28 березня 2023, 10:21
останні оновлення: 28 березня 2023

7361 "Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022____ рік

1.

___150000____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації____________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

_42304390______
(код за ЄДРПОУ)

2.

______1510000______
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

__ _________________________________
(найменування відповідального виконавця)


          _42304390________
       (код за ЄДРПОУ)

3.

_________1517361____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

__7361________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

______0490_______
(код
Функціональної

класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03100000000

__________
(код бюджету)

           

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний відбір та відповідають   стратегічним цілям регіональної стратегії розвитку згідно із планом заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку

 

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку

 

6. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 1

1517361   Співфінансування  інвестиційних проектів, що  реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення введення в експлуатацію об’єктів (оплата сертифікату)

26028,60

0

26028,60

26027,40

0

26027,40

-1,2

0

-1,2

 

Усього

26028,6

0

26028,6

26027,40

0

26027,40

-1,2

0

-1,2

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

№ з/п

Пояснення

1

2

1

Економія коштів

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

                         

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг будівництва та реконструкції  об'єктів, загальна площа

кв метрів

проектна документація (львівський політехнічний (187,530, білий сірий 2395,3 )

2582,830

0

2582,830

2582,830

0

2582,830

0

0

0

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію)

одиниці

Звітність установи

3

0

3

3

0

3

0

0

0

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на оплата сертифікату

грн.

Звітність установи (26028,6/3)

8676,2

 

8676,2

8675,8

0

8675,8

-1,2

0

-1,2

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

сертифікат

100

0

100

100

0

100

0

0

0

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

1

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

 

 

 

затрат

 

 

 

обсяг будівництва та реконструкції  об'єктів, загальна площа

кв метрів

розбіжності відсутні

 

продукту

 

 

 

Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію)

одиниці

розбіжності відсутні

 

ефективності

 

 

 

Середні витрати на оплата сертифікату

грн.

Економія коштів

 

якості

 

 

 

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

розбіжності відсутні

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

Здійснено оплату сертифікатів готовності до експлуатації 3 об’єктів (школа в с. Башлики – доплата у сумі 547,40 грн., Пам’ятка культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» (охоронний номер 030012-Н) с. Колодяжне Ковельського району у сумі 13520 грн.,  «Розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури Волині - капітальний ремонт» у сумі 11960 гривень.

 

  1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

Програма  виконана .

______________

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

 

______Степан БІЛАН______________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 

______________________
(підпис)

 

 

Ольга СОЛОНІНА____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

_______________________________