20220318130525.jpg, фото
18 березня 2022, 13:04

Оперативна інформація станом на 12.00 18.03.2022 щодо російського вторгнення

Триває двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Стратегічні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними. Частково ворогу вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційних районах.

Ворог намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.

У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ “Смерч”, на цілодобовий режим роботи.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Противник зосередився на фортифікаційному обладнанні зайнятих рубежів.

На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять, ворог здійснює перегрупування та робить спроби налагодити логістичне забезпечення. Окупанти більш активно ведуть розвідку.

Російські терористичні війська не полишають спроб оволодіти містом Ізюм, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення.

У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне, має частковий успіх. Продовжує здійснювати постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони.

У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів.

На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

На Південнобузькому напрямку активних дій російських окупантів не відзначено. Ворог продовжує здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, нарощує систему логістичного забезпечення угруповання.

Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони чинять опір російським агресорам, завдаючи їм значних втрат у живій силі та військовій техніці.

Зберігаємо спокій! Віримо у Збройні Сили України!

Разом переможемо! Слава Україні!

 

The twenty-third day of the heroic resistance of the Ukrainian people to the russian military invasion continues.

russian occupation forces continue offensive operation against Ukraine. Strategic tasks related to the defeat of the Armed Forces of Ukraine, access to the administrative borders of Donetsk and Luhansk regions and the establishment of control over the left bank of Ukraine remain unfulfilled. The enemy partially managed to temporarily occupy settlements and establish control over the routes in the Donetsk and Pivdennobuzhsky operational districts.

The enemy is trying to take measures to increase the number of troops in the direction of Kyiv by moving uncoordinated and incompetent units from the Central and Eastern military districts.

Due to the consumption of almost all missile ammunition and some types of ammunition, the military-political leadership decided to transfer the enterprises of the russian military-industrial complex involved in the production of "Caliber" and ammunition to MLRS "Tornado" to round-the-clock .

No significant changes in the activities of the occupying forces have been recorded in the Volyn, Polissya and Siversky areas. The enemy focused on the fortification equipment of the occupied frontiers.

In the Slobozhansky and Sumy areas, units of the russian occupation forces are not conducting active offensive operations, the enemy is regrouping and trying to establish logistical support. The occupiers are more active in reconnaissance.

russian terrorist forces do not stop trying to capture the city of Izyum, strengthen the group by introducing additional units, take measures to organize engineering and logistics.

In the Luhansk region, the enemy intensified hostilities in the area of the village of Rubizhne, has partial success. It continues to shell unprotected civilian infrastructure in order to intimidate the local population and limit the actions of the defense forces.

In the Donetsk region, the enemy did not conduct active hostilities.

In the Tavriya direction, the enemy is trying to establish a strict administrative and police regime in the temporarily occupied settlements of the Kherson region.

No active actions of the Russian occupiers were noted in the South Bug direction. The enemy continues to shell civilian infrastructure, increasing the logistics system of the group.

The Armed Forces of Ukraine, in close cooperation with other components of the Defense Forces, are resisting the russian aggressors, inflicting significant losses on their manpower and military equipment.

Keep calm! We believe in the Armed Forces of Ukraine!

Let's win together! Glory to Ukraine!