09 березня 2021, 16:08
останні оновлення: 10 червня 2021

Соціально-економічне становище області у січні 2021 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2021р. становила 1027,4 тис. осіб. У 2020р. кількість жителів зменшилась на 4024 особи.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з 2019р. збільшився на 984 особи.

Кількість живонароджених у 2020р. становила 10448 осіб, померлих – 14344 особи.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні 2021р. становила 10048 грн, що на 16,9% більше, ніж у січні 2020р. (в Україні – 12337 грн і на 15,0% більше).

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах фінансової та страхової діяльності, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва меблів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,2–1,6 раза.

Індекс реальної заробітної плати у січні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 109,1% (в Україні – 108,3%).

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2021р. становила 26,5 млн.грн, що дорівнює 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень.

Вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тис. працівників, або 2,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 7736 грн.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. становив 101,2%, в Україні – 101,3% (у січні 2020р. – 100,1% та 100,2% відповідно).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,7%. Найбільше (на 21,8%) зросли ціни на яйця. Підвищились ціни на овочі, молоко, соняшникову олію, цукор, кисломолочну продукцію, сири, фрукти, сметану, хліб, м’ясо птиці, масло (на 5,4–1,1%). Водночас дещо подешевшали макаронні вироби, яловичина і телятина, свинина (на 0,7–0,2%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема, одяг – на 4,6%, взуття – на 2,3%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в цілому на 4,1% за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, водопостачання – на 20,2%, каналізацію – на 18,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 4,4%. Разом з тим знизилися ціни на природний газ на 11,4%.

Ціни на транспорт зросли на 1,3% за рахунок подорожчання обслуговування та ремонту власних транспортних засобів на 6,0%, палива та мастил – на 2,6%, автомобілів – на 1,4%. Водночас подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті на 1,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням міжміського, місцевого телефонного зв’язку та інтернету на 11,2–3,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні 2021р. порівняно з січнем 2020р. становив 99,3%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 83,8%, переробній – 98,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 106,3%.

Незважаючи на загальний спад у переробній промисловості, на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, досягнуто приросту виробництва  на 42,1 – 26,8%.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3,0 млрд.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 92,5%, у т.ч. у підприємствах – 90,9%, господарствах населення – 94,1%.

Реалізовано на забій 15,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 7,6% менше порівняно з січнем 2020р., вироблено 21,0 тис.т молока (на 4,1% менше) та 8,3 млн.шт яєць (на 1,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві м’яса та молока становила 49% та 61% відповідно.

За розрахунками, на 1 лютого 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 121,3 тис. голів (на 5,8% менше, ніж на 1 лютого 2020р.), у т.ч. корів – 75,4 тис. (на 6,3% менше), свиней – 233,9 тис. (на 4,2% менше), овець і кіз – 16,0 тис. (на 0,6% більше), птиці всіх видів – 7,7 млн. голів (на 6,2% менше). У господарствах населення утримувалось 67% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77%, свиней – 71%, овець і кіз – 91%, птиці всіх видів – 34%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 7,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,2%, тваринництва – на 12,1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні порівняно з січнем 2020р. зросли на 33,5%, у т.ч. продукції рослинництва – у 2,1 раза, тваринництва – на 10,8%. У січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. – зросли на 7,0%, у т.ч. рослинництва – на 8,4%, тваринництва – на 3,4%.

На 1 лютого 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 371,6 тис.т зерна (на 21,7% більше проти 1 лютого 2020р.), у т.ч. 185,8 тис.т кукурудзи, 144,8 тис.т пшениці, 12,0 тис.т ячменю. Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощують, становили 7,4 тис.т (у 1,9 раза більше, ніж на 1 лютого 2020р.).

БУДІВНИЦТВО

Підприємствами області у січні 2021р. вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 62,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2021р. порівняно з січнем 2020р. становив 74,6%.

Обсяги будівництва будівель зменшились на 52,1% (нежитлових – на 59,5%, житлових – на 39,7%,), будівництво інженерних споруд зросло на 30,6%.

Нове будівництво становило 64,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 17,7%. реконструкція та технічне переоснащення – 17,4%.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У 2020р. суб’єктами господарювання області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 10,2 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 29,4% менше від обсягу капітальних інвестицій 2019р.

Майже всі капітальні інвестиції (99,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби вкладено 61,3% усіх капіталовкладень, у будівлі та споруди – 36,4%.

Головним джерелом інвестування були кредити банків та інші позики, за рахунок яких освоєно 39,6% загального обсягу капіталовкладень. Частка власних коштів підприємств та організацій складала 33,0%. Кошти населення на будівництво житла становили 9,9%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промислових видів діяльності – 56,4%. У будівництві використано 13,7% всіх інвестицій, підприємствами державного управління й оборони; обовязкового соціального страхування – 12,6%, у сільському, лісовому та рибному господарстві – 7,1%.

Головними інвесторами підприємств переробної промисловості, яким належало 92,0% від загального обсягу інвестицій промисловості, були підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (72,4%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Експорт товарів у 2020р. становив 643,1 млн.дол. США, імпорт – 1316,1 млн.дол. Порівняно із 2019р. обсяги експорту зменшилися на 7,3%, імпорту –  на 9,6%. Від’ємне сальдо дорівнювало 673,0 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, папір та картон, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, деревина і вироби з деревини, продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та вироби, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 78,0% загального обсягу експорту та 66,7% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Нідерландами, Угорщиною, Литвою та Італією.

Обсяг експорту послуг у 2020р. у порівнянні із 2019р. скоротився на 25,2% і склав 82,5 млн.дол. США, імпорту – на 24,3% і становив 29,7 млн.дол. Позитивне сальдо склало 52,8 млн.дол.

Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, ділові, імпорту – послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, ділові, транспортні, послуги з ремонту та технічного обслуговування.

Із загального обсягу експортованих послуг 95,2% припало на країни ЄС. В отриманих послугах частка цих країн становила 87,5%.

Серед країн ЄС найбільше послуг надано Австрії, Німеччині, Польщі, отримано – від Польщі, Німеччини, Швеції.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2021р. становив 1,9 млрд.грн, що на 1,3% менше обсягу січня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 1,2 млрд.грн і збільшився проти січня минулого року на 0,3%.

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом у січні 2021р. перевезено 269,9 тис.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 124,8 млн.ткм, що відповідно на 15,0% та 7,8% менше, ніж у січні 2020р. Підприємства автотранспорту перевезли 73,7% загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 70,6  млн.пас.км та перевезено 2,9 млн. пасажирів, що відповідно на 61,2%  та 58,9% менше, ніж у січні 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалося 2,0 млн. пасажирів, що на 59,7% менше, ніж у січні 2020р., міського електротранспорту – 0,9 млн. пасажирів, що на 57,0% менше.