28 березня 2023, 10:36
останні оновлення: 28 березня 2023

6030 "Організація благоустрою населених пунктів"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022____ рік

1.

___150000____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації____________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

_42304390______
(код за ЄДРПОУ)

2.

______1510000______
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

__ _________________________________
(найменування відповідального виконавця)


          _42304390________
       (код за ЄДРПОУ)

3.

_________1516030____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

__6030________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

______0620_______
(код
Функціональної

класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів_________________
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03100000000

__________
(код бюджету)

           

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Підвищення рівня благоустрою 

 

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток благоустрою населених пунктів

 

6. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 1

1516030 Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів ( у т.ч. виготовлення проектної документації) 

 

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Забезпечення проведення капітального ремонту

 0

10000 

10000 

 0

 0

 0

-10000 

-10000 

 

Усього

 0

10000 

10000 

 0

 0

 0

-10000 

-10000 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

№ з/п

Пояснення

1

2

1

Кошти в обсязі 10 тис грн. не використані, оскільки не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

                         

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Капітальний ремонт об’єктів ( у т.ч. виготовлення проектної документації) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг  капітального ремонту об’єктів, загальна площа

кв м 

 орієнтовний розрахунок

15000 

15000 

 0

 0

-15000 

 -15000

 

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів 

 кв м

розрахунково 10 тис грн. / 0,7 

 0

 14

 14

 0

 0

 0

 -14

 -14

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість об’єктів, які плануються відремонтувати 

 одиниць

 звітність установ

 2

 0

 -2

 -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на капремонт одного об’єкта 

тис грн 

 розрахунково 10/2

 0

 5

 0

 0

-5 

 -5

 

Середні витрати на 1 кв м. капремонту об’єкта 

 тис грн

орієнтовний розрахунок  10 тис грн / 15 тис кв м 

 0

0,7 

0,7 

 0

 0

 -0,7

 -0,7

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівень готовності об’єктів капремонту 

 розрахунково

 0

0,1 

0,1 

 0

 0

-0,1 

-0,1 

 

Динаміка кількості об’єктів капремонту порівняно з попереднім роком 

  розрахунково

 0

 х

х 

0

х 

х 

0

х 

 х

 

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком 

%

 розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

 

Капітальний ремонт об’єктів (у т.ч. виготовлення проектної документації)

 

 

1

затрат

 

 

 

обсяг  капітального ремонту об’єктів, загальна площа

кв м 

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому обсяг капітального ремонту об’єктів відсутній

 

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів 

 кв м

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому плановий обсяг капітального ремонту об’єктів відсутній

 

2

продукту

 

 

 

кількість об’єктів, які плануються відремонтувати 

 одиниць

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту 2 об’єктів благоустрою населених пунктів («Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) частини території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки по вул. Глушець (поруч з атракціонами) в м.Луцьк Волинської області ( у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)»  та «Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) частини території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки по вул. Глушець (поруч з ДЮСШ № 3) в м.Луцьк Волинської області  ( у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)»  у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків

3

ефективності

 

 

 

Середні витрати на капремонт одного об’єкта 

тис грн 

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому кошти у сумі 10 тис грн. не освоєні та відсутній обсяг середніх витрат на капремонту об’єкта одного об’єкта

 

 

Середні витрати на 1 кв м. капремонту об’єкта 

 тис грн

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у  зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому кошти у сумі 10 тис грн. не освоєні та відсутній обсяг середніх витрат на 1 кв м. капремонту об’єкта 

4

якості

 

 

 

рівень готовності об’єктів капремонту 

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому кошти у сумі 10 тис грн. не освоєні та відсутній рівень готовності

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів  у зв’язку із веденням військового стану в Україні та відсутністю державної програми з розвитку урбан-парків , тому кошти не освоєні.

 

  1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

Програма не виконана у  зв’язку із веденням військового стану в Україні та відсутністю державної програми з розвитку урбан-парків ,

______________

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

 

______Степан Білан________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 

______________________
(підпис)

 

 

Ольга Солоніна____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

_______________________________