28 березня 2023, 10:14
останні оновлення: 28 березня 2023

8821 "Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям , одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022____ рік

1.

___150000____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації____________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

_42304390______
(код за ЄДРПОУ)

2.

______1510000______
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

__ _________________________________
(найменування відповідального виконавця)


          _42304390________
       (код за ЄДРПОУ)

3.

_________1518821____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

__8821________
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

______1060_______
(код
Функціональної

класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла 
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03100000000

__________
(код бюджету)

           

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 1

створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом,

2

активізація інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян.

 

5. Мета бюджетної програми


Надання молодим родинам, де вік подружжя не перевищує 35 років, і одиноким молодим громадянам (віком до 35 років включно) довготермінового державного кредиту на будівництво житла.

6. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 1

1518821 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла  

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів та будівництво (придбання) житла

 0

306400,0

306400,0

 0

165400,0

165400,0

0

-141000

-141000

 

Усього

 0

306400,0

306400,0

 0

165400,0

165400,0

0

-141000

-141000

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

№ з/п

Пояснення

 

1

2

 

1

Економія коштів у зв’язку із залученням  спів фінансування з місцевого бюджету міста Ковеля та позичальників

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Соціально - економічна  Програма  забезпечення молоді житлом у Волинській області на 2019 -2023 роки, затверджена рішенням обласної   ради від 24.10.2019 №25/5

0

306400,0

306400,0

0

165400,0

165400,0

0

-141000

-141000

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

                           

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку

осіб

Звітність установи на 01.01.2022

0

114

 

114

 

0

114

114

0

0

0

 

Загальна кількість укладених договорів, за якими надано кредити

одиниць

Звітність установи

0

68

 

68

 

0

68

 

68

 

0

0

0


2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість укладених договорів, за якими надаватимуться кредити

одиниць

звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на надання кредиту

тис. грн.

Звітність установ 306,4/1

0

306,4

 

306,4

 

0

165,4

165,4

0

-141,0

-141,0

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році надано кредит, до загальної кількості укладених договорів (1/68)

%

Звітність установ

0

1.47

1.47

0

1.47

1.47

0

0

0

5

Динаміка кількості договорів, за якими надано кредит, порівняно з попереднім роком 1/1

%

Звітність установ

0

100

100

0

100

100

0

0

0

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

 

Завдання 1

 

Економія коштів у зв’язку із залученням  спів фінансування з місцевого бюджету міста Ковеля та позичальників

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

Проведено   касових   видатків на   суму 165400 грн. За рахунок цих коштів та спів фінансування з місцевого бюджету міста Ковеля надано один кредит для забезпечення молоді житлом (придбано 3-х кімнатну квартиру)

 

  1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

Програма виконана

______________

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

 

______Степан Білан________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 

______________________
(підпис)

 

 

Ольга Солоніна____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)