03 грудня 2018 року
останні оновлення: 01 лютого 2022 року

УМОВИ проведення конкурсу на заняття вакантної посади державної служби категорії "Б"-завідувача сектору – юрисконсульта сектору правової роботи та інформування управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника управління

екології та природних ресурсів

обласної державної адміністрації

03 грудня 2018 року № 55

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «Б» – завідувача сектору – юрисконсульта сектору правової роботи та інформування управління екології та природних ресурсів

Волинської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

- забезпечує організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства керівництвом та працівниками управління;

- представляє інтереси управління в судах та інших органах;

- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами управління, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- переглядає разом із структурними підрозділами управління нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

- інформує начальника управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

- вносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом та є відповідальним за подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- разом із заінтересованими структурними підрозділами управління узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;

- організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

- проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності управління, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

- подає пропозиції начальнику управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

- здійснює методичне керівництво правовою роботою в управлінні та подає пропозиції на розгляд начальнику управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

- веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

- роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління, а також за дорученням начальника управління розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

- здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників управління;

- виконує інші завдання та доручення керівництва управління в межах його компетенції.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5400 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – надбавка за інтенсивність праці, премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або   четвертою   статті   1   Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання .

 

Документи приймаються до 16 год

21 грудня 2018 року, за адресою:

Київський м-н, 9, м.Луцьк, 43027  каб. 829

Місце, час  та дата проведення конкурсу

43024, Волинська обл., м.Луцьк,

проспект Відродження, 24

27 грудня 2018 року о 10 год

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фесик Тетяна Миколаївна

(0332) 740132

eco@voleco.voladm.gov.ua            

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня магістра юридичного спрямування

2

Досвід роботи

стаж роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

            Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

середній рівень досвідченого користувача;

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення Microsoft Office (Word, Excel), офісну техніку; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, вміння вести перемовини, стратегічне мислення, стресостійкість

3

Необхідні особистісні якості

інноваційність, дисциплінованість, відповідальність, неупередженість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України,

2) Закон України «Про державну службу»,

3) Закон України «Про запобігання корупції»,

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,

2) Цивільний кодекс України,

3) Цивільний процесуальний кодекс України,

4) Господарський кодекс України,

5) Господарський процесуальний кодекс України ,

6) Земельний кодекс України,

7) Кодекс адміністративного судочинства України.