10 червня 2021 року
останні оновлення: 10 червня 2021 року

Соціально-економічне становище області у січні–квітні 2021 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2021р. становила 1026,4 тис. осіб. У січні–березні 2021р. чисельність населення зменшилась на 1005 осіб.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–березнем 2020р. збільшився на 14 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2021р. становила 2588 осіб, померлих – 3627 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 10522 грн, що на 24,3% більше, ніж у січні–квітні 2020р. (в Україні – 13013 грн і на 19,8% більше).

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, фінансової та страхової діяльності, виробництва меблів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,4 раза.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 114,1% (в Україні – 111,1%).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж квітня збільшилась на 23,7% і на 1 травня 2021р. становила 55,8 млн.грн, що дорівнює 3,4% фонду оплати праці, нарахованого за квітень.

Вчасно не отримали заробітну плату 4,1 тис. працівників, або 2,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 13762 грн.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у квітні порівняно з груднем 2020р. становив 104,9%, в Україні – 104,8% (у відповідному періоді минулого року – 101,2% та 101,5% відповідно).

У квітні відносно грудня 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 7,2%. Найбільше (на 34,6%) подорожчала соняшникова олія. Підвищились ціни на цукор, м’ясо птиці, яйця, продукти переробки зернових, овочі, фрукти, хліб, молоко, масло, сметану, рис, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, сири на 20,3–1,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились загалом на 5,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 6,2%, алкогольні напої – на 5,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 6,3%, зокрема, одяг – на 8,0%, взуття – на 4,9%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в цілому на 4,6% за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, водопостачання – на 20,2%, каналізацію – на 18,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 7,6%. Разом з тим знизилися ціни на природний газ на 11,4%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 5,3% за рахунок подорожчання палива та мастил на 19,8%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 4,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,0% за рахунок подорожчання міжміського телефонного зв’язку на 11,2%, місцевого телефонного зв’язку – на 9,5%, інтернету – на 7,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Індекс промислової продукції у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 114,9%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 90,1%, переробній – 115,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 112,2%.

У переробній промисловості на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, машинобудування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, харчових продуктів, напоїв, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції  досягнуто приросту виробництва на 44,0–0,2%.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 13,0 млрд.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 96,5%, у т.ч. у підприємствах – 97,6%, господарствах населення – 95,4%.

Реалізовано на забій 58,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,7% менше порівняно з січнем–квітнем 2020р., вироблено 102,0 тис.т молока (на 3,5% менше) та 67,7 млн.шт яєць (на 0,9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 41%, 68% та 81%.

За розрахунками, на 1 травня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 127,8 тис. голів (на 5,3% менше, ніж на 1 травня 2020р.), у т.ч. корів – 75,9 тис. (на 6,4% менше), свиней – 238,9 тис. (на 2,4% менше), овець і кіз – 18,6 тис. (на 1,6% більше), птиці всіх видів – 7,2 млн. голів (на 8,4% менше). У господарствах населення утримувалось 67% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77%; свиней – 71%, овець і кіз – 93%, птиці всіх видів – 33%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 9,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,7%, тваринництва – на 12,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2020р. зросли на 33,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 66,8%, тваринництва – на 21,3%. У квітні порівняно з березнем ціни зменшились на 14,8%, у т.ч. рослинництва – на 20,8%, тваринництва – на 2,2%.

На 1 травня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 198,3 тис.т зерна (на 34,5% більше проти 1 травня 2020р.), у т.ч. 95,7 тис.т пшениці, 74,7 тис.т кукурудзи, 8,0 тис.т ячменю; запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощують, становили 3,1 тис.т (у 1,8 раза більше, ніж на 1 травня 2020р.).

БУДІВНИЦТВО 

Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 489,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2021р. порівняно з відповідним періодом минулого року становив 111,4%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 23,8% (житлових – у 2,4 раза, нежитлових – зменшились на 29,9%). Будівництво інженерних споруд скоротилось на 4,6%.

Нове будівництво становило 61,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 22,9%, реконструкція і технічне переоснащення – 15,5%.

У січні–березні прийнято в експлуатацію 92,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), що на 14,3% менше відповідного періоду минулого року.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 40,2 тис.м2 загальної площі  житла (43,3% загального обсягу), у сільській місцевості – 52,6 тис.м2 (56,7%). Житлове будівництво у міських поселеннях зменшилось порівняно з січнем–березнем 2020р. на 34,1%, у сільській місцевості – зросло на 11,2%.

Здано в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 1,6 тис.м2, що на 10,9% менше, ніж у січні–березні 2020р. У цілому загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні й садові будинки) становила 94,4 тис.м2, що на 14,3% менше порівняно з відповідним періодом 2020р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

У січні–березні суб’єктами господарювання області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1339,0 млн.грн капітальних інвестицій, що на 26,5% менше від обсягу капітальних інвестицій за такий же період 2020р.

Майже всі капітальні інвестиції (1322,8 млн.грн, або 98,8% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби вкладено 52,7% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 42,9%.

Головним джерелом інвестування були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 67,5% загального обсягу капіталовкладень. Кошти населення на будівництво житла становили 16,4%. За рахунок державного та місцевих бюджетів  освоєно 6,6% інвестицій. Частка кредитів банків та інших позик складала 2,4%.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно підприємствами промислових видів діяльності – 32,6%, будівництва – 28,3%, сільського, лісового та рибного господарства – 18,0%.

Основними інвесторами підприємств переробної промисловості, яким належало майже 86% від загального обсягу інвестицій промисловості, були підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність 

Експорт товарів у січні–березні становив 168,6 млн.дол. США, імпорт – 358,6 млн.дол. Порівняно із минулим роком обсяги експорту зменшилися на 0,4%, імпорту – зріс на 6,1%. Від’ємне сальдо дорівнювало 190,0 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та вироби, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 67,1% загального обсягу експорту та 61,4% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Італією, Угорщиною та Литвою.

Обсяг експорту послуг у порівнянні із січнем–березнем 2020р. скоротився на 24,3% і склав 19,9 млн.дол. США, імпорту – на 18,5% і становив 6,9 млн.дол. Позитивне сальдо склало 13,0 млн.дол.

Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, ділові, імпорту – послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, транспортні, послуги з ремонту та технічного обслуговування, ділові.

Із загального обсягу експортованих послуг 94,7% припало на країни ЄС. В отриманих послугах частка цих країн становила 80,7%.

Серед країн ЄС найбільше послуг надано Австрії, Німеччині, Польщі, отримано – від Польщі, Німеччини, Швеції.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 8,3 млрд.грн, що на 12,9% більше від обсягу січня–квітня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 5,2  млрд.грн і збільшився проти січня–квітня минулого року на 9,7%. 

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом у січні–квітні перевезено 1464,7 тис.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 684,1 млн.ткм, що відповідно на 8,9% та 10,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Підприємства автотранспорту перевезли 74,6% загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 276,4 млн.пас.км та перевезено 13,1 млн. пасажирів, що відповідно на 39,6% та 24,3% менше, ніж у січні–квітні 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалося 9,0 млн. пасажирів, що на 31,1% менше, ніж у такому же періоді 2020р., міського електротранспорту – 4,1 млн. пасажирів, що на 3,0% менше.