Звіти щодо організації діловодства та результатів розгляду запитів на публічну інформацію

Робота з документами та організація діловодства
Робота із запитами на інформацію