04 грудня 2020 року
останні оновлення: 10 лютого 2021 року

Соціально-економічне становище області у січні-жовтні 2020 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2020р. становила 1029,5 тис. осіб. Порівняно з початком року кількість жителів зменшилась на 1888 осіб.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2019р. збільшився на 21 особу.

Кількість живонароджених у січні–вересні становила 7864 особи, померлих – 10105 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 8969 грн, що на 5,7% більше, ніж у січні–жовтні 2019р. (в Україні – 11296 грн і на 9,6% більше).

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сферах фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,5 раза.

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 102,2% (в Україні – 107,0%).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати з початку року збільшилась в 2,1 раза і на 1 листопада 2020р. становила 58,8 млн.грн, що дорівнює 3,7% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2020р.

Вчасно не отримали заробітну плату 3,9 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 2,5% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 14567 грн.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у жовтні порівняно з груднем 2019р. становив 103,3%, в Україні – 102,7% (у відповідному періоді минулого року – 104,6% та 104,2% відповідно).

У жовтні відносно грудня 2019р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,3%. Найбільше зросли ціни на цукор (27,5%) та продукти переробки зернових (на 22,1%). Підвищились ціни на фрукти, соняшникову олію, яйця, макаронні вироби, хліб, сметану, рибу та продукти з риби, рис, яловичину та телятину, сало на 15,1–2,5%. В той же час подешевшали овочі на 25,8%, м’ясо птиці, масло та свинина – на 3,9–2,3%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в цілому на 7,8% за рахунок підвищення тарифів на каналізацію на 49,2%, ціни на природний газ – на 25,0%, водопостачання – на 23,5%.

Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 8,4% спричинено подорожчання послуг лікарень на 8,9%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 8,6%, амбулаторних послуг – на 7,8%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 0,5% внаслідок подорожчання автомобілів на 18,4%, обслуговування та ремонту власних транспортних засобів – на 14,2%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 4,0%. Разом з тим знизились ціни на паливо та мастила на 15,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,5% за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв’язку на 17,0%, поштових послуг – на 12,5%, інтернету – на 9,3%, мобільного зв’язку – на 6,4%.

Зростання вартості послуг освіти на 8,7% відбулось за рахунок підвищення плати за навчання у вищих навчальних закладах на 11,7%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції порівняно з січнем–жовтнем 2019р. становив 93,2%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 67,6%, переробній – 92,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 99,4%.

Незважаючи на загальний спад у переробній промисловості, на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, хімічних речовин і хімічної продукції досягнуто приросту виробництва на 15,7 – 0,6%.

Підприємства області реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на суму 25,2 млрд.грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 95,4%, у т.ч. у підприємствах – 92,1%, господарствах населення – 98,9%. Індекс продукції рослинництва склав 94,1%, продукції тваринництва – 98,8%.

На 1 листопада 2020р. зернові та зернобобові культури було скошено та обмолочено на площі 278,9 тис.га, що на 3,7% менше, ніж на початок листопада 2019р.; виробництво зерна становило 1128,6 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 8,3% менше; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 40,5 ц зерна (на 4,7% менше).

Реалізовано на забій 125,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,6% більше порівняно з січнем–жовтнем 2019р., вироблено 313,8 тис.т молока (на 4,2% менше) та 193,2 млн.шт яєць (на 1,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва склала відповідно 27%, 74% та 86%.

За розрахунками, на 1 листопада 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 125,2 тис. голів (на 5,7% менше, ніж на 1 листопада 2019р.), у т.ч. корів – 79,4 тис. (на 5,5% менше), свиней – 259,9 тис. (на 4,9% менше), овець і кіз – 16,9 тис. (на рівні минулого року), птиці всіх видів – 9,6 млн. голів (на 4,5% більше). У господарствах населення утримувалось 67% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78%; свиней – 74%, овець і кіз – 93%, птиці всіх видів – 38%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–жовтні порівняно з відповідним періодом 2019р. зменшився на 2,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,0%, а тваринництва – збільшився на 7,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–жовтні порівняно з відповідним періодом 2019р. зросли на 2,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,2%, тваринництва – знизились на 2,8%. У жовтні порівняно з вереснем – зросли на 3,9%, у т.ч. рослинництва – на 7,6%, тваринництва – знизились на 5,5%.

На 1 листопада 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 329,4 тис.т зерна (на 34,7% менше проти 1 листопада 2019р.), у т.ч. 200,9 тис.т пшениці, 48,6 тис.т кукурудзи, 20,9 тис.т жита, 14,3 тис.т ячменю; запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощують, становили 11,2 тис.т (на 56,3% менше, ніж на 1 листопада 2019р.).

 

БУДІВНИЦТВО

Підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1,6 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні порівняно з січнем–жовтнем 2019р. становив 101,3%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 5,8% (нежитлових – на 24,1%, житлових – знизились на 23,6%,), будівництво інженерних споруд скоротилось на 3,7%.

Нове будівництво склало половину від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 40,4%, реконструкція та технічне переоснащення – 9,6%.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–вересні суб’єктами господарювання області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 7482,6 млн.грн капітальних інвестицій, що на 17,8% менше від обсягу капітальних інвестицій січня–вересня 2019р.

Майже всі капітальні інвестиції (99,8% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби вкладено 70,5% усіх капіталовкладень, у будівлі та споруди – 27,7%.

Головним джерелом фінансування були кредити банків та інші позики, за рахунок яких освоєно 53,8% загального обсягу капіталовкладень. Частка власних коштів підприємств та організацій складала 28,0%. Кошти населення на будівництво житла становили 7,6%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промислових видів діяльності – 66,5%. У будівництві використано 10,6% капітальних інвестицій, підприємствами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 8,5%.

Головними інвесторами підприємств переробної промисловості, яким належало 95,5% від загального обсягу інвестицій промисловості, були підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (79,1%).

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Експорт товарів у січні–вересні порівняно із відповідним періодом  2019р. зменшився на 10,8% і становив 462,7 млн.дол. США, імпорт – на 8,0% і складав 935,7 млн.дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 473,0 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, папір та картон, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, деревина і вироби з деревини, продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 79,7% загального обсягу експорту та 66,2% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Нідерландами, Угорщиною, Литвою та Італією.

Обсяг експорту послуг у порівнянні із січнем–вересем 2019р. скоротився на 21,9% і склав 62,9 млн.дол. США, імпорту – на 20,4% і становив 21,7 млн.дол. Позитивне сальдо склало 41,2 млн.дол.

Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, ділові, імпорту – послуги, пов’язані з подорожами, ділові, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, транспортні, послуги з ремонту та технічного обслуговування.

Із загального обсягу експортованих послуг 95,4% припало на країни ЄС. В отриманих послугах частка цих країн становила 88,6%.

Серед країн ЄС найбільше послуг надано Австрії, Німеччині, Польщі, отримано – від Польщі, Німеччини, Швеції, Швейцарії та Болгарії.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 18,2 млрд.грн, що на 13,2% більше від обсягу січня–жовтня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 11,5 млрд.грн і збільшився проти відповідного періоду 2019р. на 13,4%.

 

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом перевезено 3,8 млн.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 1691,6 млн.ткм, що відповідно на 12,7% менше та на 3,5% більше, ніж у січні–жовтні 2019р. Підприємства автотранспорту перевезли понад 80% загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 996,0 млн.пас.км та перевезено 35,9 млн. пасажирів, що відповідно на 42,9% та 52,7% менше, ніж у січні–жовтні 2019р.

Послугами автомобільного транспорту скористалося 27,7 млн. пасажирів (з них майже 70% перевезли фізичні особи-підприємці), що на 46,5% менше, ніж у січні–жовтні 2019р., міського електротранспорту – 8,2 млн. пасажирів, що на 66,0% менше.

Залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 740,8 тис.т вантажів та 434,5 тис. пасажирів, що відповідно на 14,2% та 73,4% менше, ніж у січні–жовтні 2019р.