05 січня 2024, 11:16
останні оновлення: 05 січня 2024

Звіт про роботу управління за грудень 2023 року

Звіт про роботу управління за грудень 2023 року

 

Протягом грудня 2023 року фахівцями управління розглянуто перелік наступних документів:

№ п.п

Надання адміністративних послуг, видача дозвільних документів, у тому числі довідок, погоджень

Кількість

1

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

9

2

Погодження (видача) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду:

·        місцевого значення

·        загальнодержавного значення

 

-

1

3

 

Затвердження ліміту на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

-

4

Погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах територій та об’єктів ПЗФ

-

5

Погодження проекту організації та розвитку мисливського господарства

1

6

Погодження ІТНВПВ

-

7

Визначення величин фонових концентрацій розрахунковим методом

-

8

Погодження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій ПЗФ та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів

1

9

Охоронні зобов’язання

-

10

Розгляд питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою

6

11

Затвердження положень щодо територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення, внесення змін до чинних

-

12

Підготовка зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документів державного планування

12

13

Підготовка і видача зауваження і пропозицій до проекту документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

10

14

Надання висновку з оцінки впливу на довкілля

1

 

Працівники управління:

- підготували моніторинг стану довкілля області за листопад 2023 року  у вигляді аналітичної довідки з наступним оприлюдненням на офіційних ресурсах управління;

- підготували 2 статті на актуальну екологічну тематику з наступним їх розміщенням на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та 1 публікацію на сторінці управління у мережі Фейсбук з метою забезпечення доступу  громадськості до публічної інформації та відкритості у роботі органів державної влади;

- взяли участь у розгляді 3 звернень, які надійшли до управління протягом грудня 2023 року: про надання звіту з ОВД, щодо невиконання Луцькою міською радою вимог законодавства у сфері управління відходами, про перевірку ТОВ «Екоенергоресурси» на предмет дотримання термінів виконання робіт та особливих умов спец.дозволу9 ;

- взяли участь у розгляді 3 запитів на отримання публічної інформації протягом звітного періоду;

- продовжують проведення інвентаризації територій та об'єктів природно-заповідного фонду області, за результатами якої вносять зміни до Положень та охоронні зобов'язання на ці об'єкти.      

 

 

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації