28 березня 2023, 10:31
останні оновлення: 28 березня 2023

7322 "Будівництво медичних установ та закладів"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022____ рік

1.

___150000____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації____________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

_42304390______
(код за ЄДРПОУ)

2.

______1510000______
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

__ _________________________________
(найменування відповідального виконавця)


          _42304390________
       (код за ЄДРПОУ)

3.

_________1517322____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

__7322________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

______0490_______
(код
Функціональної

класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

 Будівництво медичних установ та закладів

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03100000000

__________
(код бюджету)

           

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів охорони здоров’я

 

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання медичних послуг

 

6. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 1

1517322        Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення реконструкції об’єктів

0

20000

20000

0

0

0

0

-20000

-20000

2

Забезпечення капітального ремонту об’єктів

0

3400000

3400000

0

2119615,04

2119615,04

0

-1280384,96

-1280384,96

3

Забезпечення будівництва об’єктів

0

1247400

1247400

0

153083,10

153083,10

0

-1094316,9

-1094316,9

 

Усього

0

4667400

4667400

0

2272698,14

2272698,14

 

-2394701,86

-2394701,86

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

№ з/п

Пояснення

 

1

2

 

1

Кошти передбачались на реконструкцію обласної клінічної лікарні та обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства (по 10000 грн.) як спів фінансування державної програми. Однак, у зв’язку із введенням військового стану в Україні державна програма з реконструкції закладів охорони здоров’я не фінансувалась , тому касові видатки не здійснювались.

 

2

Здійснені касові видатки з капремонту амбулаторій в с. Смідин (1504004,04 грн) та с. Згорани (615611 грн)  для завершення будівництва.

Має місце кредиторська заборгованість в органах казначейства відповідно 25000 грн та 971103,01 грн. Не використані 284281,94 грн - це економія бюджетних коштів . Будівельні роботи на об’єктах завершені.

 

3

Проведено касові видатки з будівництва амбулаторії в с. Річиця (141230,10 грн) та отримано економію коштів у сумі 106169,9 гривень. Роботи на об’єкті завершені.

З будівництва амбулаторії в с. Уховецьк здійснено касових видатків на суму 11853 грн та має місце кредиторська заборгованість в органах казначейства у сумі 675317,87 гривень. Роботи завершені, отримано економію коштів у сумі 312829,13 гривень.

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

                           

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Реконструкція об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (головний корпус ВОТМО, хірургічний корпус ОКЛ м.Луцьк)

0

16389,2

16389,2

0

0

0

0

-16389,2

-16389,2

 

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

розрахунково (20 тис.грн./   22,6 тис. грн. за кв м)

0

1

1

0

0

0

0

-1

-1


2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

звітність установ

0

2

2

0

0

0

0

-2

-2

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  20/2

0

10

10

0

0

0

0

-10

10

 

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції  об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (371200 тис.грн./  16389,2 кв м)

0

22,6

22,6

0

22,6

22,6

0

0

0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Розрахунково

0

0,005

0,005

0

0

0

0

-0,005

-0,005

 

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 2/2

0

100

100

0

0

0

0

-100

-100

 

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 20000/22246,0

0

90

90

0

0

0

0

-90

-90

2

Капітальний ремонт  об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (амбулаторії в с. Згорани, Смідин)

0

954,4

954,4

0

954,4

954,4

0

0

0

 

плановий обсяг капремонту об’єктів

кв. м

розрахунково (3400 тис.грн./   16,7 тис. грн. за кв м)

0

204

204

0

127

127

0

-77

-77


2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються капітально відремонтувати

одиниці

звітність установ

0

2

2

0

2

2

0

0

0

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на капремонт одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  3400/2

0

1700

1700

0

1060

1060

0

-640

-640

 

Середні витрати на 1 кв.м. капремонту  об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (15985,630 тис.грн./  954,4 кв м)

0

16,7

16,7

0

16,7

16,7

0

0

0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів капремонту

%

Розрахунково

0

93

93

0

100

100

0

7

7

 

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 2/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

 

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

3

Будівництво об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг будівництва  об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (амбулаторія в с. Річиця, Уховецьк)

0

690

690

0

690

690

0

0

0

 

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

розрахунково (1247,4 тис.грн./   27,9 тис. грн. за кв м)

0

45

45

0

5

5

0

-40

-40


2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються збудувати

одиниці

звітність установ

0

2

2

0

2

2

0

0

0

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  1247,4/2

0

623,7

623,7

0

76,5

76,5

0

-547,2

-547,2

 

Середні витрати на 1 кв.м. будівництво об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (18550,075 тис.грн./  690 кв м)

0

27,9

27,9

0

27,9

27,9

0

0

0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково

0

100

100

0

100

100

0

0

0

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

1

Реконструкція об’єктів

 

 

 

затрат

 

 

 

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Касові видатки у сумі 20000 грн не здійснені, оскільки ці кошти були передбачені як співфінанусування, а фінансування державної програми з розвитку закладів охорони здоров’я не здійснювалось. Тому обсяг реконструкції об’єктів відсутній.

 

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

Касові видатки у сумі 20000 грн не здійснені, оскільки ці кошти були передбачені як співфінанусування, а фінансування державної програми з розвитку закладів охорони здоров’я не здійснювалось. Тому плановий обсяг реконструкції об’єктів відсутній.


 

продукту

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

Планувалось, що касові видатки будуть здійснені за двома об’єктами (реконструкція обласної клінічної лікарні та обласного перинатального центру). Однак, фінансування державної програми з розвитку закладів охорони здоров’я не здійснювалось.

 

ефективності

 

 

 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

Касові видатки у сумі 20000 грн не здійснені, оскільки ці кошти були передбачені як співфінанусування, а фінансування державної програми з розвитку закладів охорони здоров’я не здійснювалось. Тому середні витрати на об’єкт реконструкції відсутній.

 

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції  об’єкта

тис. грн.

Відхилення відсутні

 

Якості

 

 

 

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Касові видатки у сумі 20000 грн не здійснені, оскільки ці кошти були передбачені як співфінанусування, а фінансування державної програми з розвитку закладів охорони здоров’я не здійснювалось. Тому рівень готовності об’єктів реконструкції відсутній.

 

Динаміка кількості об’єктів реконструкції  порівняно з попереднім роком

%

Касові видатки у сумі 20000 грн не здійснені, оскільки ці кошти були передбачені як співфінанусування, а фінансування державної програми з розвитку закладів охорони здоров’я не здійснювалось. Тому динаміка кількості об’єктів  реконструкції у порівнянні з попереднім роком відсутня.

 

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Касові видатки у сумі 20000 грн не здійснені, оскільки ці кошти були передбачені як співфінанусування, а фінансування державної програми з розвитку закладів охорони здоров’я не здійснювалось. Тому динаміка обсягу реконструкції  об’єктів у порівнянні з попереднім роком відсутня.

2

Капітальний ремонт  об’єктів

 

 

 

затрат

 

 

 

обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа

кв. м

Відхилення відсутні

 

плановий обсяг капремонту об’єктів

кв. м

Касові видатки склали 2119615,04 грн. Тому  плановий обсяг капремонту складає  127 кв м (2119615,64 грн/16,7 грн за 1 кв м ). Крім того, має місце кредиторська заборгованість в органах казначейства за об’єктами:  капремонт амбулаторії в с. Смідин – 25000 грн та с. Згорани – 971103,02 грн.


 

продукту

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються капітально відремонтувати

одиниці

Відхилення відсутні

 

ефективності

 

 

 

Середні витрати на капремонт одного об’єкта

тис. грн.

Касові видатки склали 2119615,04 грн. Тому  середні витрати на  капремонт складає 1060 кв м (2119615,04

/2 ). Крім того, має місце кредиторська заборгованість за об’єктами:  капремонт амбулаторії в с. Смідин – 25000 грн та с. Згорани – 971103,02 грн.

 

Середні витрати на 1 кв.м. капремонту  об’єкта

тис. грн.

Відхилення відсутні

 

Якості

 

 

 

Рівень готовності об’єктів капремонту

%

Роботи по об’єктах виконані. Рівень готовності 100% при плановому показнику – 93.

 

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

Відхилення відсутні

 

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Відхилення відсутні

3

Будівництво об’єктів

 

 

 

затрат

 

 

 

обсяг будівництва  об'єктів, загальна площа

кв. м

Відхилення відсутні

 

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

Касові видатки склали 153083,10 грн . Тому плановий обсяг будівництва – 5 кв .м., що на 40 кв м менше ніж заплановано.  Крім того, має місце кредиторська заборгованість в органах казначейства 675317,87 грн (будівництво амбулаторії

 в с. Уховецьк) та економію коштів за амбулаторією в с. Річиця – 106169,9 грн.


 

продукту

 

 

 

Кількість об’єктів, які плануються збудувати

одиниці

Відхилення відсутні

 

ефективності

 

 

 

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

Касові видатки склали 153083,10 грн . Тому середні витрати на будівництво одного об’єкта  – 76,5       .

 

Середні витрати на 1 кв.м. будівництво об’єкта

тис. грн.

Відхилення відсутні

 

Якості

 

 

 

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Відхилення відсутні

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

Завершено будівництво амбулаторії в с. Уховецьк та капітальний ремонт амбулаторій в с. Згорани та Смідин. Здійснено розрахунок за виконані роботи у 2021 році, з будівництва амбулаторії в с.Річиця. Однак, має місце кредиторська заборгованість в органах казначейства на суму 1671420,89 грн

  1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана у частині будівництва та капітального ремонту об’єктів. В частині реконструкції обласної клінічної лікарні та обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства (по 10000 грн.) не виконана  у зв’язку із введенням військового стану в Україні  та нефінансуванням державної програми з реконструкції закладів охорони здоров’я .

______________

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

 

______Степан БІЛАН______________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 

______________________
(підпис)

 

 

          Ольга СОЛОНІНА____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

_______________________________