20190611180007.JPG, фото
11 червня 2019 року

Державних службовців області запрошують на навчання до Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

Сьогодні, 11 червня 2019 року, у Волинській облдержадміністрації відбулася зустріч із заступником директора з наукової роботи Національної академії державного управління Андрієм Ліпенцевим та деканом факультету публічного управління та адміністрування Анатолієм Каляєвим. Присутніми на зустрічі були керівник апарату Богдан Гончарук та державні службовці ОДА.

- На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти (магістр/спеціаліст, бакалавр), працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» або «Про службу в органах місцевого самоврядування», мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як 1 рік, - зазначив Андрій Ліпенцев

Довідково: Строк навчання за державним замовленням: за денною, вечірньою і заочною формами – 16 місяців.

У 2019 році Інститут здійснює прийом на навчання за державним замовленням:

- Національної академії державного управління при Президентові України – державних службовців, посади яких відносяться до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких відносяться до І-IV категорії посад.

- Національного агентства України з питань державної служби – державних службовців, посади яких відносяться до 6-9 групи оплати праці, та посадових особи місцевого самоврядування, посади яких відносяться до   V-VII категорії посад.

Особи, які не відповідають вказаним вимогам, мають право на навчання за договором (за кошти фізичних чи юридичних осіб) з терміном навчання 22 місяці.

Прийом документів: з 1 квітня 2019 року.

Вступні екзамени: травень – липень 2019 р. відповідно до графіку вступних випробувань....

Документи, що подають вступники
за державним замовленням

Документи, що подають вступники
за договором

1.        Заява встановленого зразка.

2.        Копія диплома (ів) про вищу освіту з додатком, засвідчена у встановленому порядку або Приймальною комісією Інституту.

3.        Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

4.        Копія трудової книжки, засвідчена у встановленому порядку (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування).

5.        Довідка про віднесення посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців) чи   категорії (для посадових осіб місцевого самоврядування).

6.        Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

7.        Копія паспорта (перша сторінка).

8.        Копія військового квитка (приписного свідоцтва).

9.        Два поштових конверти з марками по Україні (із заповненою зворотною адресою)..

Примітка: документи приймаються в папці з прозорим файлом.

Вступник особисто пред'являє оригінал диплому, паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво), та документи, що дають право на пільги.

1.        Заява встановленого зразка.

2.        Копія диплома (ів) про вищу освіту з додатком, засвідчена у встановленому порядку або Приймальною комісією Інституту.

3.        Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

4.        Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

5.        Копія паспорта (перша сторінка).

6.         Копія військового квитка (приписного свідоцтва).

7.        Два поштових конверти з марками по Україні (із заповненою зворотною адресою).

Примітка: документи приймаються в папці з прозорим файлом.

Вступник особисто пред'являє оригінал диплому, паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво), та документи, що дають право на пільги.


ЗАЯВУ МОЖНА  ПОДАТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ

 

Перелік вступних випробувань:

Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

Відділ інформаційної політики облдержадміністрації.