09 вересня 2021, 15:43
останні оновлення: 01 лютого 2024

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника відділу економіки природокористування та природоохоронних програм на період відпустки для догляду за дитиною до фактичного виходу основного працівника

Загальні умови

Посадові обов’язки

координація виконання роботи і відповідальність за якісне та своєчасне її виконання по напрямках: а) екологічне планування та аналіз; б) державні та регіональні програми, і акти екологічного спрямування; в) природоохоронні фонди бюджетів усіх рівнів; г) виконання природоохоронних заходів; у разі відсутності начальника відділу виконання його обов’язків в частині забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища та закріплених за відділом показників; підготовка проєктів (пропозицій) щодо розробки місцевих екологічних програм, рішень обласної ради, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та співпраця в цьому напрямку з іншими відділами управління, органами місцевої влади та її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, науковцями і відповідними проектними організаціями; узагальнення інформації щодо надходжень екологічних платежів та підготовка пропозицій про їх спрямування на виконання природоохоронних заходів; підготовка бюджетних запитів, паспортів бюджетної програми місцевого бюджету та звітів про їх виконання та пропозицій до проєкту обласного бюджету для затвердження показників обласного природоохоронного фонду; збір, узагальнення та проведення аналізу здійснення природоохоронних заходів (в т.ч. капітального будівництва) та виконання Регіональної екологічної програми за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів;

підготовка щороку інформації до екологічного паспорту області та регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища області з питань покладених на відділ; організація підготовки пропозицій щодо фінансування роботи радіоекологів, координація їх роботи, проведення щомісячного аналізу результатів радіологічних досліджень, підготовки інформаційної та статистичної звітності до Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо використання коштів по КПКВ 2408070; забезпечення дотримання працiвниками вiддiлу законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, правил внутрiшнього трудового розпорядку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на посаду на період відпустки для догляду за дитиною до фактичного виходу основного працівника

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг) з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандарті державної мови.

Інформація приймається до 17 години 00 хвилин 28 вересня 2021 року включно

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

06 жовтня  2021 року 10 год 00 хв.

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

43024, Волинська обл., м. Луцьк, майдан Київський, 9 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів в приміщенні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фесик Тетяна Миколаївна

(0332) 740 132

kadry@voleco.voladm.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра, з відповідним природничим та/або економічним спрямування

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Досягнення результатів

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності

2.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур

3.

Цифрова грамотність

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”
та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України

Податкового кодексу України

Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закону України “Про екологічний аудит”

Закону України “Про звернення громадян”

постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”