25 травня 2020, 15:14
останні оновлення: 30 травня 2023

Реєстр адміністративних послуг структурних підрозділів Волинської ОДА

Перелік

адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами облдержадміністрації

(завантажити)

 

Найменування суб’єкта надання адміністратив-ної послуги

Назва адміністратив-ної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти

Вартість ліцензії по кожному з видів робіт  здійснюється відповідно до статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» «Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії».

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

Вартість ліцензії по кожному з видів робіт  здійснюється відповідно до статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

ВАЖЛИВО!
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» встановлено, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання декларації про провадження господарської діяльності,  без отримання документів дозвільного характеру. Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:

в електронній формі – через Єдиний державний веб-портал електронних послуг; у паперовій формі – через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею дозвільним органам та суб’єктам надання публічних (електронних публічних) послуг засобами Порталу Дія.

Управління екології
та природних
ресурсів
облдержадміністрації

 

Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами

 

безоплатно

дозвіл

 

Закон України «Про адміністративні послуги»
Закон України « Про охорону атмосферного повітря»,
постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002
№302 «Про затвердження Порядку проведення
оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, обліку підприємств,
установ, організацій та громадян-підприємців, які
отримали такі дозволи».

 

Анулювання дозволу на
викиди забруднюючих
речовин в атмосферне
повітря стаціонарними
джерелами

рішення

 

Дозвіл на використання
природних ресурсів у
межах територій та
об’єктів природно
заповідного фонду

 

дозвіл

Закон України «Про адміністративні послуги»
Стаття 9-1 Закону України «Про природно-заповідний
фонд України»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992
№459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів у межах територій
та об’єктів природно-заповідного фонду і
встановлення лімітів використання ресурсів
загальнодержавного значення»;
Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 08.02.2014 № 60 «Про
затвердження Інструкції про вибірковий
діагностичний відстріл мисливських тварин для
проведення державної ветеринарно-санітарної
експертизи», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 15.04.2014 за № 423/25200;

Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 07.02.2014 № 57 «Про
затвердження Інструкції про селекційний відстріл
мисливських тварин», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 11.04.2014 за № 413/25190;
Наказ Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 24.01.2008 №27
«Про затвердження Інструкції про застосування
порядку установлення лімітів на використання
природних ресурсів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 12.02.2008 № 117/14808

 

Анулювання дозволу на
використання
природних ресурсів у
межах територій та
об’єктів природно
заповідного фонду

 

Відповідь
(результат)

Закон України «Про адміністративні послуги»

Затвердження
реєстрових карт
об’єктів утворення,
оброблення та
утилізації відходів

Затверджена
реєстрова карта

Закон України «Про відходи»
Закон України «Про адміністративні послуги»
Постанова КМУ від 31.08.1998 №1360 «Про
затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів
утворення, оброблення та утилізації відходів»

Затвердження паспорта
місць видалення
відходів

 

Затверджений
паспорт

Закон України «Про відходи»
Закон України «Про адміністративні послуги»
Постанова КМУ від 03.08.1998 №1216 «Про
затвердження Порядку ведення реєстру місць
видалення відходів»

Управління агропромисло-вого розвитку облдержадміністрації

Видача сертифіката племінних генетичних ресурсів

Безоплатно

Видача сертифіката

Стаття 13 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, наказ Мінагрополітики України

від 24 листопада 2016 року №483 “Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрації”

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Видача ліцензії на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження  облдержадміністрації про видачу
ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Переоформлення дії ліцензії на право провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністрації про зупинення дії ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

-

Розпорядження облдержадміністрації про відновлення дії ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Звуження провадження  виду господарської діяльності

Безоплатно

Розпорядження облдержадміністрації про звуження провадження  виду господарської діяльності

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Розширення провадження виду господарської діяльності

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміністрації про розширення провадження  виду господарської діяльності

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

 

Видача ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження  облдержадміністрації про видачу
ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

-

Розпорядження облдержадміністрації про відновлення дії
ліцензії

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії на право провадження  господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Видача ліцензії на  право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміністрації про видачу
ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

-

Розпорядження облдержадміністрації про відновлення дії
ліцензії

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

 

Переоформлення ліцензії  на право провадження  господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими  мережами

Безоплатно

Розпорядження  облдержадміністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

10 відсотків від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії

Розпорядження облдержадміністрації про видачу
ліцензії.

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання
теплової енергії

Безоплатно

Розпорядження облдержадміністрації про переоформлення ліцензії

ст.14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"- переоформлення ліцензії є безоплатним

Відновлення дії ліцензії на право провадження  господарської діяльності з постачання теплової енергії

-

Розпорядження облдержадміністрації про відновлення
ліцензії.

ст.15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Департамент культури, молоді та спорту облдерж-адміністрації

погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення

безоплатно

отримання висновку управління (у формі листа) про погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову в такому погодженні

Земельний кодекс України, Закон України „Про охорону культурної спадщини”, Закон України „Про охорону археологічної спадщини”, Закон України „Про землеустрій” (адміністративна послуга надається безоплатно)

 

надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

безоплатно

видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, на територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини або обґрунтована  відмова в їх наданні

Закон України „Про охорони культурної спадщини”, Закону України „Про охорону археологічної спадщини” (адміністративна послуга надається безоплатно)

погодження відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

безоплатно

видача погодження програми чи проєкту містобудівних,  архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитись на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, яке оформляється шляхом фіксації на титульних аркушах примірників науково-проєктної документації слова «ПОГОДЖЕНО» з  підписом уповноваженої посадової особи та печаткою управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації. Умови реалізації проєкту, програми (за наявності) зазначаються в листі управління

Закон України „Про охорону культурної спадщини”, Закон України „Про охорону археологічної спадщини” (адміністративна послуга надається безоплатно)

 

погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками або уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

безоплатно

видача погодження щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення (їх частин) їх власникам чи уповноваженими ними органами (особами) іншим особам у володіння, користування або управління, або відмови у наданні, який, як і погодження, оформляється листом на бланку управління

Закон України „Про охорону культурної спадщини” (адміністративна послуга надається безоплатно)

Реєстрація статутів релігійних громад

безоплатно

отримання двох статутів (положень) з відміткою про реєстрацію

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (адміністративна послуга надається безоплатно)

Реєстрація внесених змін до статутів релігійних громад

безоплатно

отримання двох статутів (положень) з відміткою про реєстрацію

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (адміністративна послуга надається безоплатно)

Офіційне погодження державного органу, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам, іншим представникам зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною діяльністю лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули

безоплатно

отримання погодження

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (адміністративна

послуга надається безоплатно)

 

Адміністративна послуга з

реєстрації статутів релігійних громад

безоплатно

1) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

3) Установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування

4) Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

 

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

 

 

Адміністративна послуга з

реєстрації державної реєстрації створення релігійної громади

безоплатно

1) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

2) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

 

Адміністративна послуга з

реєстрації державної реєстрації включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

1) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

3) Повідомлення про відмову у державній реєстрації

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

 

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

 

 

Адміністративна послуга з

реєстрації державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

810 грн

1) Установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі внесення змін до установчого документа

2) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

3) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

4) Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

 

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1133 "Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки"

 

Адміністративна послуга з

реєстрації державної реєстрації припинення релігійної громади в результаті її ліквідації

безоплатно

1) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2) Повідомлення про відмову у державній реєстрації.

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

 

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

 

Адміністративна послуга з

державної реєстрації рішення про припинення релігійної громади

безоплатно

1) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

2) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

3) Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань"

 

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

 

Адміністративна послуга з

реєстрації виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

За виправлення помилки, допущеної не з вини суб'єкта державної реєстрацiї, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 30 % адмiнiстративного збору, встановленого частиною першою статті 36 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

За виправлення помилки, допущеної з вини суб'єкта державної реєстрацiї, адмiнiстративний збiр не справляється.

Виправлення помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"

 

Адміністративна послуга з

реєстрації послуги видачі документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи

190 грн

Надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи

Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань"

Наказ Міністерства юстицiї Украiни вiд 10.06.2016 № 65715 "Про затвердження Порядку надання вiдомостей з єдиного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань"

Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів

Волинської обласної державної адміністрації

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Волинської області

 

 

 

Безкоштовно

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про рекламу», «Про автомобільні дороги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»   Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» (зі змінами від 16 грудня 2015 року №1136)   Розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 07 листопада 2019 року № 669 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Волинської області»

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії

-

(Адміністративна послуга надається безоплатно)

Атестаційна комісія за результатами державної атестації складає акт із висновками щодо присвоєння закладу відповідної категорії за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 23.05.2016 № 545 «Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та Відпочинку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.06.2016 за № 834/28964, у трьох примірниках, перший з яких зберігається в уповноваженому органі, другий - у керівника / власника закладу, третій - в Нацсоцслужбі.

На підставі акта атестаційна комісія приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника /власника закладу та Нацсоцслужби.

Закладу, який пройшов державну атестацію, уповноважений орган видає свідоцтво, зразок якого затверджується Мінсоцполітики.

Заклади, які не пройшли державну атестацію, не мають права залучатися до надання послуг з оздоровления та відпочинку дітей.

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»

Накази Міністерства соціальної політики України від 25.12.2015 № 1249 «Про затвердження Положення про вищу атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 349/28479, від 23.05.2016 № 545 «Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення відпочинку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.06.2016  за № 834/28964, від 15.09.2016 № 1029  «Про затвердження Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.2016 за № 1310/29440

 

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг (видача путівки) до луцького геріатричного пансіонату та психоневрологічного інтернату

-

(Адміністративна послуга надається безоплатно)

надання соціальних послуг залежно від індивідуальних потреб/відмова у наданні соціальних послуг/припинення надання соціальних послуг

Закони України:

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII;

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ІІІ;

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ;

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III;

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005 № 2623- IV;

«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 № 3160-VI;

«Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI;

«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI;

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII;

«Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»;

від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»;

від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг» ;

Накази Міністерства соціальної політики України:

від 17.08.2017 № 1325 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.09.2017 за № 1173/31041;

від 13.07.2018 № 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями / особами, які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 943/32395;

від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.01.2021 за № 21/35643

 

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

-

(Адміністративна послуга надається безоплатно)

видача посвідчення/відмова у видачі посвідчення

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII$

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» (зі змінами);

від 02.12.1992 № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами);

від 15.11.1996 № 1391 «Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986 - 1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи»

Служба у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації

Видача направлень у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Послуга надається безоплатно

Видача направлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 87 «Про затвердження Типового Положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»

 

Видача направлення для знайомства та встановлення контакту з дітьми-сиротами та дітьми,

позбавленими батьківського піклування

 

Послуга надається безоплатно

Видача направлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Підтвердження статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та  оздоровлення

 

Послуга надається безоплатно

Підтвердження статусу дитини сироти, дитини позбавленої батьківського піклування

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 15.06.2010 №1795 «Про затвердження форми підтвердження статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про структурний підрозділ (посадову особу) суб’єкта надання адміністративної послуги, що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації

Найменування структурного підрозділу-суб’єкта надання адміністративної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону відповідальної посадової особи

Адреса електронної пошти відповідальної посадової особи

№ наказу департаменту (управління),

відповідно до якого призначена відповідальна посадова особа

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Зварич Ірина Володимирівна

0 (332) 723 463

post@uon.voladm.gov.ua

Наказ від 10.09.2019 р. № 41-ос

Управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

Медведєва Оксана
Олександрівна

0 (332) 740 132

eco@voleco.voladm.gov.ua

Наказ від 25.11.2020 №36

Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (відділ розвитку тваринництва)

Юрченко Юрій Олександрович,

Чирка Ольга Антонівна

(0332)249 996,

(0332) 728 106,

 

post@agro.voladm.gov.ua

Розпорядження обласної державної адміністрації від 21 жовтня 2021 року №660 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається управлінням агропромислового розвитку Волинськї обласної державної адміністрації».

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Мельниченко Алла Ярославівна

778218

(0505036928)

zhytlo@gukb.voladm.gov.ua

Наказ від 31.01.2023

№ 4-ос

 

Департамент культури, молоді та спорту облдерж-адміністрації

Гайдук В.А.- головний спеціаліст

 

Ходань П.Я. - головний спеціаліст

 

Пальоха О.В. - головний спеціаліст

 

Захарченко Е.Р. – головний спеціаліст

248 044

 

245 647

 

757 112

e-mail: info@cult.voladm.gov.ua

Відповідно до посадових обов’язків

Департамент соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації

Макарчук Софія Григорівна

(0332) 778 127

sad@dlsp.voladm.gov.ua

Обов’язки визначені посадовою інструкцією, затвердженою директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
18 березня 2022 року

Служба у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації

Фомін Неля Миколаївна

723 403

post@ssd.voladm.gov.ua

-

Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів

Волинської обласної державної адміністрації (Відділ туризму)

Козак Лариса Іванівна

77-82-36

tourismdepartment06@gmail.com

-