Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розміщення відходів

Облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.01.2023 року Детальніше