08 лютого 2019, 12:22
останні оновлення: 08 лютого 2019

План заходів по запобіганню та протидії корупції у службі у справах дітей Волинської облдержадміністрації на 2018 рік

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Начальник служби у справах дітей

                                                               облдержадміністрації

                                                              _________________А.ОНИЩУК

                                                              28.12.2017 р.

 

План заходів по запобіганню та протидії корупції у
службі у справах дітей Волинської облдержадміністрації
на 2018 рік

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Забезпечити виконання Закону України «Про запобігання корупції»

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Впродовж 2018 року

2.

Не  допускати будь-які можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Впродовж 2018 року

3.

Забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

В тижневий термін після отримання матеріалів суду про притягнення особи до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства

4.

Відповідно до вимог ст..45 Закону Україн «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які визначені пунктом 1, підпунктом «а» пункту 2 частини першої ст..3 зобов”язані щорічного подавати електронні декларації про майно, доходи,  витрати і зобо”язання фінансового характеру за минулий рік на офіційному сайті Національного агенства

Працівники ССД ОДА

До 1 квітня 2018 року

5.

Провести в установленому порядку перевірки декларацій про майно,доходи,витрати і зобов”язання фінансового характеру за 2017 рік на предмет їх своєчасного подання

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

І  декада квітня 2018 року

6.

Проводити антикорупційну експертизe проектів розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та, у разі виявлення, вносити пропозиції щодо їх усунення.

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Протягом року

7.

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками служби у справах дітей  антикорупційного законодавства

відальний за виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам

У разі

надходження

8

Розгляд на нарадах питань дотримання законодавства  про державну службу і протидії корупції;

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом року

9.

Забезпечити неухильне дотримання посадовими особами Загальних правил етичної поведінки, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом року

10.

Розробка плану заходів Служби у справах дітей облдержадміністрації  щодо запобігання корупції на 2019 рік

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Грудень