07 квітня 2021, 15:06
останні оновлення: 10 червня 2021

Соціально-економічне становище області у січні–лютому 2021 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2021р. становила 1027,1 тис. осіб. У січні чисельність населення зменшилась на 266 осіб.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем 2020р. збільшився на 18 осіб.

Кількість живонароджених у січні становила 875 осіб, померлих – 1164 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 10140 грн, що на 17,2% більше, ніж у січні–лютому 2020р. (в Україні – 12443 грн і на 15,4% більше).

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах фінансової та страхової діяльності, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,4 раза.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 108,6% (в Україні – 108,0%).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 20,2% і на 1 березня 2021р. становила 31,8 млн.грн, що дорівнює 2,0% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.

Вчасно не отримали заробітну плату 3,8 тис. працівників, або 2,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8444 грн.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у лютому порівняно з груднем 2020р. становив 102,6%, в Україні – 102,3% (у відповідному періоді минулого року – 100,1% та 99,9% відповідно).

У лютому відносно грудня 2020р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,9%. Найбільше зросли ціни на яйця, цукор, соняшникову олію, овочі (на 13,6–11,0%). Підвищились ціни на м’ясо птиці, фрукти, продукти переробки зернових, молоко, масло, хліб, рибу та продукти з риби на 9,1–2,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли загалом на 3,9%, у т.ч. алкогольні напої – на 5,0%, тютюнові вироби – на 3,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 6,8%, зокрема, одяг – на 7,5%, взуття – на 6,0%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в цілому на 4,2% за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, водопостачання – на 20,2%, каналізацію – на 18,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 5,5%. Разом з тим знизилися ціни на природний газ на 11,4%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 3,1% за рахунок подорожчання палива та мастил на 11,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,3% за рахунок подорожчання міжміського телефонного зв’язку на 11,2%, місцевого телефонного зв’язку – на 9,5%, інтернету – на 7,5%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні–лютому порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 102,3%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 98,5%, переробній – 101,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 107,9%.

У переробній промисловості на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції  досягнуто приросту виробництва  на  27,3 – 11,9%.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6,1 млрд.грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 92,6%, у т.ч. у підприємствах – 90,9%, господарствах населення – 94,8%.

Реалізовано на забій 25,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,5% менше порівняно з січнем–лютим 2020р., вироблено 42,3 тис.т молока (на 4,5% менше) та 16,2 млн.шт яєць (на 2,5% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві м’яса та молока становила відповідно 36% та 62%.

За розрахунками, на 1 березня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 126,7 тис. голів (на 5,7% менше, ніж на 1 березня 2020р.), у т.ч. корів – 75,9 тис. (на 5,8% менше), свиней – 250,3 тис. (на 3,7% менше), овець і кіз – 16,8 тис. (на рівні минулого року), птиці всіх видів – 7,7 млн. голів (на 6,0% менше). У господарствах населення утримувалось 68% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77%, свиней – 72%, овець і кіз – 92%, птиці всіх видів – 32%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 10,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,3%, тваринництва – на 11,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2020р. зросли на 37,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 89,5%, тваринництва – на 18,8%. У лютому порівняно з січнем ціни зросли на 11,5%, у т.ч. рослинництва  – на 12,7%, тваринництва – на 8,3%.

На 1 березня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 297,4 тис.т зерна (на 24,0% більше проти 1 березня 2020р.), у т.ч. 131,4 тис.т кукурудзи, 125,7 тис.т пшениці, 11,0 тис.т ячменю; запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощують, становили 6,3 тис.т (у 2,1 раза більше, ніж на 1 березня 2020р.).

 

БУДІВНИЦТВО

Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 136,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому порівняно з відповідним періодом минулого року становив 63,4%.

Обсяги будівництва будівель зменшились на 48,7% (нежитлових – на 58,5%, житлових – на 33,6%,), інженерних споруд – на 17,2%.

Нове будівництво становило 64,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 17,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 18,0%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні становив 50,4 млн.дол. США, імпорт – 92,6 млн.дол. Порівняно із січнем 2020р. обсяги експорту зменшилися на 11,6%, імпорту – на 16,5%. Від’ємне сальдо дорівнювало 42,2 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та вироби, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 70,7% загального обсягу експорту та 61,1% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Угорщиною, Литвою та Італією.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля у січні–лютому, становив 3,8 млрд.грн, що на 1,9% менше від обсягу січня–лютого 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 2,4 млрд.грн і зменшився проти січня–лютого минулого року на 0,3%.

 

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом у січні–лютому перевезено 599,0 тис.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 284,5 млн.ткм, що відповідно на 8,7% та 6,8% менше, ніж у січні–лютому 2020р. Підприємства автотранспорту перевезли 72,3% загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 134,5  млн.пас.км та перевезено 6,0 млн. пасажирів, що відповідно на 61,4% та 54,6% менше, ніж у січні–лютому 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалося 4,2 млн. пасажирів, що на 57,5% менше, ніж у січні–лютому 2020р., міського електротранспорту – 1,8 млн. пасажирів, що на 46,5% менше.