08 лютого 2019, 12:29
останні оновлення: 08 лютого 2019

План заходів по запобіганню та протидії корупції у службі у справах дітей Волинської облдержадміністрації на 2019 рік

План заходів по запобіганню та протидії корупції у
службі у справах дітей Волинської облдержадміністрації
на 2019 рік

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Забезпечити виконання Закону України «Про запобігання корупції»

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Впродовж 2019 року

2.

Не  допускати будь-які можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Впродовж 2019 року

3.

Забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом 2019 року в тижневий термін після отримання матеріалів суду про притягнення особи до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства

4

Направлення працівників  служби у справах дітей на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів  з питань запобігання корупції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Згідно з планом-графіком ВОЦППК ОДВ

5

Проведення періодичних навчань, на оперативних нарадах для працівників служб у справах дітей з питань антикорупційного законодавства, відповідальності за порушення законодавства, тощо.

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Постійно

6.

Відповідно до вимог ст.45 Закону Україн «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які визначені пунктом 1, підпунктом «а» пункту 2 частини першої ст..3 зобов”язані щорічного подавати електронні декларації про майно, доходи,  витрати і зобо”язання фінансового характеру за минулий рік на офіційному сайті Національного агенства

Працівники ССД ОДА

До 1 квітня 2019 року

7.

Підготовка узагальненої інформації щодо подання державними службовцями е-декларації, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупці

До 10 квітня 2019 року

8.

Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання е-декларації

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом 3-х днів з дня виявлення

9.

Забезпечити неухильне дотримання посадовими особами Загальних правил етичної поведінки, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом року

10.

Інформувати про стан виконання  положень  Антикорупційної програми у Волинській обласній державній адміністрації на 2019 рік

Відповідальний за виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам    

Щоквартально протягом 2019 року

11.

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками служби у справах дітей  антикорупційного законодавства

відальний за виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам

У разі

надходження

12.

Проводити антикорупційну експертизe проектів розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та, у разі виявлення, вносити пропозиції щодо їх усунення.

відповідальна особа за координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам

Протягом року

13.

Розгляд на нарадах питань дотримання законодавства  про державну службу і протидії корупції;

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

Протягом року

14.

Розробка плану заходів Служби у справах дітей облдержадміністрації  щодо запобігання корупції на 2020 рік

Уповноважена  особа з питань запобігання та протидії корупції

Грудень 2019