08 лютого 2019, 12:21
останні оновлення: 08 лютого 2019

Інформація Про виконання Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у службі у справах дітей за 2017 рік

Інформація

Про виконання  Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у службі у справах дітей  за 2017 рік

 

 

 

На виконання Плану заходів служби у справах дітей облдержадміністрації щодо запобігання і протидії корупції   за 2017 рік проводилась наступна робота.

Протягом 2017 року працівниками служби у справах дітей було прийнято участь у  навчання персоналу  на яких розглядалось питання дотримання вимог законів України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості, усього пройшли навчання 4 чоловік.

Уповноваженим з питань запобігання протидії корупції постійно надавались методична допомога з питань виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, організації роботи щодо попередження порушень посадовими особами антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів.

У травні місяці уповноваженою особою було здійснено перевірку фактів своєчасності подання декларації про майно, доходи , витрати  і зобов”язання фінансового характеру. Серед працюючих працівників служби у справах дітей фактів неподання або невчасного подання декларацій за 2016 виявлено не було.

Протягом року уповноваженою особою надавались роз”яснення посадовим особам служби стосовно наявності у них та шляхів регулювання конфлікту інтересів. Протягом року випадків вчинення корупційних діянь посадовими особами служби у справах дітей не було.

Організація особистих прийомів в службі ведеться на належному рівні. Звернень, щодо корупційних діянь та корупційних правопорушень до служби у справах дітей протягом поточного року не надходило.

За звітний період внутрішній аудит в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства не проводився.

Службою у справах дітей суб”єктам звернень надавалась своєчасна достовірна, у повному обсязі інформація, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян».

Протягом 2017 року у службі у справах дітей було підготовлено відповідь на 10 запитів щодо надання публічної інформації та 36 звернень громадян.

З метою забезпечення прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства і питання протидії корупції постійно розглядались на навчаннях, семінарах-нарадах та оперативних нарадах служби у справах дітей.

Протягом 2017 року навчання пройшло 4 працівники.

Постійно проводилась антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів на наявність в них правил і процедур, які могли б містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Випадків відсторонення від виконання повноважень на посаді,осіб, щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, не було.