18 червня 2018 року
останні оновлення: 09 жовтня 2019 року

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

СХВАЛЕНО
протокол комісії по роботі
зі службовою інформацією
12 травня 2017 року № 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
29.05.2017 № 265

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що містять службову  інформацію,

      якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 

 

РОЗДІЛ І

Відомості, що містяться у внутрішньовідомчих

службових документах

 

 1. Інформація, що міститься в документах облдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напряму діяльності установи або здійсненням контрольних функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, у разі, якщо відомості, що містяться в ній, відповідають сукупності вимог частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

РОЗДІЛ ІІ

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки,

мобілізаційного плану місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,

організацій усіх форм власності

 

 1. Відомості за сукупністю всіх показників про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів з метою своєчасного переведення на роботу за умови введення встановлених ступенів готовності або настання особливого періоду щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.
 2. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги мобілізаційних запасів матеріально-технічних засобів (продовольства) за окремими показниками в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування
 3. Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва та поставки продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період для Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.
 4. Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану щодо номенклатури та обсягів виробництва та поставки продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період  для  Збройних  сил  України,  інших  військових формувань утворених відповідно до законів України в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.
 1. Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, що є необхідною для укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом у цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.
 2. Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва та поставки продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період для забезпечення сталого функціонування національної економіки в цілому щодо районної державної  адміністрації, органу місцевого самоврядування.
 3. Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану щодо номенклатури та обсягів виробництва та поставки продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період для забезпечення життєдіяльності населення в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.
 4. Відомості за сукупністю всіх складових показників про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення, об’єктів оборонної галузі, підприємств, установ, організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання у разі евакуації в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.
 5. Відомості щодо показників праці і кадрів, джерел забезпечення кадрами для потреб економіки області на особливий період.
 6. Відомості про підготовку фахівців у закладах освіти на особливий період.
 7. Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування місцевої економіки в особливий період, які заплановані з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження щодо: створення запасів матеріально-технічних ресурсів; підготовки системи управління; створення проектної та технічної документації; організації та проведення відновлювальних робіт; створення та утримання страхового фонду документації; технічного прикриття об’єктів в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.
 8. Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва та поставки продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період для забезпечення життєдіяльності населення в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.
 9. Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану щодо номенклатури та обсягів виробництва і поставки продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період для забезпечення сталого функціонування національної економіки в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.
 10. Відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виконання мобілізаційних завдань у цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.
 11. Відомості про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.
 12. Відомості про порядок асигнування заходів з мобілізаційної підготовки, державного оборонного замовлення в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.
 13. Відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.
 14. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування.
 15. Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів у цілому щодо районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування. 
 16. Відомості про мобілізаційні потужності СПК, ВПК щодо заготівлі донорської крові та її препаратів в районі, установі.
 17. Спецбаланс обласної бази спеціального медичного постачання з додатками.
 18. Довідка на випуск майна на оновлення з перервою в часі обласної бази спеціального медичного постачання.

 

РОЗДІЛ ІІІ

Організація та забезпечення режиму секретності

 

 1. Інформація про обладнання режимних приміщень, комплексну систему їх технічного захисту, проектна документація на них та конструктивні особливості.
 2. Акти комісійних обстежень режимних приміщень.
 3. 3. Положення про режимно-секретний орган, посадові інструкції його працівників.
 4. Відомості про організацію або фактичний стан охорони державної таємниці в апараті, структурному підрозділі облдержадміністрації.
 5. Відомості про внутрішньооб’єктовий режим.
 6. Інструкції та правила виконання робіт із забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, якщо вони не містять в собі таємної інформації.
 7. Номенклатура та зміни до номенклатури посад працівників облдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
 8. Облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці, форма 6 (по заповненню).
 9. Картка результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці, форма 8 (по заповненню).
 10. Акти про знищення секретних документів.
 11. Акти за результатами перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.
 12. Акти прийому-передачі матеріальних носіїв секретної інформації.
 13. Номенклатура секретних справ режимно-секретного органу.
 14. Правила поводження з шифртелеграмами в облдержадміністрації за відсутності органу спеціального зв’язку.
 15. План забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.
 16. Загальний план забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва.
 17. Звіт  про стан забезпечення охорони державної таємниці.
 18. Відомості про реальну (фактичну) обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю.
 19. Матеріали проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

 

РОЗДІЛ IV

Відомості з питань технічного захисту інформації

з обмеженим доступом

 

 1. Відомості про технічний захист інформації з обмеженим доступом, щодо:

1) категоріювання приміщень та об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем і копіювально-розмножувальної техніки;

2) експлуатації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;

3) проведення вимірювань комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;

4) експертних висновків комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах класу 1, 2.

 1. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком абонентів обласної державної адміністрації.

 

РОЗДІЛ V

Питання надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

 

 1. 1. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями «Каштан» та «Стихія»).
 2. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.
 3. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період районів, міст обласного значення, підприємств, установ, організацій, які продовжують діяльність в особливий період.
 4. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 5. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення суб’єктів господарювання до відповідних категорій цивільного захисту.
 6. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно- територіальних одиниць.
 7. Зведені відомості за сукупністю показників про загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту за область.
 8. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
 9. Основні показники плану цивільного захисту району, міста, селища, села, суб’єкта господарювання за формою, визначеною Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

РОЗДІЛ VI

 Питання територіальної оборони

 

 1. Узагальнені відомості за окремими показниками про зміст у цілому щодо планів територіальної оборони (далі — ТрО) районів ТрО, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, узагальнені відомості за окремими показниками про зміст у цілому інших позапланових заходів ТрО в зоні ТрО.
 2. Узагальнені відомості за окремими показниками про зміст документів щодо планів застосування, здійснення управління, порядку взаємодії, про заходи комплектування, матеріально-технічного забезпечення, місця розгортання і злагодження створюваних у зоні (районах) ТрО підрозділів для виконання завдань ТрО (стрілецьких батальйонів, рот охорони та загонів оборони), а також стану їх готовності до виконання завдань за призначенням, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

 

 

Розділ VII

Інші відомості

 

 1. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення за сукупністю всіх показників у цілому щодо районних державних адміністрацій, органу місцевого самоврядування.
 2. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 10 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
 4. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.
 5. Установчі документи релігійних організацій Волинської області.
 6. Фондові справи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які зберігаються в архіві, матеріальним носіям яких установою – укладачем присвоєно гриф «Для службового користування».