10 вересня 2021, 14:43
останні оновлення: 01 лютого 2024

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу природно-заповідної справи та екомережі

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної

державної адміністрації

10.09.2021 р. № 23

 

УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» – головного спеціаліста відділу природно-заповідної справи та екомережі управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Розгляд документації із землеустрою

2. Розгляд та підготовка на подання Волинській обласній раді матеріалів щодо створення, скасування, зміни меж та категорій заповідності об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

3. Здійснення обліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду, накопичення, оброблення та узагальнення кадастрової інформації, передачі її у вигляді заповнених форм 1ДКПЗФ Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України

4. Розгляд та підготовка на подання Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України матеріалів щодо створення, зміни меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

5. Розгляд матеріалів щодо охорони та регулювання у сфері водно-болотних угідь

6. Здійснення, в межах компетенції, заходів щодо забезпечення функціонування біосферних резерватів в межах області

7. Розгляд матеріалів щодо погодження місцевих схем екологічної мережі

8. Підготовка матеріалів до Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища та Екологічного паспорту області  в межах компетенції

9. Участь у розробці пропозицій до екологічних програм в районах області та містах обласного значення

10. Своєчасне та якісне виконання завдань відповідно до плану роботи відділу, інших наказів та доручень начальника відділу та начальника управління, виданих в межах повноважень, підготовка пропозиції щодо внесення змін до проектів законодавчих та нормативних актів, інструкцій тощо, розгляд звернень громадян, депутатів усіх рівнів

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг) з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандарті державної мови.

Інформація приймається до 17 години 00 хвилин 30 вересня 2021 року включно

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

08 жовтня  2021 року 13 год 00 хв.

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

43024, Волинська обл., м. Луцьк,

проспект Відродження, 24 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

43024, Волинська обл., м. Луцьк, майдан Київський, 9 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів в приміщенні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фесик Тетяна Миколаївна

(0332) 740 132

kadry@voleco.voladm.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного природничого спрямування

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Робота з великими масивами інформації

- вміння систематизувати великий масив інформації;

- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків; розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів

3.

Командна робота та взаємодія

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей; відкритість в обміні інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”
та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища;

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;

Закон України «Про екологічну мережу України»;

Земельний кодекс України;

Водний кодекс України