень за межами населених пунктів на території Ковельського району. Керуючись Тимчасовим порядком видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Ковельського району, комісією проведено 3 виїзні обстеження, про що складено відповідні акти. Видано 3 ордери на видалення зелених насаджень на території Любитівської, Білашівської та Колодяжненської сільських рад за межами населених пунктів.

         В об’єднаних територіальних громадах району (крім Люблинецької ОТГ, програма в стадії розробки) діють місцеві програми поводження з твердими побутовими відходами.

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Протягом 2018 року в районі було ліквідовано 65 пожеж та загорань. На території району організовано цілодобове чергування 11 формувань місцевої пожежної охорони, які залучались до гасіння пожеж та загорань протягом підзвітного періоду 66 разів.

У 2018 році проведено 12 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянуто 39 питань, з яких 3 – позапланові. У переважній більшості розгляд позапланових питань було пов’язано з оперативним вирішенням і реагуванням на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (виділення палива із матеріального резерву). Зокрема, на гасіння загорань посуші та лісових масивів, розчищення доріг від снігових заметів, невідкладні протиожеледні роботи на дорогах, проведення аварійно-рятувальних робіт (очистка, запобігання підтопленню населених пунктів, грейдерування), знешкодження вибухонебезпечних предметів.

З метою оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у районі, відповідно до Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Ковельському районі на 2016-2020 роки створено місцевий матеріальний резерв, який у 2018 році поповнено на 30,0 тис. грн. (закуплено по 320 літрів дизпалива та бензину, виготовлено друковану інформаційну продукцію на протипожежну тематику). Крім цього, щорічно створюється резервний фонд, який складає 50,0 тис. грн.

У сфері цивільного захисту Ковельською райдержадміністрацією розроблено та прийнято 18 розпоряджень та видано 3 доручення.

 

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

         З метою надання практичної допомоги виконавчим комітетам селищних, сільських рад у вирішенні проблем розвитку населених пунктів, соціального захисту громадян, посилення контролю за дотриманням на місцях Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади України, участі в основних заходах суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться у населених пунктах району закріплено за селищними, сільськими радами першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

         Протягом 2018 року проводили вивчення стану здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами Білашівської, Любитівської, Дрозднівської сільських рад. За результатами складено відповідні акти, сільських голів заслухано на засіданнях колегії райдержадміністрації, ухвалено відповідні рішення для усунення недоліків і вжиття відповідних заходів. Відповідно до плану робити райдержадміністрації систематично проводяться робочі зустрічі, наради з селищними, сільськими головами з актуальних питань взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН, ЇХ УЧАСТЬ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ РАЙОНУ

 

         Cуспільно-політична ситуація в Ковельському районі у 2018 році відзначалася стабільністю та прогнозованістю.

         Позитивне вирішення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування соціально-економічних проблем, які виникали, систематичний, планомірний та постійний діалог з людьми, відкритість та прозорість влади, своєчасна та суттєва реакція на звернення громадян, взаємодія з осередками політичних партій (92), громадських організацій (107) та релігійними громадами (100) – всі вищевказані фактори впливали на підтримання стабільної суспільно-політичної ситуації в районі.

         Співпраця з об’єднаннями громадян здійснюється для належного забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, соціальних, культурних та інших інтересів, консолідації громадськості району. З метою забезпечення участі громади району в управлінні державними справами, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у 2018 році було проведено 2 засідання Громадської ради при Ковельській райдержадміністрації .

         Районна влада здійснює фінансову підтримку статутної діяльності  6-ти громадських організацій. 

         Загострення взаємовідносин осередків політичних партій з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом 2018 року не спостерігалося. Публічних протестних заходів районних організацій політичних партій не зафіксовано.

         Міжрелігійні та міжконфесійні стосунки в районі толерантні.

15 грудня 2018 року назавжди закарбується в історії незалежної України  найважливішими рядками  як священний  день, день створення Автокефальної Помісної Православної Церкви України, день остаточного здобуття української незалежності, адже – частина державницької проєвропейської та проукраїнської стратегії – основа власного шляху розвитку  держави Україна і розвитку української нації.

На Ковельщині проживають представники понад 28 національностей, серед яких українці становлять 98,6%. Незважаючи на багатонаціональне розмаїття, міжетнічна ситуація в районі залишається стабільною і прогнозованою. У районі відсутні міжнаціональні конфлікти. Протягом останніх років випадків ксенофобії, міжетнічної і расової нетерпимості в районі не встановлено.

Двічі у 2018 році Ковельщина мала честь приймати найвищих посадових осіб держави. 8 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко відвідав Гончий Брід з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років. Своєю чергою делегація Ковельського району брала участь у відкритті Президентом України Меморіалу пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» і підрозділів Армії Крайової в 1944-му році у с. Сагринь Республіки Польща.

23 серпня Глава Уряду Володимир Гройсман в рамках робочої поїздки до Волинської області відвідав локомотивне депо «Ковель» регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

         Основним засобом реалізації державної інформаційної політики є офіційний сайт Ковельської  державної адміністрації, де оперативно розміщується інформація про діяльність керівництва держави, області та району, структурних підрозділів райдержадміністрації, служб та установ району, матеріали про проблеми життєдіяльності, основні події суспільно - політичного  та соціально-економічного життя району, інформаційно-роз’яснювальні матеріали для використання, багато іншої корисної інформації  та   ведеться супровід реформ, які відбуваються в країні. Для налагодження  більш активного спілкування органів державної виконавчої влади  з населенням району функціонує офіційна сторінка Ковельської райдержадміністрації в соціальній мережі Фейсбук.

         З метою забезпечення конституційного права громади району на отримання інформаційної продукції, забезпечення прозорості, відкритості у діяльності органів державної виконавчої влади району шляхом широкого та всебічного інформування громадськості за посередництвом громадсько – політичної газети «Вісті Ковельщини» здійснювалась систематична публікація офіційної інформації про явища, процеси та події, що відбуваються  в економічній, соціальній та інших сферах життя району.

         На фінансування Програми висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади у місцевих засобах масової інформації  на 2018 – 2020 рокиу 2018 році з районного бюджету виділено – 60,0 тис. грн., Програми вшанування працівників, колективів підприємств, організацій, установ, мешканців району з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів на 2016-2018 роки – 36,0 тис. грн.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Використання коштів державного бюджету

( Кошти загального фонду державного бюджету, гривень)

 

Назва видатків

2017 рік

2018 рік

+,- різниця*

Видатки на утримання районної державної адміністрації - всього

10 766 953

14565452

3798499

в т. ч.:

 

 

 

оплата праці

8 369 300

11465600

3096300

нарахування на заробітну плату

1 749 290

2391663

642373

предмети, матеріали

24 350

54040

29690

оплата послуг

38 764

38273

-491

видатки на відрядження

5 999

10992

4993

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

579 250

604884

25634

 

* - видатки на утримання установи у 2018 році збільшилися порівняно з 2017 роком у зв’язку з підвищенням посадових окладів державним службовцям відповідно до Закону України «Про державну службу» та збільшенням тарифів на енергоносії, цін на предмети та матеріали, оплату послуг.

         У зв’язку з тим, що протягом останніх років фінансування із загального фонду державного бюджету на утримання районної державної адміністрації не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання, як делегованих районною радою так і власних повноважень, прийнята Районна програма підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2016-2018 роки (далі – Програма). З районного бюджету на виконання заходів Програми у 2018 році виділено 141,8 тис. грн.

 

Документообіг та управлінська діяльність

 

         Протягом 2018 року в загальному відділі районної державної адміністрації зареєстровано 2968 вхідних та 2105 вихідних документів.   Всього за 12 місяців 2018 року видано 404 розпорядження голови районної державної адміністрації.

         Особлива увага в районній державній адміністрації приділяється роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад. Протягом 2018 року до районної державної адміністрації надійшло 35 депутатських запитів і звернень (депутатські запити – 16, депутатські звернення – 19). Депутати порушили питання соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, освіти, земельних, майнових відносин.

         За звітний період в загальному відділі апарату райдержадміністрації зареєстровано 32 запити на інформацію. Запитувачів цікавила інформація щодо житлового будівництва, земельних відносин, фінансові питання. Відповіді на запити надано в установлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.

 

 

 

Робота із зверненнями громадян

 

         Районна державна адміністрація роботу зі зверненнями громадян будує з урахуванням їх особливої ролі у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянами, вирішенні важливих питань, як окремої людини, так і суспільства в цілому.

         За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 621 звернень з усіх адміністративно-територіальних одиниць району та інших регіонів, що на 37 менше, ніж за 2017 рік (658).

         Протягом 2018 року до райдержадміністрації через вищестоящі органи влади надійшло 116 звернень (проти 107 за 2017 рік), через уповноважену особу – 4, електронних звернень – 3.

         За 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 11 повторних (проти 13 за 2017 рік), 26 колективних (проти 35 за 2017 рік).

Аналіз звернень громадян за категоріями авторів показав, що зменшилась кількість звернень від інвалідів усіх груп (24 проти 36), від учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій (13 проти 14), збільшилась від багатодітних сімей та одиноких матерів (23 проти 21), від дітей війни (10 проти 8). Від учасників АТО та членів їх родин надійшло 17 звернень. Основні питання, з якими звертались ці категорії заявників: надання матеріальної допомоги, поліпшення житлових умов, ремонт доріг, вирішення земельних та інших питань.

За звітний період за соціальним станом авторів найбільше звернень надійшло від пенсіонерів – 141, що складає 22,7 % від загальної кількості звернень.

Аналіз заяв, пропозицій та скарг свідчить, що громадянами порушувалися питання різної тематики, але домінуючими були питання сільського господарства та землекористування (272 проти 212 за 2017 рік), що становить 43,8 % від загальної кількості порушених питань.

На другому місці є питання соціального захисту, а саме надання матеріальної допомоги на лікування, забезпечення соціальних виплат (163 проти 247 за 2017 рік), що становить 26,2 % від загальної кількості порушених питань.

Досить часто порушувались питання комунального та дорожнього господарства (36), охорони здоров’я (15).

Керівництвом райдержадміністрації взято на особистий контроль вирішення питань з якими зверталися учасники АТО, мобілізовані, члени їх сімей, тимчасово переміщені особи, що прибули на територію району, та пільгової категорії громадян.

З метою посилення взаємодії районної влади з громадськістю та ефективного вирішення проблем, які турбують мешканців Ковельщини голова райдержадміністрації в редакції громадсько-політичної газети «Вісті Ковельщини» провів 2 «прямі» телефонні лінії «Запитай у влади». Відповіді на поставлені жителями району питання опубліковані на сторінках громадсько-політичної газети «Вісті Ковельщини».

Даний проект має на меті налагодження більш відкритої комунікації з журналістами, сприяє прозорості роботи влади та достовірному інформуванню жителів з першоджерел про всі події, що відбуваються в районі.

Крім того в громадсько-політичній газеті «Вісті Ковельщини» та на офіційному сайті Ковельської райдержадміністрації постійно висвітлювалися роз’яснення з питань, що найбільше турбували жителів Ковельщини.

Прийом громадян з особистих питань в райдержадміністрації здійснювався згідно з графіком і Порядком організації та проведення особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації. Керівництвом районної державної адміністрації разом з відповідними службами проведено 38 виїзних прийомів громадян у селищах та селах району, під час яких було порушено ряд питань, а саме: соціального захисту, комунального господарства, соціального захисту, освіти, транспортного сполучення тощо.

Крім того протягом звітного року головою, першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації здійснювались робочі поїздки в населені пункти району, під час яких проводились зустрічі з жителями громад та обговорювались актуальні питання життєдіяльності територіальних громад.

         Відділом юридичного забезпечення та з питань запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації надавалася безоплатна первинна правова допомога громадянам, які зверталися з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

         З метою зворотного зв’язку, надання інформаційних послуг, оперативного реагування на гострі проблеми жителів району в райдержадміністрації запроваджено функціонування «Телефону довіри».

З метою подальшого удосконалення роботи із зверненнями громадян, забезпечення безумовного виконання Закону України «Про звернення громадян», в райдержадміністрації будуть продовжені заходи з посилення контролю за ефективністю роботи зі зверненнями громадян з урахуванням необхідності об'єктивного, всебічного і вчасного їх розгляду.

 

Управління персоналом

 

         Протягом 2018 року в райдержадміністрації здійснювались заходи щодо підвищення якості кадрового менеджменту та управління людськими ресурсами. Реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті та малочисельних структурних підрозділах райдержадміністрації здійснює служба управління персоналом апарату райдержадміністрації, в структурних підрозділах райдержадміністрації, утворених як юридичні особи публічного права, - служба управління персоналу (один із державних службовців відповідного структурного підрозділу).

         Структура Ковельської райдержадміністрації сформована в чіткій відповідності до вимог чинного законодавства та забезпечує виконання наданих повноважень.

         Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.12.2016 року № 403 (із внесеними змінами), гранична чисельність керівництва, працівників апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Ковельської районної державної адміністрації у 2018 році становила 121 штатну одиницю (станом на 01.01.2019 року становить – 119 штатних одиниць), з них: до категорій «А» і «Б» відноситься 39 посад, що становить 32,2 відсотка штатної чисельності Ковельської районної державної адміністрації та відповідає вимогам чинного законодавства (кількість посад керівників повинна становити не більше третини штатної чисельності установи). Також дотримано наявність усіх груп оплати праці.

         Для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування функціонують відділи і сектори апарату районної державної адміністрації в межах доведеної граничної чисельності та виділених бюджетних коштів. Гранична чисельність апарату райдержадміністрації становить 32 штатні одиниці, в тому числі голова, перший заступник, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації.

         В структуру апарату входить:

         відділ організаційної роботи (3 штатних одиниці);

         служба управління персоналом (3 штатних одиниці);

         відділ юридичного забезпечення та з питань запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації (3 штатні одиниці);

         загальний відділ (3 штатні одиниці);

         відділ фінансово-господарського забезпечення (7 штатних одиниць, в т.ч. обслуговуючий персонал – 5)

         відділ ведення Державного реєстру виборців  (3 штатні одиниці);

         відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату (3 штатні одиниці).

         сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи (2 штатні одиниці);

         головний спеціаліст з питань цивільного захисту (1 штатна одиниця);

         Структурні підрозділи районної державної адміністрації здійснюють керівництво галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток. Вони утворені з врахуванням граничної чисельності (89 штатних одиниць) та специфіки району:

         управління соціального захисту населення (38 штатних одиниць);

         управління фінансів (12 штатних одиниць);

         управління регіонального розвитку райдержадміністрації (13 штатних одиниць);

         відділ освіти (3 штатні одиниці);

         відділ культури (3 штатні одиниці);

         служба у справах дітей (6 штатних одиниць);

         архівний відділ (2 штатні одиниці);

         відділ державної реєстрації райдержадміністрації (3 штатні одиниці);

         відділ з питань організації діяльності центру  надання адміністративних послуг (5 штатних одиниць);

         сектор у справах молоді та спорту ( 2 штатні одиниці);

         сектор містобудування та архітектури (2 штатні одиниці).

У райдержадміністрації постійно удосконалюється практика прийняття на державну службу. Призначення на вакантні посади державних службовців здійснюється у відповідності до ст.ст. 21, 22, 23 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» на конкурсній основі.

В період з 1 січня 2018 року по 1 січень 2019 року в райдержадміністрації проведено 12 конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б», «В», з них: в апараті та малочисельних структурних підрозділах райдержадміністрації – 8 конкурсів; управлінні фінансів – 3 конкурси, управлінні соціального захисту населення – 1 конкурс. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Ковельської районної державної адміністрації та Нацдержслужби.

Завдяки системному аналізу наявного кадрового потенціалу райдержадміністрації, ефективному використанню таких дієвих інструментів кадрового менеджменту, як ротація кадрів, конкурсний відбір вдається підбирати фахівців відповідного профілю на посади.

Всі призначення здійснені відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади».

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про державну службу» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», з метою визначення якості виконання державними службовцями завдань, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» у Ковельській райдержадміністрації в період з жовтня по листопад 2018 року проведено щорічне оцінювання. За результатами оцінювання службової діяльності  встановлено, що з 80 державних службовців, які підлягали оцінюванню, відмінну оцінку отримали - 31 державний службовець,  позитивну - 49 державних службовців. Також, державними службовцями райдержадміністрації разом із безпосередніми керівниками у грудні 2018 року були визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності на 2019 рік, з урахуванням стратегічних документів регіонального рівня, річного плану роботи, завдань, функцій та обов’язків, визначених у положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях працівників райдержадміністрації. Заплановано провести оціночну співбесіду та визначити результати оцінювання у жовтні - грудні 2019 року.

Важливою складовою роботи з кадрами в райдержадміністрації є заходи з організації їх навчання та перепідготовки і, в першу, за професійними програмами тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів на базі Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

         В цілому, кадрова робота в райдержадміністрації носить системний плановий характер, спрямована на удосконалення кадрової політики, формування у державних службовців поглядів щодо неприйнятності корупційних діянь та інших службових правопорушень, забезпечення державної служби кваліфікованими кадрами, здатними вирішувати важливі питання економічного і соціального розвитку району.

 

ПІДСУМОК

 

12 листопада 2018 року Президент України Петро Порошенко провів Сьоме засідання Ради регіонального розвитку, де озвучив головне завдання – сформувати перспективні плани розвитку регіонів.

Ковельщина однією із перших приступила до підготовки перспективного плану розвитку територій на 2019 – 2021 роки. Пропозиції щодо перспективних планів розвитку територій Ковельського району на 2019-2021 роки пройшли громадські обговорення в кожній громаді.

Поряд із цим доведеться вирішувати ще низку питань, які будуть виникати, але їх неможливо запланувати зазделегідь.

Підсумовуючи викладене вище, варто зазначити, що Ковельський район, в цілому, впевнено рухається в напрямку загальнодержавних реформ і відчуває всі позитивні наслідки цього складного, але безумовно перспективного процесу змін в українському суспільстві.

Ковельщина завжди була та має залишитись районом, де живуть мудрі, виважені та працьовиті люди, які прагнуть зберегти мир і спокій у суспільстві в цілому та на своїй малій Батьківщині.

Завдяки цьому нам з вами вдається тримати руку на пульсі громадських настроїв, задовольняти запити різних соціальних верств населення, робити все можливе в соціальній та економічній сферах у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства задля поступального розвитку району.

Переконані, що разом, конструктивно і зважено, послідовно і прагматично ми здатні успішно виконати всі завдання, що стоять на даний час перед Українською державою.

Дякуємо за підтримку усім, хто допомагав нам не лише практичними діями, а й розумінням та конструктивними порадами. І саме це є запорукою успішного розвитку району у 2019 році.

У нас є пістави впевнено дивитися у майбутнє.

 

 

 

 

Голова                                                                                            В. КОЗАК