27 вересня 2019, 09:10
останні оновлення: 09 липня 2024

Положення про загальнозологічний заказник місцевого значення «Озерянський»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління

екології та природних ресурсів

26.09.201951

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про загальнозологічний заказник місцевого значення «Озерянський» Турійського району Волинської області

 

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Загальнозологічний заказник місцевого значення «Озерянський» (в подальшому Заказник) утворений рішенням Волинської обласної Ради народних депутатів від 31.10.1991 №226 з метою збереження та відтворення цінних звірів, озерної риби, що мешкають в цінному природному комплексі, який об’єднує різні за категоріями угіддя (лісоболотні, сільськогосподарські, природні, кормові), сосново-дубові, березово-осикові ліси, віком від 60 років.
 • Територія Заказника входить до складу природно-заповідного фонду України, заноситься в спеціальний реєстр і охороняється державою.
 • Заказник площею 2736,0 га знаходиться у межах землекористування ДП «Турійське лісове господарство» (1325,0га): Радовичівське лісництво кв. 16 вид. 2-5, 7-39, кв. 17 вид. 1-6, 8-47, 49, 50, кв. 18 вид. 1-5, 11-14, 16-25, 27-34, 37-48, кв. 19 вид. 1, 3-32, 34, 36-40, 43-59, 61, 62,  кв. 20 вид. 1-8, 10-27, кв. 21 вид. 1-12, 15-51, кв 22 вид. 1-6, 8-29, 31-47, кв. 23, кв. 24, кв. 25 вид. 1-4, 7-38, 41-50, 54, 56, 57, кв. 26 вид. 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 19-21, 24, 26-32, 35 Турійського району Волинської області (далі – Землекористувач) та землях Озерянської сільської ради (1411 га) Турійського району Волинської області (далі – Землевласник).
 • Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається із землекористування ДП«Турійське лісове господарство», яке здійснює свою господарську діяльність згідно з цим Положення.
 • Землекористувач та Землевласник на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповiдний фонд України», іншими законодавчими і нормативно-правовими  актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.
 • Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держгеокадастру та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель та землевпорядній документації, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.
 • Адреса Землекористувача: 44800, вул.Володимирська, 39, смт. Турійськ, Волинська область

Адреса Землевласника: с. Озеряни, Турійський р-н, 44860

 • МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 

 • Заказник створений з метою збереження та відтворення цінних звірів, озерної риби, що мешкають в цінному природному комплексі, який об’єднує різні за категоріями угіддя (лісоболотні, сільськогосподарські, природні, кормові), сосново-дубові, березово-осикові ліси, віком від 60 років.
 • Основними завданнями Заказника є:

- збереження у природному стані лісової екосистеми;

- підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

- поширення еколого-освітніх знань тощо.

 • Використання території заказника в оздоровчих, рекреаційних, освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт дозволяється із додержанням вимог встановлених цим Положенням, якщо цим не буде наноситися шкода природному комплексу і при погодженні з управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації
 • РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ
 • Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на території заказника забороняється діяльність, що суперечить його цільовому призначенню і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі :
  • рубки головного користування, прохідні рубки, підсочка лісу, знищення та пошкодження дерев, підліску, підросту, чагарників та трав’яного  покриву. Лісовідновні, ландшафтні, суцільно-санітарні та вибірково-санітарні рубки проводяться за погодженням з Управлінням екології та природних ресурсів Волинської ОДА у відповідності до «Правил поліпшення якісного складу лісів», «Санітарних правил у лісах України» та Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
  • заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені, лісової підстилки, соків з дерев, лікарської та технічної сировини і т. д.);
  • будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;
  • передача у господарське використання, оренду;
  • надання земельних ділянок під забудову;
  • геолого-розвідувальні, підривні роботи, розробка родовищ корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження пожеж;
  • будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і звязку, не пов'язаних з охороною території Заказника;
  • знищення та пошкодження дерев, спалювання сухої рослинності;
  • застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами, використання мінеральних добрив без відповідного наукового обґрунтування та дозволу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації;
  • полювання, рибальство, інтродукція нових рослин і тварин;
  • порушення сезону тиші (з 1 квітня по 15 червня), знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;
  • влаштування нічліжних таборів, встановлення наметів та розведення вогнищ поза межами місць, спеціально відведених для цього;
  • проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача, інспекційних, державних та громадських природоохоронних служб;
  • зберігання на території Заказника всіх видів отрутохімікатів;
  • інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.
 • На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:
  • використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;
  • проведення заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;
  • збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.
 • Спеціальне використання природних ресурсів у межах Заказника (а саме: заготівля деревини, лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби, мисливство, рибальство) здійснюється в межах ліміту та підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 • Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.
 • На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.
 • Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.
 • Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється спеціально уповноваженими на те органами, згідно чинного законодавства України.
 • Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля. До охорони Заказника можуть залучатися активісти товариств охорони природи, мисливців та рибалок, працівники правоохоронних органів.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 • Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
 • Юридичні і фізичні особи зобов’язані в установленому порядку відшкодовувати шкоду, заподіяну порушенням режиму території Заказника в розмірах визначених чинним законодавством України.

 

 1. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ
 • Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.