30 червня 2023, 10:41
останні оновлення: 13 лютого 2024

Реєстраційні послуги релігійним організаціям

Рішення про виділ юридичної особи – релігійної організації

Повна назва послуги:

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи – релігійної організації

Строки надання:

протягом 24 годин після надходження документів

Вартість:

Безоплатно

Необхідні документи для отримання послуги

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Результат та спосіб отримання

Результат:

1) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

2) Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Заявник: Поштою (рекомендованим листом), Особисто.

Представник заявника: Поштою (рекомендованим листом), Особисто.

Реєстрація рішення про відміну рішення про припинення релігійної організації

Повна назва послуги:

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи – релігійної організації.

Строки надання:

протягом 24 годин після надходження документів.

Вартість:

Безоплатно.

Необхідні документи для отримання послуги
 
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи
 
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення юридичної особи.

Результат:

1) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3) Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Заявник: Поштою (рекомендованим листом), Особисто.

Представник заявника: Поштою (рекомендованим листом), Особисто.

Створення релігійної організації

Повна назва послуги:

Державна реєстрація створення юридичної особи-релігійної організації.

Строки надання:

протягом 24 годин після надходження документів

Вартість:

Безоплатно

Необхідні документи для отримання послуги
 
Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження, – у разі входження до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи (кількість примірників: 1)
 
Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу (кількість примірників: 1)
 
Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи
 
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників (засновника) про створення юридичної особи (кількість примірників: 1)
 
Примірник оригіналу передавального акта – у разі створення юридичної особи в результаті злиття (кількість примірників: 1)
 
Примірник оригіналу розподільчого балансу – у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу
 
Прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій
 
Установчий документ юридичної особи (у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа)
 
Спосіб подання

Заявник: Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Представник заявника: Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Результат: 

1) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

3) Установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування

4) Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Заявник: Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Представник заявника: Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Реєстрація змін до відомостей про релігійну організацію, у тому числі змін до установчих документів

Повна назва послуги:

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - релігійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

Строки надання:

протягом 24 годин після надходження документів

Вартість:

Платно (станом на 2024 рік - 910 грн)

Вартість послуги:

Звичайне надання (24 години) - 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень;

Термінове надання:

- протягом 6 годин після надходження документів - подвійний розмір адміністративного збору;

- протягом 2 годин після надходження документів - п'ятикратний розмір адміністративного збору.

Необхідні документи для отримання послуги
 
Документ про сплату адміністративного збору (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою)
 
Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи
 
Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 
Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування
 
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи - у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи
 
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа
 
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи
 
Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою
 
Установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі. Установчий документ надається з відміткою про його затвердження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, після проведення реєстрації нової редакції статуту (положення) релігійної організації в порядку вимог статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (кількість примірників: 1)
 
Спосіб подання

Заявник: Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Представник заявника: Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Результат: 

1) Установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі внесення змін до установчого документа

2) Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

3) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

4) Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Заявник: Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Представник заявника: Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи – релігійної організації

Строки надання:

протягом 24 годин після надходження запиту

Вартість:

Платно

Вартість послуги - 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Примітка:

Адміністративний збір сплачується за кожен документ.

Необхідні документи для отримання послуги

Документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.

Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі.

Результат - надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи.

Заявник: Особисто

Представник заявника: Особисто