28 березня 2023, 10:33
останні оновлення: 28 березня 2023

7321 "Будівництво освітніх установ та закладів"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022____ рік

1.

___150000____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації____________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

_42304390______
(код за ЄДРПОУ)

2.

______1510000______
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

__ _________________________________
(найменування відповідального виконавця)


          _42304390________
       (код за ЄДРПОУ)

3.

_________1517321____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

__7321________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

______0443_______
(код
Функціональної

класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

 Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03100000000

__________
(код бюджету)

           

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів освіти 

 

5. Мета бюджетної програми
Поліпшення надання освітніх послуг

 

6. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 1

1517321  Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1

Забезпечення будівництва об’єктів

0

1760000

1760000

0

0

0

0

-1760000

-1760000

2

Забезпечення реконструкції об’єктів

0

7082000

7082000

0

3385757,26

3385757,26

0

-3696242,74

-3696242,74

3

Забезпечення капітального ремонту об’єктів

0

9670000

9670000

0

0

0

0

-9670000

-9670000

 

Усього

 0

18512000

18512000

 0

3385757,26

3385757,26

 0

-15126242,74

-15126242,74

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

№ з/п

Пояснення

1

2

1

Кошти у сумі 1750000 грн. та 10000 грн. (відповідно будівництво спортзалу КОЗ Луківської ЗОШ та ЗОШ в смт. Головно) передбачались як співфінансування  з ДФРР, однак у зв’язку  із перерозподілом коштів ДФРР через введення військового стану в Україні на інші витрати,  кошти спів фінансування не використовувались.

2

Кошти у сумі 6058 грн (оплата за технагляд реконструкції школи в с. Піща, проведений у 2021 році) не освоєно у зв’язку із не наданням акту виконаних робіт на здійснення послуг з технагляду (ФОП О.Павлюк).

Із передбаченого обсягу коштів на розроблення ескізних проектів у сумі 75942 грн:

- оплачено 30000 грн – ескізні проекти 2 об’єктів: Володимир-Волинський ліцей та тренувальна база в с. Пульмо (по 15000 грн.) як спів фінансування реалізації державної програми розвитку спортивних закладів;

- неоплачені 45942 грн -  ескізні проекти з реконструкції 5 шкіл у зв’язку із відсутністю коштів ДФРР.

Із передбачених 7000 000 грн. на реконструкцію ЗОШ в с. Вербка оплачено 3355757,26 грн  за виконані роботи, крім того має місце кредиторська заборгованість у сумі 35920 гривень. Кошти у сумі 3608322,74 грн не використані у зв’язку із ненаданням підрядником актів (ТОВ «Волиньекобуд») виконаних робіт.

3

Кошти  у сумі  9640000 грн (капремонт ЗОШ в с. Боратин) та  30000  грн. (капремонт ДНЗ № 6 м. Нововолинськ, с. Льотниче  та ЗОШ в с. Боратин – по 10000 грн), передбачені як співфінансування коштів ДФРР, не використані у зв’язку  із перерозподілом коштів ДФРР через введення військового стану в Україні на інші витрати.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

                         

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Будівництво об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (мультимайданчик у смт Луків, ЗОШ в с. Головно)

0

8621,7

8621,7

0

0

0

0

-8621,7

-8621,7

 

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

розрахунково 1760 тис.грн./   16,3 тис. грн. за кв м)

0

108

108

0

0

0

0

-108

-108


 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються збудувати

одиниці

звітність установ

0

2

2

0

0

0

0

-2

-2

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  1760/2

0

880

880

0

0

0

0

-880

-880

 

 

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (140637,02 тис.грн./  8621,7 кв м)

0

16,3

16,3

0

0

0

0

-16,3

-16,3

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково

0

1,3

1,3

0

0

0

0

-1,3

-1,3

 

Динаміка кількості об’єктів будівництва   порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 2/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

 

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

2

Реконструкція об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (ЗОШ в с. Вербка, ліцей у м. Вол-Волинський, с. Пульмо, ЗОШ під ДНЗ с. Білин, ДНЗ с. Бузаки, ЗОШ в с. Мощена,  м. Луцьк, с. Павловичі, с. Піща (технагляд)

0

89374,45

89374,45

0

77022,2

77022,2

0

-12352,25

-12352,25

 

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

розрахунково (7082 тис.грн./  7,48 тис. грн. за кв м)

0

947

947

0

453

453

0

-494

-494


 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

звітність установ

0

9

9

0

3

3

0

-5

-5

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  7082/9

0

787

787

0

1129

1129

0

342

342

 

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції  об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (668602,66 тис.грн./  89374,45 кв м)

0

7,48

7,48

0

7,48

7,48

0

0

0

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Розрахунково

0

7

7

0

6,7

6,7

0

-0,3

-0,3

 

Динаміка кількості об’єктів реконструкція  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 9/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

 

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 7082/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

3

Капітальний ремонт об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг капітального ремонту  об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (ДНЗ м. Нововолинськ, ЗОШ в с. Льотниче, с. Боратин)

0

12147,5

12147,5

0

0

0

0

-12147,5

-12147,5

 

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів

кв. м

розрахунково (9670 тис.грн./  10,3 тис. грн. за кв м)

0

939

939

0

0

0

0

-939

-939


 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються капітально відремонтувати

одиниці

звітність установ

0

3

3

0

0

0

0

-3

-3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 9670/3

0

3223

3223

0

0

0

0

-3223

-3223

 

Середні витрати на 1 кв.м. капремонту об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (124530,67 тис.грн./  12147,5 кв м)

0

10,3

10,3

0

0

0

0

-10,3

-10,3

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів капітального ремонту

%

Розрахунково

0

10

10

0

0

0

0

-10

-10

 

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 0/3

0

х

х

0

х

х

0

х

х

 

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 0/

0

х

х

0

х

х

0

х

х

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

1

Будівництво об’єктів

 

 

 

затрат

 

 

 

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв. м

Кошти, які передбачались як співфінансування об’єктів  з ДФРР не використані, оскільки кошти ДФРР не були виділені у зв’язку із введенням військового стану в України, тому будівництво об’єктів не здійснювалось та загальна площа будівництва відсутня.

 

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

Кошти, які передбачались як співфінансування об’єктів   з ДФРР не використані, оскільки кошти ДФРР не були виділені у зв’язку із введенням військового стану в України, тому будівництво об’єктів не здійснювалось та плановий обсяг будівництва відсутній.


 

продукту

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються збудувати

одиниці

Кошти, які передбачались як співфінансування об’єктів   з ДФРР не використані, оскільки кошти ДФРР не були виділені у зв’язку із введенням військового стану в України, тому будівництво об’єктів не здійснювалось та кількість об’єктів  будівництва відсутня.

 

ефективності

 

 

 

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

Кошти, які передбачались як співфінансування об’єктів   з ДФРР не використані, оскільки кошти ДФРР не були виділені у зв’язку із введенням військового стану в України, тому будівництво об’єктів не здійснювалось та середні витрати на будівництво одного об’єкта відсутні.

 

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

Розбіжності відсутні

 

якості

 

 

 

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Кошти, які передбачались як співфінансування об’єктів   з ДФРР не використані, оскільки кошти ДФРР не були виділені у зв’язку із введенням військового стану в України, тому будівництво об’єктів не здійснювалось та рівень готовності відсутній.

2

Реконструкція об’єктів

 

 

 

затрат

 

 

 

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Із передбачених 9 об’єктів із загальною площею 89374,45 кв м касові видатки проведені за 3 об’єктами (Володимир-Волинський ліцей, тренувальна база Володимир-Волинського ліцею в с. Пульмо та ЗОШ в с. Вербка) із загальною площею 77022,2 кв.м. Загальна площа об’єктів, за якими не здійснювались касові видатки, склала 12352,25 кв м

 

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

Проведені касові видатки у сумі 3385,7 тис грн.  у відношенні до середніх витрат на 1 кв м реконструкції склав 453 кв м., що на 494 кв м менше ніж заплановано , у зв’язку із тим, що касові видатки здійснені лише за трьома об’єктами


 

продукту

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

Із передбачених 9 об’єктів касові видатки проведені за 3 об’єктами. За рештою об’єктів касові видатки не здійснені у зв’язку із перерозподілом коштів ДФРР через введення військового стану в Україні.

 

ефективності

 

 

 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

У середньому на реконструкцію одного об’єкта припадає 1129 тис грн ( 3385,7 тис грн. / 3) , що на 342 тис грн. більше ніж заплановано , у зв’язку із тим, що касові видатки здійснені лише за трьома об’єктами

 

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції  об’єкта

тис. грн.

Розбіжності відсутні

 

якості

 

 

 

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

У зв’язку із тим, що касові видатки проведено на суму 3696242,74 грн менше ніж заплановано , то рівень готовності на 0,7 відсотка менше ніж заплановано.

3

Капітальний ремонт об’єктів

 

 

 

затрат

 

 

 

обсяг капітального ремонту  об'єктів, загальна площа

кв. м

У зв’язку із відсутністю  коштів ДФРР, кошти   співфінансування, не використовувались, тому капремонт об’єктів не здійснювався та загальна площа капремонту відсутня.

 

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів

кв. м

У зв’язку із відсутністю  коштів ДФРР, кошти   співфінансування, не використовувались, тому капремонт об’єктів не здійснювався та плановий обсяг капремонту відсутній.


 

продукту

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються капітально відремонтувати

одиниці

У зв’язку із відсутністю  коштів ДФРР, кошти   співфінансування, не використовувались, тому капремонт об’єктів не здійснювався та кількість  об’єктів  капремонту відсутня.

 

ефективності

 

 

 

Середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта

тис. грн.

У зв’язку із відсутністю  коштів ДФРР, кошти   співфінансування не використовувались, тому капремонт об’єктів не здійснювався та обсяг середніх витрат на капремонт одного об’єкта  відсутній.

 

Середні витрати на 1 кв.м. капремонту об’єкта

тис. грн.

У зв’язку із відсутністю  коштів ДФРР, кошти   співфінансування, не використовувались, тому обсяг середніх витрат на 1 кв метр капремонту відсутній.

 

якості

 

 

 

Рівень готовності об’єктів капітального ремонту

%

У зв’язку із відсутністю  коштів ДФРР, кошти   співфінансування не використовувались, будівельні роботи не здійснювались у попередніх роках, тому рівень готовності відсутній.

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

Здійснювалось фінансування реконструкція НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.»  в с. Вербка, де освоєно 3355757,26 гривень. Завершення реконструкції об’єкта необхідно здійснити у 2023 році.

  1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана частково за напрямком реконструкція об’єктів (проводились касові видатки ЗОШ в с. Вербка). За напрямком капремонт та будівництво об’єктів програма не здійснена у зв’язку із  нефінасуванням коштів  ДФРР у зв’язку із веденням військового стану в Україні

 

______________

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

 

______Степан БІЛАН______________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 

______________________
(підпис)

 

 

Ольга СОЛОНІНА____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

_______________________________