Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розміщення відходів