25 травня 2020, 15:14
останні оновлення: 22 травня 2024

Реєстр адміністративних послуг структурних підрозділів Волинської ОДА

Перелік

адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами облдержадміністрації

(завантажити)

 

 

Найменування суб’єкта надання адміністратив-ної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

Волинська обласна військова адміністрація

Ліцензування господарської діяльності у сфері дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти та позашкільної освіти

На час дії військово стану ліцензування освітньої діяльності здійснюється безоплатно.* Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» встановлено, що у період дії воєнного стану право на провадження господарської діяльності здійснюється через Єдиний вебпортал електронних послух, заповнивши ліцензіатом «є Декларацію»

 

* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 № 314 пункту 1. у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності

Видача ліцензії провадження, розширення, звуження освітньої діяльності на рівнях дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти та позашкільної освіти; переоформлення ліцензії на рівнях дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти та позашкільної освіти

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187». На час дії військово стану ліцензування освітньої здійснюється безоплатно* Відповідно до статті 14 Закони України «Про ліцензування видів господарської діяльності» плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадмі-ністрації

 

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

безоплатно

1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2. Письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (ст.11, 111).

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги».

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 30 додатка)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення  та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 №63

Наказ Міндовкілля України від 27.06.2023 № 448 «Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами», зареєстрований у Мін’юсті України 28.08.2023 за № 1475/40531 Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.09.2023 № 384 «Про затвердження у новій редакції Положення про управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

безоплатно

Прийняття рішення про анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (ст. 111).

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення  та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 63)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.09.2023 № 384 «Про затвердження у новій редакції Положення про управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації»

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду

безоплатно

1. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2. Письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови

 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (ст. 91).

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги».

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п.36 додатка).

Закону України «Про мисливське господарство та полювання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.02.2014 № 60 «Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2014 за № 423/25200.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.02.2014 № 57 «Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за № 413/25190.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24.01.2008 № 27 «Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.02.2008 за № 117/14808 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міндовкілля від 06.08.2020 № 15

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.09.2023 № 384 «Про затвердження у новій редакції Положення про управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації»

Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно - заповідного фонду

безоплатно

Прийняття рішення про анулювання дозволу

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» (зі змінами)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.09.2023 № 384 «Про затвердження у новій редакції Положення про управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

Волинська обласна державна адміністрація

 

Видача ліцензії на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження  облдержадміністрації про видачу
ліцензії.

 ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Переоформлен-ня (звуження) ліцензії на право провадження
господарської діяльності з централізовано-го водопостачання та/або централізовано-го водовідведення

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністра-ції про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Анулювання (зупинення) ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністра-ції про зупинення дії ліцензії

 ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

 

-

Розпорядження облдержадміністрації про відновлення дії ліцензії

ст.16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Звуження провадження  виду господарської діяльності

 

Безоплатно

Розпорядження облдержадміністрації про звуження провадження  виду господарської діяльності

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Розширення провадження виду господарської діяльності

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміністрації про розширення провадження  виду господарської діяльності

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

 

Видача ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження  облдержадміністрації про видачу
ліцензії.

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

-

Розпорядження облдержадміністрації про відновлення дії
ліцензії.

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Видача ліцензії на  право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміністрації про видачу
ліцензії.

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

-

Розпорядження облдержадміністрації про відновлення дії
ліцензії.

ст.16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Волинська обласна державна адміністрація

 

Переоформлення ліцензії  на право провадження  господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

 Розпорядження облдержадміністра-ції про видачу
ліцензії.

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання
теплової енергії

Безоплатно

Розпорядження облдержадміністра-ції про переоформлення ліцензії

  ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з постачання теплової енергії

-

Розпорядження облдержадміністра-ції про відновлення
ліцензії.

ст.16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Волинська обласна державна адміністрація

Анулювання (зупинення) ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами та постачання теплової енергії

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністра-ції про зупинення дії ліцензії

 ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Департамент культури, молоді та спорту облдерж-адміністрації

надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології)

безоплатно

дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення або повідомлення про відмову в наданні дозволу оформлюється листом на бланку Департаменту та засвідчується кваліфікованим електронним підписом директора Департаменту з використанням кваліфікованої електронної позначки часу

Закон України «Про охорони культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини», постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 « 722 «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану» (адміністративна

послуга надається безоплатно, виключно через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва)

погодження відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

безоплатно

видача погодження програми чи проєкту містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитись на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, яке оформлюється листом на бланку Департаменту та засвідчується кваліфікованим електронним підписом директора Департаменту з використанням кваліфікованої електронної позначки часу

Закон України «Про охорони культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини», постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022
№ 722 «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану» (адміністративна

послуга надається безоплатно, виключно через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва)

погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками або уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

безоплатно

видача погодження щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення (їх частин) їх власникам чи уповноваженими ними органами (особами) іншим особам у володіння, користування або управління, або відмови у наданні, яка оформлюється листом на бланку Департаменту та засвідчується кваліфікованим електронним підписом директора Департаменту з використанням кваліфікованої електронної позначки часу

Закон України „Про охорону культурної спадщини”

 

 

погодження науково-проєктної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування памʼяток місцевого значення 

безоплатно

видача погодження щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення (їх частин) їх власникам чи уповноваженими ними органами (особами) іншим особам у володіння, користування або управління, або відмови у наданні, яка оформлюється листом на бланку Департаменту та засвідчується кваліфікованим електронним підписом директора Департаменту з використанням кваліфікованої електронної позначки часу

Закон України «Про охорону культурної спадщини», постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 « 722 «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану» (адміністративна надається безоплатно, виключно через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва)

реєстрація Кваліфікаційних документів («Відкритих листів») на проведення наукового дослідження археологічної спадщини

безоплатно

повернення заявнику Кваліфікаційного документа («Відкритого листа») на проведення наукового дослідження археологічної спадщини з відміткою про реєстрацію та гербовою печаткою Департаменту; надання письмової інформації про реєстрацію у вигляді листа Департаменту

Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

реєстрація Дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою

безоплатно

 

 

повернення заявнику Дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою з відміткою про реєстрацію та гербовою печаткою Департаменту; надання письмової інформації про реєстрацію у вигляді листа Департаменту

Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

реєстрація статутів релігійних громад

безоплатно

отримання двох статутів (положень) з відміткою про реєстрацію

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» (адміністративна послуга надається безоплатно)

 

реєстрація внесених змін до статутів релігійних громад

безоплатно

отримання двох статутів (положень) з відміткою про реєстрацію

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (адміністративна послуга надається безоплатно)

 

офіційне погодження державного органу, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам, іншим представникам зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною діяльністю лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули

безоплатно

отримання погодження

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (адміністративна послуга надається безоплатно)

 

державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу)

безоплатно

отримання виписки з єдиного державного реєстру

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади

безоплатно

отримання виписки з єдиного державного реєстру

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації

безоплатно

отримання виписки з єдиного державного реєстру

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації

безоплатно

отримання виписки з єдиного державного реєстру

Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади

безоплатно

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідний запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

отримання виписки з єдиного державного реєстру

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

копії документів з реєстраційної справи

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

за виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 

за виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, допущеної з вини суб’єкта державної реєстрації безоплатно

отримання виписки з єдиного державного реєстру

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

 

державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

безоплатно

отримання виписки з єдиного державного реєстру

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів

Волинської обласної державної адміністрації

 

Адміністративна послуга з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Волинської області

безоплатно

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Закони України «Про рекламу», «Про адміністративні послуги», «Про автомобільні дороги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» (зі змінами)

адміністративна послуга з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

 

справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації

картка державної реєстрації у трьох примірниках та договір (контракт) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію або лист з обґрунтуванням мотивів відмови

Закони України «Про режим іноземного інвестування», «Про адміністративні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» (зі змінами), наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 «Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112» (зі змінами)

адміністративна послуга з державної реєстрації змін і доповнень

до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність

за участю іноземного інвестора

справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації

картка державної реєстрації у трьох примірниках та договір (контракт) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію або лист з обґрунтуванням мотивів відмови

адміністративної послуги з видачі дубліката реєстраційної картки договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

вноситься плата у розмірі 40 відсотків від суми плати за державну реєстрацію договору (контракту), встановленої на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа

дублікат картки державної реєстрації договору (контракту), який засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації

Департамент соціальної та ветеранської політики
Волинської облдержадміні-страції

 

Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
і присвоєння
їм відповідної категорії

-

Атестаційна комісія за результатами державної атестації складає акт із висновками щодо присвоєння закладу відповідної категорії за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 23.05.2016 № 545 «Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та

Відпочинку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.06.2016
за № 834/28964, у трьох примірниках, перший з яких зберігається в уповноваженому органі, другий - у керівника / власника закладу, третій - в Нацсоцслужбі.

На підставі акта атестаційна комісія приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника /власника закладу та Нацсоцслужби.

Закладу, який пройшов державну атестацію, уповноважений орган видає свідоцтво, зразок якого затверджується Мінсоцполітики.

Заклади, які не пройшли державну атестацію, не мають права залучатися до надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

Закон України «Про оздоровлення
та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009  № 426
«Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій».

Накази Міністерства соціальної політики України
від 25.12.2015 № 1249
«Про затвердження Положення про вищу атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 349/28479,
від 23.05.2016 № 545
«Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію
з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення відпочинку», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 09.06.2016  за № 834/28964,
від 15.09.2016 № 1029 
«Про затвердження Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.2016 за № 1310/29440.

 

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

(видача путівки до  Луцького геріатричного пансіонату

та психоневрологічного інтернату)

-

Надання соціальних послуг залежно від індивідуальних потреб/відмова у наданні соціальних послуг/припинення надання соціальних послуг

Закони України:

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
від 16.12.1993 № 3721-XII;

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001
№ 2558-ІІІ;

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ; «Про  соціальну роботу  з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 №2558-III;

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005 № 2623- IV;

«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 № 3160-VI;

«Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI;

«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI;

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII;    

«Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII.

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 26.06.2019 № 576
«Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»; 

від 01.06.2020 № 585
«Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»;

від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг.

Накази Міністерства соціальної політики України:

від 17.08.2017 № 1325
«Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям
з інвалідністю», зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 22.09.2017 за № 1173/31041;

від 13.07.2018  № 1005
«Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями / особами, які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 943/32395;

від 16.11.2020 № 769
«Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.01.2021
за № 21/35643.

 

Установлення статусу, видача посвідчень особам,                                  які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

 

Видача посвідчення/відмова у видачі посвідчення

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
від 28.02.1991 № 796-XII

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» (зі змінами);

від 02.12.1992 № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
(зі змінами);

від 15.11.1996 № 1391 «Про затвердження переліків видів робіт
і місць за межами зони відчуження,
де за урядовими завданнями
у 1986 - 1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи».

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Безоплатно

1. Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів.

2. Відмова у видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів.

Відповідно до Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про племінну справу у тваринництві”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг” (із змінами), наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 № 629 “Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів”, зареєстрований в Мін’юсті              09.12.2011р. за №1422/20160 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2016 №483 “Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій” (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 серпня 2023   № 1533) та

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 25 січня 2024 року №35

Служба у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації

Видача направлень у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей

 Послуга надається безоплатно

Видача направлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 87 «Про затвердження Типового Положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»

Видача направлення для знайомства та встановлення контакту з дітьми-сиротами та дітьми,

позбавленими батьківського піклування

 

 Послуга надається безоплатно

Видача направлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Підтвердження статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та  оздоровлення

Послуга надається безоплатно

Підтвердження статусу дитини сироти, дитини позбавленої батьківського піклування

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 15.06.2010 №1795 «Про затвердження форми підтвердження статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про суб’єкта надання адміністративної послуги (структурний підрозділ/посадову особу), що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону відповідальної посадової особи

Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи

№ наказу департаменту (управління),

відповідно до якого призначена відповідальна посадова особа

Волинська обласна військова адміністрація

Банера Юлія Вікторівна

(096)8039316

Yuliya.banera@gmail.com

Наказ управління освіти, науки та молоді від 26.12. 2019 № 62-ос

Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації

Медведєва Оксана Олександрівна

778169

eco@voleco.voladm.gov.ua

 

Наказ від 25.11.2020 № 36 «Про організацію забезпечення доступу до публічної інформації»

Департамент агропромислового розвитку

Волинської обласної державної адміністрації

 

Чирка Ольга Антонівна

728106

zoo@agro.voladm.gov.ua

Наказ Департаменту агропромислового розвитку від 8 січня 2024 року № 6 Про визначення уповноваженої

особи, яка відповідає за облік,

зберігання та видачу сертифікатів

племінних (генетичних) ресурсів

 

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Цимбалюк Олена Іванівна

778218

(050)1045793

zhytlo@gukb.voladm.gov.ua

Наказ від 13.11.2023

№ 40-ос

 

Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації

Захарченко Ельвіра Русланівна

 

Ходань Петро Ярославови

 

Трохимчук Ольга Олексіївна

248 044

 

 

 

245 647

 

 

245 647

religia@cult.voladm.gov.ua

 

 

 

p.hodan@cult.voladm.gov.ua

 

 

olgatroh1@gmail.com

 

Відповідно до посадових обов’язків

Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської облдержадміністрації

Макарчук Софія Григорівна

(0332) 778 127

sad@dlsp.voladm.gov.ua

Обов’язки визначені посадовою інструкцією, затвердженою директором департаменту 02 жовтня 2023 року

Служба у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації

Фомін Неля Миколаївна

723 403

post@ssd.voladm.gov.au

-

Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів

Волинської обласної державної адміністрації

Приймак Оксана Іванівна

778227
(066)7788677

oksana0402@gmail.com

                                                 -

Слободюк Інна Миколаївна

778202
(050)8317689

inna060488@ukr.net

                                                 -