26 листопада 2019, 17:35
останні оновлення: 19 травня 2021

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу адміністративної роботи департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                 наказ директора департаменту

                                                                                                 соціального захисту населення   

                                                                                                 обласної державної адміністрації

                                                                                                 26 листопада 2019 року № 221

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу адміністративної роботи департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.   Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

2.   Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців департаменту, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх
на відповідність встановленим законодавством вимогам.

3.   Розглядає інформацію, подану кандидатами для участі
у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати розгляду
та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

4.   Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

5.   Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» повідомлення про результати конкурсу.

6.   За дорученням безпосереднього керівника перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку             в департаменті.

7.   Разом з іншими структурними підрозділами департаменту, у межах своїх повноважень бере участь
у розробленні положень про структурні підрозділи департаменту; опрацьовує штатний розпис департаменту.

8.   Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

9.   Обчислює стаж роботи та державної служби.

10.   Надає консультативну допомогу щодо додержання законодавства про державну службу, про працю підпорядкованим територіальним підрозділам.

11.   Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

12.   Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку департаменту, посадовими інструкціями та іншими документами
з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

13.   Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення.

14.   Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення
на посади та звільнення персоналу департаменту.

15.   Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.

16.   Формує графік відпусток персоналу департаменту, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.

17.   Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників департаменту.

18.   Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.

19.   Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.

20.   У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу департаменту.

21.   Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу департаменту.

22.   Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

23.   У межах компетенції проводить роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів про проходження державної служби особами.

24.   Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад         в департаменті.

25.   Здійснює організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про
її результати.

26.   Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників
та бронювання військовозобов’язаних в департаменті.

27.   Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5110 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність праці.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1.   Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою.

2.   Резюме за встановленою формою, в якому обов’язково зазначається така інформація:

1)   прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

2)   реквізити документа, що посвідчує особу
та підтверджує громадянство України;

3)   підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

4)   підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

5)   відомості про стаж роботи, стаж державної служби
(за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3.   Заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Документи приймаються:

до 17 год. 15 хв. 03 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Для осіб з інвалідністю заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Волинська обл., м. Луцьк, проспект Відродження, 24

11 грудня 2019 року о 10 год.

 

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

з питань проведення конкурсу

Ющук Валентина Василівна

(0332) 778 210

post@dlsp.voladm.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

-

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентності

Вимоги

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

Середній рівень користувача, навички роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

 

 

2.

Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове
і усне), оперативність, обчислювальне мислення, уміння працювати в команді тощо.

3.

Необхідні особистісні якості

Ініціативність, дисциплінованість, емоційна стабільність,   автономність, неупередженість, тощо.

Професійні знання

Вимоги

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закони України «Про державну службу»;

   Закони України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

 
Закону України «Про відпустки»;

 

Постанови Кабінету Міністрів України від: 25 березня
2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»;

 

Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 року № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»,


      Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 47 «Про затвердження типового положення про службу управління персоналом державного органу».

       

_______________________________________________