12 травня 2021, 17:09
останні оновлення: 10 червня 2021

Соціально-економічне становище області у січні–березні 2021 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2021р. становила 1026,8 тис. осіб. У січні–лютому чисельність населення зменшилась на 564 особи.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–лютим 2020р. збільшився на 62 особи.

Кількість живонароджених у січні–лютому становила 1701 особу, померлих – 2293 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 10437 грн, що на 20,1% більше, ніж у січні–березні 2020р. (в Україні – 12835 грн і на 16,6% більше).

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, фінансової та страхової діяльності, виробництва меблів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,4 раза.

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 110,6% (в Україні – 108,5%).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж березня збільшилась на 41,6% і на 1 квітня 2021р. становила 45,1 млн.грн, що дорівнює 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за березень.

Вчасно не отримали заробітну плату 4,2 тис. працівників, або 2,8% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 10738 грн.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у березні порівняно з груднем 2020р. становив 104,2%, в Україні – 104,1% (у відповідному періоді минулого року – 100,5% та 100,7% відповідно).

У березні відносно грудня 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,8%. Найбільше (на 21,5%) подорожчала соняшникова олія. Підвищились ціни на цукор, овочі, м’ясо птиці, фрукти, продукти переробки зернових, яйця, масло, молоко, хліб, рибу та продукти з риби, сметану, сири на 14,5–1,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились загалом на 5,4%, у т.ч. алкогольні напої – на 6,8%, тютюнові вироби – на 4,2%.

Одяг і взуття подорожчали на 5,1%, зокрема, одяг – на 6,0%, взуття – на 4,2%.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в цілому на 4,5% за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, водопостачання – на 20,2%, каналізацію – на 18,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 5,5%. Разом з тим знизилися ціни на природний газ на 11,4%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 4,8% за рахунок подорожчання палива та мастил на 17,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 4,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,0% за рахунок подорожчання міжміського телефонного зв’язку на 11,2%, місцевого телефонного зв’язку – на 9,5%, інтернету – на 7,5%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні–березні порівняно з січнем–березнем 2020р. становив 107,7%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 102,7%, переробній – 107,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 109,8%.

У переробній промисловості на підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності досягнуто приросту виробництва.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 9,6 млрд.грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 96,2%, у т.ч. у підприємствах – 97,8%, господарствах населення – 94,2%.

Реалізовано на забій 36,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,7% менше порівняно з січнем–березнем 2020р., вироблено 69,7 тис.т молока (на 5,2% менше) та 32,1 млн.шт яєць (на 1,2% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 30%, 65% та 70%.

За розрахунками, на 1 квітня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 127,8 тис. голів (на 6,2% менше, ніж на 1 квітня 2020р.), у т.ч. корів – 75,6 тис. (на 6,3% менше), свиней – 252,9 тис. (на 1,5% менше), овець і кіз – 17,8 тис. (на 1,7% більше), птиці всіх видів – 7,7 млн. голів (на 2,4% менше). У господарствах населення утримувалось 68% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77%, свиней – 72%, овець і кіз – 92%, птиці всіх видів – 32%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–березні порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 13,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 13,0%, тваринництва – на 14,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–березні порівняно з відповідним періодом 2020р. зросли на 35,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 82,9%, тваринництва – на 19,1%. У березні порівняно з лютим  ціни зменшились на 1,0%, у т.ч. рослинництва – на 1,2%, тваринництва – на 0,3%.

На 1 квітня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 250,4 тис.т зерна (на 24,7% більше проти 1 квітня 2020р.), у т.ч. 113,7 тис.т пшениці, 105,0 тис.т кукурудзи, 9,6 тис.т ячменю; запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощують, становили 5,9 тис.т (у 2,5 раза більше, ніж на 1 квітня 2020р.).

 

БУДІВНИЦТВО

Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 278,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 85,2%.

Обсяги будівництва будівель зменшились на 20,6% (нежитлових – на 47,7%, житлових – зросли на 27,8%,), інженерних споруд – зменшились на 6,5%.

Нове будівництво становило 67,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний), реконструкція і технічне переоснащення – по 16,3%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–лютому становив 106,7 млн.дол. США, імпорт – 210,4 млн.дол. Порівняно із січнем–лютим 2020р. обсяги експорту зменшилися на 9,3%, імпорту –  на 8,9%. Від’ємне сальдо дорівнювало 103,7 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, деревина і вироби з деревини, меблі, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та вироби, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 68,2% загального обсягу експорту та 60,4% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Угорщиною, Литвою та Італією.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля у січні–березні, становив 6,2 млрд.грн, що на 6,8% більше від обсягу січня–березня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 3,8 млрд.грн і збільшився проти січня–березня минулого року на 3,6%.

 

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом у січні–березні перевезено 1031,7 тис.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 486,0 млн.ткм, що відповідно на 1,6% та 0,6% менше, ніж у січні–березні 2020р. Підприємства автотранспорту перевезли 73,8% загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 208,5  млн.пас.км та перевезено 9,6 млн. пасажирів, що відповідно на 54,3%  та 44,2% менше, ніж у січні–березні 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалося 6,7 млн. пасажирів, що на 48,7% менше, ніж у січні–березні 2020р., міського електротранспорту – 2,9 млн. пасажирів, що на 30,1% менше. 

 

Головне управління статистики у Волинській області