25 травня 2020 року
останні оновлення: 16 травня 2022 року

Реєстр адміністративних послуг структурних підрозділів Волинської ОДА

Перелік

адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами облдержадміністрації

(завантажити)

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

Управління екології та природних ресурсів облдержадміні-страції

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

безоплатно

дозвіл

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України « Про охорону атмосферного повітря»,

постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи».

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

рішення

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України « Про охорону атмосферного повітря»,

постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи».

Декларація про відходи

безоплатно

зареєстрована декларація

Закон України «Про адміністративні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 «Про затвердження порядку подання декларацій».

Дозвіл на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

безоплатно

дозвіл

Закон України «Про адміністративні послуги»

Стаття 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»;

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.02.2014 № 60 «Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2014 за
№ 423/25200;

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.02.2014 № 57 «Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за № 413/25190;

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24.01.2008  № 27 «Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.02.2008
№ 117/14808

Анулювання дозволу на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

безоплатно

Відповідь (результат)

 

Закон України «Про адміністративні послуги»

Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

безоплатно

Затверджена реєстрова карта

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»

Затвердження паспорта місць видалення відходів

безоплатно

Затверджений паспорт

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»

Управління освіти і науки облдержадміні-страції

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти

Вартість ліцензії по кожному з видів робіт  здійсню-ється відповідно до статті 14 Закону України «Про ліцензуван-ня видів господар-ської діяльності» «Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії»

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.
№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

Вартість ліцензії по кожному з видів робіт  здійснюється відповідно до статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

 

Видача ліцензії на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпоряджен-ня  облдержадмі-ністрації про видачу
ліцензії

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Переоформлення дії ліцензії на право провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Безоплатно

Розпоряджен-ня  облдержадмі-ністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Безоплатно

Розпоряджен-ня  облдержадмі-ністрації про зупинення дії ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

 

-

Розпоряджен-ня облдержадмі-ністрації про відновлення дії ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Звуження провадження  виду господарської діяльності

 

Безоплатно

Розпорядження облдержадміні-страції про звуження провадження  виду господарської діяльності

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Розширення провадження виду господарської діяльності

10 відсотків від розміру
прожитково-го мінімуму для працездат-них осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміні-страції про розширення провадження  виду господарської діяльності

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Видача ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

10 відсотків від розміру
прожитково-го мінімуму для працездат-них осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження  облдержадміні-страції про видачу
ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

-

Розпорядження облдержадміні-страції про відновлення дії
ліцензії.

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміні-страції про переоформлен-ня ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Видача ліцензії на  право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

10 відсотків від розміру
прожитко-вого мінімуму для працездат-них осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпоряджен-ня облдержадміністрації про видачу
ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

-

Розпорядження облдержадміні-страції про відновлення дії
ліцензії.

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії  на право провадження  господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездат-них осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміні-страції про видачу
ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання
теплової енергії

Безоплатно

Розпоряджен-ня облдержадміністрації про переоформ-лення ліцензії

 ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської  діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з постачання теплової енергії

безоплатно

Розпорядження облдержадміні-страції про відновлення
ліцензії

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації

погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення

 

безоплатно

отримання висновку управління (у формі листа) про погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову в такому погодженні

Земельний кодекс України, Закон України „Про охорону культурної спадщини”, Закон України „Про охорону археологічної спадщини”, Закон України „Про землеустрій” (адміністративна

послуга надається безоплатно)

надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

 

безоплатно

видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, на територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини або обґрунтована  відмова в їх наданні

 

Закон України „Про охорони культурної спадщини”, Закону України „Про охорону археологічної спадщини” (адміністративна

послуга надається безоплатно)

погодження відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

безоплатно

видача погодження програми чи проєкту містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитись на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, яке оформляється шляхом фіксації на титульних аркушах примірників науково-проєктної документації слова «ПОГОДЖЕ-НО» з  підписом уповноваженої посадової особи та печаткою управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації. Умови реалізації проєкту, програми (за наявності) зазначаються в листі управління

Закон України „Про охорону культурної спадщини”, Закон України „Про охорону археологічної спадщини” (адміністративна

послуга надається безоплатно)

 

погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками або уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

безоплатно

видача погодження щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення (їх частин) їх власникам чи уповноваженими ними органами (особами) іншим особам у володіння, користування або управління, або відмови у наданні, який, як і погодження, оформляється листом на бланку управління

Закон України „Про охорону культурної спадщини” (адміністративна

послуга надається безоплатно)

Реєстрація статутів релігійних громад

безоплатно

отримання двох статутів (положень) з відміткою про реєстрацію

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (адміністративна послуга надається безоплатно)

Реєстрація внесених змін до статутів релігійних громад

безоплатно

отримання двох статутів (положень) з відміткою про реєстрацію

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (адміністративна послуга надається безоплатно)

Офіційне погодження державного органу, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам, іншим представникам зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною діяльністю лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули

безоплатно

отримання погодження

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (адміністративна послуга надається безоплатно)

Управління агропромисло-вого розвитку облдержадміні-страції

Видача сертифіката племінних генетичних ресурсів

Безоплатно

Видача сертифіката

Стаття 13 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, наказ Мінагрополітики України

від 24 листопада 2016 року № 483 “Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрації”

Служба у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації

Видача направлень у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей

 Послуга надається безоплатно

Видача направлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 87 «Про затвердження Типового Положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»

Видача направлення для знайомства та встановлення контакту з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

 

 Послуга надається безоплатно

Видача направлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Підтвердження статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та  оздоровлення

 

Послуга надається безоплатно

Підтверджен-ня статусу дитини сироти, дитини позбавленої батьківського піклування

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 15.06.2010 № 1795 «Про затвердження форми підтвердження статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміні-страції

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 
поза межами населених пунктів Волинської області

 

Безкоштов-но

Дозвіл

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про рекламу», «Про автомобільні дороги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»   Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» (зі змінами від 16 грудня 2015 року №1136)   Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 07 листопада 2019 року № 669 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Волинської області»

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адмiнiстрацiї

 

 

 

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

Адміні-стративна послуга надається безоплат-но

Видача посвідчення/

відмова у видачі посвідчення

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17 лютого 2022 року  № 99 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення»

 

 

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

(видача путівки) до  Луцького  геріатричного пансіонату та психоневрологічного інтернату

 

Адміні-стративна послуга надається безоплат-но

 

Надання соціальних послуг в залежності від індивідуаль-них потреб/відмо-ва у наданні соціальних послуг/припи-нення надання соціальних послуг

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17 лютого

2022 року  № 99 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення»

 

Управління житлово-комунального господарства облдержадміні-страції

Видача ліцензії на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

10 відсотків від розміру
прожиткового мініму-му для працездат-них осіб, що діє на
день прий-няття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження  облдержадміні-страції про видачу
ліцензії.

 ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Переоформлення дії ліцензії на право провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Безоплатно

Розпоряджен-ня  облдерж-адміністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Безоплатно

Розпоряджен-ня  облдерж-адміністрації про зупинення дії ліцензії

 ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

 

-

Розпоряджен-ня облдержадміністрації про відновлення дії ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Звуження провадження  виду господарської діяльності

 

Безоплатно

Розпоряджен-ня облдержадмі-ністрації про звуження провадження  виду господарської діяльності

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Розширення провадження виду господарської діяльності

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпоряджен-ня облдержадмі-ністрації про розширення провадження  виду господарської діяльності

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Видача ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпоряджен-ня  облдержадмі-ністрації про видачу
ліцензії.

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

-

Розпорядження облдержадміні-страції про відновлення дії
ліцензії.

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміні-страції про переоформлен-ня ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Видача ліцензії на  право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

10 відсотків від розміру
прожитково-го мінімуму для працездат-них осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміні-страції про видачу
ліцензії.

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

-

Розпорядження облдержадміні-страції про відновлення дії
ліцензії.

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцен-зії  на право провадження  господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміні-страції про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

10 відсотків від розміру
прожитково-го мінімуму для працездат-них осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміні-страції про видачу
ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання
теплової енергії

Безоплатно

Розпорядження облдержадміністрації про переоформлення ліцензії

  ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з постачання теплової енергії

-

Розпорядження облдержадміністрації про відновлення
ліцензії.

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

 

 

 

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ
про структурний підрозділ (посадову особу) суб’єкта надання адміністративної послуги, що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації

Найменування структурного підрозділу-суб’єкта надання адміністратив-ної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону відповідальної посадової особи

Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи

№ наказу департаменту (управління),

відповідно до якого призначена відповідальна посадова особа

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Медведєва Оксана Олександрівна

740 132

eco@voleco.voladm.gov.ua

Наказ управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА від 25.11.2020
№ 36

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Зварич Ірина Володимирівна

(0332)723463

post@uon.voladm.gov.ua

Наказ від 10.09.2019 р. № 40-ос

Управління житлово-комунального господарства облдержадмі-ністрації

Мисковець Галина Петрівна

778218

(0664024640)

zhytlo@gukb.voladm.gov.ua

Наказ від 09.04.2021 № 4

Управління культури, з питань релігій та національ-ностей облдержадмі-ністрації

Гайдук В.А.- головний спеціаліст

 

Ходань П.Я. - головний спеціаліст

 

Пальоха О.В. - головний спеціаліст

 

 

(0332) 248 044,

 

 

 

 

 

245 647

 

 

 

757 112 

 

 

   

e-mail:info@cult.voladm.gov.ua

  Відповідно до посадових обов’язків

Управління агропромисло-вого розвитку облдержадміні-страції

Юрченко Юрій Олександрович,

Чирка Ольга Антонівна

(0332)249 996

(0332)728 106

 

 post@agro.voladm.gov.ua

Розпорядження обласної державної адміністрації від 21 жовтня 2021 року № 660 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається управлінням агропромислового розвитку Волинськї обласної державної адміністрації».

Служба у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації

Фоміна Неля Миколаївна

(0332) 246 061

 post@ssd.voladm.gov.ua

-

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

Макарчук Софія Григорівна

(0332)778 127

 sad@dlsp.voladm.gov.ua

Посадова інструкція головного спеціаліста

Відділ туризму департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміністрації

Козак Лариса Іванівна

(0332)77-82-36

tourismdepartment06@gmail.com

-